praca media/marketing/reklama ekonomia/biznes/finanse

„Każdy ważny w pracy” – konkurs MetLife dla małych firm

23.09.2019 | MetLife TUnŻiR S.A.

„Każdy ważny w pracy” to hasło nowego konkursu MetLife. Do udziału ubezpieczyciel zaprasza wszystkich pracowników i pracodawców małych firm (zatrudniających do 20 osób), w których dba się o indywidualne potrzeby pracowników.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz na stronie https://kazdywaznywpracy.pl/, w którym należy, oprócz danych, podać uzasadnienie swojego zgłoszenia, czyli opis tego, jak firma dba o pracowników. Można też dołączyć zdjęcie lub wideo.

Z badania, które przeprowadziliśmy w tym roku wśród pracowników małych firm, wiemy, że ok. 80 proc. pracowników oczekuje indywidualnego traktowania, uwzględniającego różnorodność swoich osobistych preferencji i oczekiwań. W MetLife cenimy indywidualne podejście do potrzeb ludzi, dlatego chcemy nagradzać firmy, które tworzą dobre miejsca pracy – mówi Aneta Świercz-Grądkowska, Dyrektor Departamentu Marketingu w MetLife.

 Autorzy trzech najlepszych uzasadnień otrzymają nagrody – SmartWatch, do 4000 zł na firmową imprezę lub pakiet na promocję firmy w social mediach. O wyborze zgłoszenia decyduje jakość uzasadnienia, w wyborze zwycięzców pomogą również głosy, które można oddawać na stronie https://kazdywaznywpracy.pl/.

Raport z badania MetLife „Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników w małej firmie: najważniejsze czynniki” prezentuje wyniki sondażu zrealizowanego na reprezentatywnej próbie pracowników małych firm. Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2019. Celem badania, które MetLife przeprowadził wspólnie z firmą badawczą SW Research, była analiza tych potrzeb i oczekiwań pracowników małych firm, które mają największy wpływ na ich lojalność i przywiązanie do miejsca pracy. Raport jest dostępny bezpłatnie na stronie https://www.metlife.pl/kazdywazny/pobierz_raport/

 

informacje o firmie

MetLife jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

załączniki

więcej z kategorii praca