media/marketing/reklama ekonomia/biznes/finanse

Warta ponownie wyróżniona za obsługę klientów

05.03.2019 | Grupa WARTA

Warta została uznana liderem jakości obsługi klienta w placówce w ramach projektu „Instytucja Roku”. Badanie oraz ranking jest przygotowywane przez portal mojebankowanie.pl. Ich celem jest promowanie i wyróżnianie firm proklienckich.

Projekt „Instytucja Roku” to niezależny ranking obsługi klientów firm z branży bankowej i ubezpieczeniowej. Jego celem jest wspieranie działań proklienckich i przyjaznych dla klientów rozwiązań, zgodnie z maksymą, że jakość pamięta się dłużej niż cenę. Badanie składa się z sześciu głównych bloków, odzwierciedlających proces sprzedaży produktów w placówce. W trakcie spotkań sprawdzano między innymi płynność i komfort obsługi czy profesjonalizm doradcy podczas rozmowy z klientem.

Warta otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce”. Wysoka pozycja Warty to efekty wielu inwestycji, szkoleń i nowych rozwiązań w zakresie obsługi klienta, które zostały wdrożone w ostatnich latach.

W ramach kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce” w 2018 roku eksperci odwiedzili łącznie 640 placówek bankowych oraz 70 ubezpieczeniowych.

Szczegółowe informacje o rankingu oraz jego wyniki są dostępne na stronie www.instytucjaroku.pl   

informacje o firmie

więcej z kategorii media/marketing/reklama