sprawy społeczne media/marketing/reklama ekonomia/biznes/finanse

Bank BNP Paribas po raz kolejny ze Srebrnym Listkiem CSR i nagrodą za działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

17.04.2019 | Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas już po raz piąty otrzymał Srebrny Listek CSR POLITYKI – jako jedna z organizacji wyróżniających się konsekwentnymi działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nagrodę przyznaje redakcja tygodnika „Polityka” wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kolejny już Srebrny Listek CSR dla Banku BNP Paribas to docenienie konsekwencji w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ponadto, w tym roku otrzymaliśmy również nagrodę za wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i zwiększenie dostępności produktów finansowych wspierających gospodarkę niskoemisyjną, co stanowi uznanie zaangażowania i ciężkiej pracy całej organizacji na rzecz rozwoju inicjatyw proklimatycznych – mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas. 

Bank BNP Paribas otrzymując nagrodę za rozwiązania wspierające rozwój gospodarki nieskoemisyjnej został doceniony za szeroką ofertę produktów ekologicznych m.in. program Fotowoltaika dla prosumentów, w ramach którego oferuje kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii, czy także EKOLeasing PolSEFF. Dodatkowo, w 2018 roku Bank BNP Paribas powołał Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest rozpoznanie i wdrażanie w Banku programów rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektro mobilnością i ochroną środowiska naturalnego.

Ankietę „Listki CSR” zawierającą pytania z obszarów: ład korporacyjny, prawa człowieka, postawy wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne, rozesłano do kilkuset największych firm. Zestawieniu Listków CSR POLITYKI towarzyszy także przegląd praktyk, które wspierały realizację wybranych sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), tzw. akceleratorów dla Polski w tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Na podstawie zebranych odpowiedzi tygodnik „Polityka”, wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz ósmy przygotował zestawienie firm społecznie odpowiedzialnych, stanowiące podsumowanie działań tych firm w obszarze CSR oraz ich wkładu w zrównoważony rozwój. Analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła wyłonić trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR POLITYKI, z czego Srebrny Listek trafił do Banku BNP Paribas.

Listki CSR otrzymują firmy, które opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy (normy, które systematyzują wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR), skupiając swoją uwagę na systemie zarządzania etyką oraz najwyższych standardach zarządzania personelem. 

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, Bank BNP Paribas
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie

więcej z kategorii sprawy społeczne