media/marketing/reklama ekonomia/biznes/finanse

Poznaliśmy Liderów gospodarki cyrkularnej w Polsce – finał konkursu Stena Circular Economy Award

11.04.2019 | STENA Recycling

Zapomniane przedmioty zyskają drugie życie przy ponownym wykorzystaniu, system obiegu opakowań spożywczych wielokrotnego użytku może z powodzeniem zastąpić „jednorazówki”, a prosta zmiana etykiet na produktach ułatwi prawidłową segregację i zwiększy poziom recyklingu – to, że warto działać w sposób zrównoważony udowadniają laureaci II edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wręczenie nagród odbyło się 10 kwietnia w Poznaniu. Uczestnicy spotkania poznali metody optymalizacji systemu gospodarowania odpadami podczas warsztatów.

 Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany od 2017 roku przez firmę Stena Recycling ma na celu wyróżnianie przedsiębiorstw, stosujących lub promujących rozwiązania z obszaru gospodarki cyrkularnej oraz aktywizację innych firm i jednostek naukowych do wdrażania dobrych praktyk w tym zakresie. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to światowy trend, który ma coraz większe znaczenie. Koncepcja GOZ polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Partnerami merytorycznymi konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy”. Podczas finału II edycji konkursu, który odbył się 10 kwietnia w Concordia Design w Poznaniu o GOZ dyskutowali przedstawiciele firm z całej Polski, eksperci, studenci i dziennikarze.

Duże brandy i start-upy –  laureaci i wyróżnieni

Wśród laureatów II edycji konkursu Stena Circular Economy Award znalazły się firmy, będące zarówno liderami w swoich branżach, jak i mniejsze podmioty, start-upy. Dzięki tej różnorodności, konkurs, wg naszych zamierzeń, stał się platformą wymiany wiedzy. Na uznanie zasługują również pomysły zgłoszone w kategorii studenckiej, które w ciekawy sposób przedstawiły jak promować i wdrażać ideę GOZ i dzięki temu wspierać biznes – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Stena Recycling.

W konkursie Stena Circular Economy Award, skierowanym do firm oraz studentów przewidziano trzy kategorie, a w każdej z nich nagrodzono:

w kategorii Przedsiębiorstwo – praktyka (ex aeuqo I miejsce):

  • nagroda główna dla KOKO World za projekt „Moda na gospodarkę cyrkularną”,
  • nagroda główna dla Signify Poland Oddział w Kętrzynie (Phillips) za projekt „Pacific LED – Circular Economy ready luminaire”;

w kategorii Przedsiębiorstwo – promocja:

  • nagroda główna dla IKEA Retail za projekt „Przyda się”,
  • wyróżnienie dla Fundacji ProTerra za projekt „Po-dzielnia Centrum Ekonomii Współdzielenia”;

w kategorii Student:

  • nagroda główna dla Anny Kozieł z Politechniki Warszawskiej za projekt „Brakujący znak na opakowaniu”,
  • wyróżnienie dla Aleksandry Kuty z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za projekt „DeCloths”,
  • wyróżnienie dla Małgorzaty Rozmus z Politechniki Częstochowskiej za projekt „KOPudełka”;

Zgłoszenia oceniało 8-osobowe Jury ekspertów z obszaru GOZ, reprezentujących różne firmy i instytucje: Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, Organizację Odzysku Opakowań Rekopol, Akademię Leona Koźmińskiego, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Stenę Recycling. Wyłonieni przedsiębiorcy, niezależnie od kategorii, w ramach nagrody mają możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, wśród których wymienić można m.in. audyt środowiskowy, plan ekoedukacji czy szkolenie z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych. Nagrodzona studentka wygrała notebook oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

Jak wypracować najlepsze podejście do GOZ?

Podczas wydarzenia prof. Bolesław Rok, członek Jury konkursu i jednocześnie Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu z Akademii Leona Koźmińskiego przedstawił innowacyjne modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego oraz opowiedział o uwarunkowaniach do ich wdrażania zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym.

Moje doświadczenia wskazują, że nadal mamy do czynienia jedynie z drobnymi krokami biznesu w stronę GOZ. Nadzieję na szybsze zmiany budzą m.in. działania niektórych startupów, wybrane aktywności dużych firm, a także moda na ekologiczny lifestyle nie tylko wśród młodego pokolenia. Przedsiębiorcy zaczynają zadawać sobie proste pytania, np. co robimy w firmie z wadliwymi produktami? Jak bardzo możemy zredukować ilość i masę opakowań? Jak zachęcać klientów do bardziej zrównoważonego stylu życia? Taka refleksja zwykle jest początkiem dużej zmiany w organizacji – mówi prof. Bolesław Rok, członek Jury konkursu Stena Circular Economy Award.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń podczas warsztatów na temat optymalizacji systemu gospodarowania odpadami, prowadzonych przez eksperta Stena Recycling, Pawła Hermana. Zadaniem uczestników było określenie obszarów do poprawy, zaproponowanie najbardziej optymalnych rozwiązań oraz wskazanie korzyści takich działań  w wirtualnej fabryce dotyczących czterech stref: BHP i ergonomia, logistyka, ochrona środowiska, sortowanie odpadów. Dzięki temu przedsiębiorcy w praktyce mogli przekonać się jak poprawiać proces gromadzenia, odbioru i wywozu odpadów, co pomoże im zaplanować zmiany w swoich organizacjach.

informacje o firmie

Więcej informacji:

Strona Stena Recycling:  https://www.stenarecycling.pl/

Strona Stena Circular Economy Award: https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/

Profil Stena Recycling na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stena-recycling-poland

***

O konkursie Stena Circular Economy Award

Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, wdrażających rozwiązania z obszaru GOZ oraz aktywizacja innych firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie. Konkurs stwarza także pole do wymiany doświadczeń i pomysłów między biznesem a środowiskiem naukowym. Nadesłane projekty oceni 8-osobowe Jury, w którego skład wchodzą: Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling, Profesor Christer Forsgren, kierownik działu Technologii i Nauk o Środowisku Stena Metall Group, Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Odzysku Opakowań „Rekopol”, Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dariusz Matlak, Prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Małgorzata Greszta z CSR Consulting oraz Peter Nielsen, Zastępca Członka Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Konkurs jest kolejną inicjatywą firmy Stena Recycling na polskim rynku na rzecz promowania idei GOZ. Firma jest również jednym z inicjatorów Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY”.

O Gospodarce obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ, inaczej gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym) to światowy trend, który z roku na rok coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Koncepcja GOZ polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Gospodarka cyrkularna zakłada nie tylko możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także zmiany w produkcji czy usługach, dzięki którym możliwe będzie powtórne wykorzystanie użytych materiałów i stworzenie z nich nowej wartości. Zasady GOZ powinny być wdrażane na każdym etapie życia produktu: projektowania, produkcji, dystrybucji, konsumpcji, zbierania odpadów i sposobów ich zagospodarowania. Gospodarka obiegu zamkniętego jest przeciwieństwem nadal najbardziej rozpowszechnionej gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Efektem tego jest coraz większa liczba odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Ze względu na niekorzystne skutki stosowania obecnych modeli gospodarczych GOZ jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, wskazujący kierunki dla państw członkowskich w zakresie przekształcania odpadów  i zakładający m.in. do 2030 roku osiągnięcie poziomu 75% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 65% - odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów do maksymalnie 10%.

informacje o firmie

Więcej informacji:

Strona Stena Recycling:  https://www.stenarecycling.pl/

Strona Stena Circular Economy Award: https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/

Profil Stena Recycling na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stena-recycling-poland

***

O konkursie Stena Circular Economy Award

Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, wdrażających rozwiązania z obszaru GOZ oraz aktywizacja innych firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie. Konkurs stwarza także pole do wymiany doświadczeń i pomysłów między biznesem a środowiskiem naukowym. Nadesłane projekty oceni 8-osobowe Jury, w którego skład wchodzą: Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling, Profesor Christer Forsgren, kierownik działu Technologii i Nauk o Środowisku Stena Metall Group, Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Odzysku Opakowań „Rekopol”, Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dariusz Matlak, Prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Małgorzata Greszta z CSR Consulting oraz Peter Nielsen, Zastępca Członka Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Konkurs jest kolejną inicjatywą firmy Stena Recycling na polskim rynku na rzecz promowania idei GOZ. Firma jest również jednym z inicjatorów Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY”.

O Gospodarce obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ, inaczej gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym) to światowy trend, który z roku na rok coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Koncepcja GOZ polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Gospodarka cyrkularna zakłada nie tylko możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także zmiany w produkcji czy usługach, dzięki którym możliwe będzie powtórne wykorzystanie użytych materiałów i stworzenie z nich nowej wartości. Zasady GOZ powinny być wdrażane na każdym etapie życia produktu: projektowania, produkcji, dystrybucji, konsumpcji, zbierania odpadów i sposobów ich zagospodarowania. Gospodarka obiegu zamkniętego jest przeciwieństwem nadal najbardziej rozpowszechnionej gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Efektem tego jest coraz większa liczba odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Ze względu na niekorzystne skutki stosowania obecnych modeli gospodarczych GOZ jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, wskazujący kierunki dla państw członkowskich w zakresie przekształcania odpadów  i zakładający m.in. do 2030 roku osiągnięcie poziomu 75% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 65% - odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów do maksymalnie 10%.