sport ekonomia/biznes/finanse

Ponad 750 osób akcjonariuszami RUNMAGEDDON S.A.

29.07.2019 | Runmageddon

Już ponad 750 osób zdecydowało się zostać akcjonariuszami RUNMAGEDDON S.A., która od 13 czerwca br. prowadzi emisję akcji i zaprasza sympatyków oraz inwestorów z całego kraju do tworzenia przyszłości marki.

Już ponad 750 osób zdecydowało się zostać akcjonariuszem spółki odpowiedzialnej za organizację najpopularniejszego w Polsce cyklu ekstremalnych biegów z przeszkodami, który planuje wyjść ze swoimi działaniami za granicę. RUNMAGEDDON S.A. to nowa spółka, której celem jest rozwój produktu RUNMAGGEDON Global, przygotowanie procesu akwizycji spółek poza Polską oraz zakup spółki organizującej ekstremalne biegi z przeszkodami poza Polską. 13 czerwca br. spółka rozpoczęła emisję akcji korzystając z rozwijającej się w Polsce, a popularnej np.: w Stanach Zjednoczonych formy pozyskiwania kapitału określanej jako crowdfunding udziałowy. Od tego czasu, ponad 750 osób wyraziło chęć uczestniczenia w tworzeniu przyszłości Runmageddonu i zapisało się na akcję.

Większość inwestorów pochodzi z trzech województw: Mazowieckiego, Małopolskiego i Śląskiego. Ponad 20 % to mieszkańcy Mazowsza, 17 % - Ślązacy, a ponad 10 % - Małopolanie. Decyzję o dołączeniu do grona akcjonariuszy Runmageddon S.A. najchętniej podejmują mieszkańcy województw o największym zaludnieniu lub tych, gdzie ekstremalne eventy odbywają się regularnie np. Warmińsko-Mazurskie. Najmniej pochodzi z regionów, gdzie jeszcze nigdy nie odbył się Runmageddon (Lubelskie, Podlaskie). Wśród osób, które zostały akcjonariuszami Runmageddon S.A. dominują mężczyźni, którzy stanowią aż 86 % inwestorów. Akcje cieszą największą popularnością wśród osób mieszkających w aglomeracjach miejskich do 100 tys. mieszkańców, chociaż statystycznie, nadreprezentacja inwestorów w stosunku do liczby ludności jest wśród dużych i bardzo dużych miast. Najczęściej wybieranym pakietem inwestorskim jest Rekrut, którego koszt to 300 złotych, choć nie brakuje również chętnych na droższe pakiety akcji o wartości powyżej 5 000 zł.

Informacje powyższe mają charakter wyłącznie promocyjny w odniesieniu do oferty publicznej akcji serii D RUNMAGEDDON S.A., która jest prowadzona zgodnie z art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z brakiem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, został udostępniony dokument ofertowy zawierający podstawowe informacje o emitencie, warunkach i zasadach oferty akcji serii D, celach emisji, na które mają być przeznaczone uzyskane z niej środki, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. Dokument ofertowy został opublikowany na stronie internetowej emitenta: www.runmageddon.pl/akcje i na https://runmageddon.beesfund.com/

kontakt dla mediów
Klaudia Sajdak
PR Junior Manager, Runmageddon
Klaudia Sajdak

klaudia.sajdak@runmageddon.pl

informacje o firmie

O Runmageddonie

Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 2017 roku w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 60 tysięcy osób, a od początku istnienia cyklu do mety imprez dotarło już ponad 110 tysięcy uczestników.

Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają swoje maksymalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód – wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą z wodą oraz ogniem. Do wyboru są cztery formuły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód).

załączniki

więcej z kategorii sport