technologie ekonomia/biznes/finanse energetyka

Szansa dla energetycznych innowatorów - wystartował TAURON PROGRES

TAURON uruchomił własny program akceleracyjny służący poszukiwaniom podmiotów, których technologie odpowiadają na wyzwania zdefiniowane w Strategicznej Agendzie Badawczej. Pomysły można zgłaszać  poprzez stronę internetową: https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/wspolpraca-ze-startupami/progres 

- Uruchomienie własnego, elastycznego programu akceleracyjnego, to szansa dla innowacyjnych podmiotów, by wspólnie rozwiązywać problemy współczesnej energetyki. Przyjęta w TAURONIE Strategiczna Agenda Badawcza, służy właśnie temu, by na  wyzwania  rozwojowe odpowiadać we współpracy z naszym otoczeniem biznesowym m.in. z dynamicznie rozwijającymi się w Polsce startupami - wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W zależności od specyfiki oferowanego rozwiązania, jego innowacyjności i zaawansowania technologicznego, przewidywane są różne modele współpracy. Pozwalają one na ocenę działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych, jego dalszy rozwój, dają szansę na wdrożenie i wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w Grupie TAURON.

Selekcja przedstawianych pomysłów odbywa się w kilku następujących po sobie etapach: ocena i analiza formularza zgłoszeniowego przez ekspertów, prezentacja rozwiązania przed ekspertami TAURON, uzupełnienie dokumentów na wniosek akceleratora, umowa i pilotaż.

Istotnym atutem propozycji koncernu jest szybki proces decyzyjny dotyczący pilotażu, a następnie udostępnienie infrastruktury do testowania zgłoszonego pomysłu oraz wsparcie ekspertów merytorycznych TAURONA w trakcie testów.

Po pilotażach, przed uczestnikami programu otwiera się szeroki wachlarz możliwości podjęcia współpracy: m.in. poprzez inwestycje funduszu CVC, rozwijanie technologii w projekcie badawczo-rozwojowym lub na zasadach komercyjnych.

Zaprojektowany przez TAURON program otwarty jest na pomysły startupów, ośrodków akademickich, instytucji oraz osób indywidualnych.  Nabór do programu jest ciągły  – niezależnie od dnia ani godziny wystarczy uzupełnić formularz, zamieszczony na stronie internetowej TAURONA.

- TAURON PROGRES to kolejny element rozwijanego w TAURONIE ekosystemu innowacji, którego fundamentem jest Strategiczna Agenda Badawcza. Efektem tego strukturalnego podejścia są projekty badawczo-rozwojowe, które przynoszą już wielomilionowe korzyści, jak np. nowatorskie zastosowanie sorbentów do wychwytu szkodliwych emisji. Zapraszamy innowatorów oraz przedsiębiorców do współpracy w nowym projekcie - zaznacza Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Dzięki budowanemu systemowi współpracy ze mniejszymi podmiotami, TAURON może już zapewnić  wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm  - od udziału w programach akceleracyjnych po inwestycje w przedsiębiorstwa. To ostanie umożliwia fundusz inwestycyjny CVC Magenta, który może finansować  startupy we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ, oraz zagwarantować kolejne  rundy  finansowania w fazie wzrostu w ramach PFR NCBR CVC.

TAURON był już głównym partnerem programu mającego łączyć korporacje ze startupami w obszarze szeroko pojętych nowych technologii. Efektem rozpoczętego pod koniec 2016 r. programu Pilot Maker jest m.in nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez startupy w większej skali.

Poszukiwaniu przemysłowych innowatorów w obszarze smart city, smart home, industry 4.0 oraz inteligentnych sieci dystrybucyjnych służy aktualne zaangażowanie TAURONA w program KPT ScaleUp. Szansę na 550 tys. zł na rozwinięcie innowacyjnego projektu i możliwość komercyjnego wdrożenia mają z kolei startupy w programie Pilot Maker Elektro ScaleUp. W tym programie TAURON szuka przede wszystkim rozwiązań z zakresu carsharingu elektrycznych samochodów, skuterów czy rowerów, rozwój i zarządzanie punktami ich ładowania, alternatywne systemy zasilania pojazdów, a nawet big data, dynamiczna wycena usług czy systemy rozliczeń.

Więcej informacji o projektach innowacyjnych TAURONA: https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/ 

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

 

załączniki

więcej z kategorii technologie