nauka/edukacja/szkolenia

Szkolenie w Regiminie

 

Jedno z ostatnich szkoleń rotacyjnych żołnierzy 51 batalionu lekkiej piechoty zostało przeprowadzone w tak zwanym stałym rejonie odpowiedzialności, tym razem była to miejscowość Regimin w powiecie ciechanowskim.

 

Prowadzenie dwudniowych szkoleń rotacyjnych poza terenami wojskowymi jest już w Wojskach Obrony Terytorialnej normą, a nie wyjątkiem. Praktycznie w każdy szkoleniowy weekend w kilku miejscach na terenie całego kraju odbywają się takie szkolenia.

Zajęcia prowadzone poza terenami wojskowych placów ćwiczeń cechuje większy realizm. Dzięki nim żołnierze mogą lepiej poznać teren, za którego obronę i ochronę odpowiadają. Ważne jest również praktyczne zaznaczenie obecności żołnierzy OT w Stałym Rejonie Odpowiedzialności i kontakt z miejscowa ludnością.

- Szkolenia takie stanowią praktyczny wymiar tzw „mobilności szkoleniowej”, czyli zdolności szkolenia kompanii lekkiej piechoty na terenie powiatu, który jest jej rejonem działania – mówi dowódca 51 batalionu, ppłk Karol Szczepaniak.

Wśród żołnierzy, ćwiczącej w Regiminie kompanii byli też mieszkańcy gminy. Okazali się oni cennym ogniwem podczas sobotniego szkolenia pomiędzy lokalną społecznością, a szkolącym się pododdziałem. Znajome twarze wśród Terytorialsów, spowodowały również bardzo pozytywne reakcje wśród ludności lokalnej, która licznie obserwowała szkolenie.

Na koniec szkolenia mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt i uzbrojenie jakie tego dnia wykorzystywali żołnierze.

kontakt dla mediów
ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ppłk Marek PIETRZAK

mpietrzak@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

Fot. DWOT

załączniki

więcej z kategorii nauka/edukacja/szkolenia