ekonomia/biznes/finanse energetyka

Energa na Kongresie 590 [ mat. wideo ]

09.10.2019 | Grupa ENERGA

Za nami czwarta edycja Kongresu 590 – jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Forum wymiany myśli, idei i poglądów, na które przedstawiciele gospodarki, biznesu, legislacji, a także polityki czekają cały rok, odbyło się w Jasionce k. Rzeszowa. Trwało od 7 do 8 października. Wzięli w nim także udział przedstawiciele Grupy Energa.

Dwa dni merytorycznych dyskusji, wymiany doświadczeń i kontaktów pod egidą najważniejszych osób w Państwie – tak przebiegało tegoroczne wydarzenie. Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce pod Rzeszowem zjechało kilka tysięcy uczestników nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Uroczyste otwarcie miało miejsce w poniedziałek. Kongres zainaugurował prezydent RP Andrzej Duda.

Jednym z ważniejszych dla branży energetycznej paneli była dyskusja zatytułowana „Miks energetyczny Polski w 2040 roku. Jak sfinansować transformację energetyczną?”. Rozpoczęła ją konferencja prasowa Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. 

- Polityka energetyczna wyznaczana przez Rząd prowadzi do ogromnej zmiany. Zwiększy się wykorzystanie źródeł nisko i zeroemisyjnych oraz znacznie zostanie ograniczony wpływ na środowisko. Ważne jest też, by transformacja energetyczna była technicznie bezpieczna i sprawiedliwa  - powiedział tuż przed rozpoczęciem panelu Minister Energii.

Grupę Energa w panelu reprezentował Wiceprezes Energi SA Dominik Wadecki. W dyskusji wzięli również udział przedstawiciele zarządów największych polskich spółek energetycznych. Debatowano nad planowanymi zmianami w krajowym planie klimatyczno-energetycznym w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, nad rozwojem OZE, a także przyszłością konwencjonalnych źródeł energii, których w Polsce wciąż nie brakuje.

- Otoczenie regulacyjne i polityka klimatyczna wymuszają transformację. Realnym katalizatorem zmian staje się także rynek finansowy i instytucje finansujące projekty w obszarze energetyki. Identyfikując pewne kierunki wynikające z polityk instytucji finansowych, można stwierdzić, że odchodzą one od finansowania inwestycji bazujących na użyciu węgla. Duża cześć obecnie funkcjonujących ratingów korporacji pokazuje, że komponenty: środowiskowy, społeczny oraz ładu organizacyjnego stają się istotnym parametrem w przypadku podejmowania decyzji w zakresie finansowania przedsięwzięć i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych - powiedział Dominik Wadecki, Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych.

Tematem omawianym na panelu było nie tylko to, jak przebiegać ma transformacja energetyczna, ale też w jaki sposób te rewolucyjne dla branży zmiany mają być finansowane. Krok w tym kierunku wykonała właśnie Energa, która we wrześniu uzyskała środki mające posłużyć w celu inwestowania w OZE.

- Grupa Energa może się pochwalić uzyskanym kredytem ESG-linked loan, który został udzielony przez konsorcjum banków. Kredyt posłuży celom związanym z rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz z  finansowaniem i refinansowaniem inwestycji w OZE. W kontekście wymogu dywersyfikacji przemyślana transformacja i specjalizacja w obszarze OSD i OZE daje możliwość nie tylko łatwego pozyskiwania finansowania, ale wręcz dywersyfikowania jego źródeł – podkreślił wiceprezes Wadecki.

Nie zabrakło też pytań o perspektywy na 2040 w kontekście działalności samych spółek. Jak firmy energetyczne wyobrażają sobie swoja działalność w tej odległej dziś jeszcze przyszłości? Jak wyobraża sobie ją Grupa Energa?

- W perspektywie polskiej energetyki w 2040 roku chciałbym, abyśmy byli firmą efektywną, realizującą potrzeby Krajowego Systemu Energetycznego, zasilającą budżet Państwa i innych akcjonariuszy, realizując jednocześnie strategię niskiej i zerowej emisyjności  – dodał Dominik Wadecki.

W Kongresie 590 wziął też udział premier Mateusz Morawiecki, który zainaugurował drugi dzień wydarzenia.

- Przedsiębiorcy oczekują wsparcia ze strony Państwa w promocji polskiego przemysłu i eksportu. Silna gospodarka to nie niskie koszty pracy, ale sprawne instytucje, stabilne finanse publiczne i skuteczna polityka gospodarcza, którą konsekwentnie realizujemy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas Kongresu 590 rozdano także Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP, którymi doceniane są najlepsze polskie przedsiębiorstwa.

 

* * *

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse