ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Kuźnia talentów inwestycyjnych TFI PZU i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

27.04.2018 | Grupa PZU

Najbardziej znane kluby piłkarskie na świecie słyną nie tylko z uzyskiwanych wyników i tytułów, ale również z inwestycji w rozwój młodych talentów. Tą samą drogą idzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wyszukując i wspierając talenty w dziedzinie inwestowania.

W marcu TFI PZU podpisało z Uniwersytetem Ekonomicznym porozumienie, na mocy którego nawiązana została stała współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów badawczo-naukowych. Prezes TFI PZU wszedł do Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa UEK, która ma na celu m.in. wzrost jakości kształcenia, rozwój potencjału obu stron i opracowywanie wspólnych ekspertyz.

Dopełnieniem współpracy między instytucjami jest utworzenie i uruchomienie pod patronatem KNF specjalnego kierunku studiów pod nazwą „Rynki finansowe”, skierowanego do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami inwestowania. Kurs prowadzony jest przez uznane autorytety Uniwersytetu Ekonomicznego, wspierane w zakresie wiedzy praktycznej przez przedstawicieli TFI PZU. Korzysta z niego obecnie 35 studentów.

Ukończenie tego kierunku będzie upoważniało do posługiwania się tytułem doradcy inwestycyjnego. Do tej pory było to możliwe wyłącznie po odbyciu specjalnego kursu organizowanego przez Związek Maklerów i Doradców, ukończonego z pozytywnym wynikiem na trzystopniowym egzaminie końcowym. Wybrani uczestnicy kursu będą mogli również skorzystać z płatnych praktyk w TFI PZU, stając się częścią największego zespołu analityczno-inwestycyjnego w Polsce, gdzie pod okiem doświadczonych zarządzających będą zapoznawać się ze sztuką tworzenia portfeli i zarządzania dużymi pieniędzmi. TFI PZU ma  obecnie blisko 20 mld zł aktywów.  

– Cieszę się, że możemy wziąć udział w tym pionierskim projekcie i dzielić się naszą wiedzą oraz doświadczeniem z młodymi ludźmi. W Polsce wiedza o inwestowaniu i korzyściach płynących z długoterminowego oszczędzania wciąż jest niewystarczająca. Otwarcie takiego kierunku z pewnością jest krokiem w dobrym kierunku. Niewykluczone, że wśród studiujących kryją się przyszłe gwiazdy zarządzania i nowi pracownicy TFI PZU. – zauważa Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU.

Wsparcie tak znamienitego partnera, jakim jest TFI PZU – jedno z największych towarzystw w naszym kraju – jest dla Uniwersytetu Ekonomicznego bardzo cenne. Nasi studenci zyskują możliwość poznawania od podszewki tajników zawodu zarządzającego, najnowszych trendów i strategii inwestycyjnych oraz stosowanych narzędzi i instrumentów finansowych z całego świata. – podkreśla prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski, dziekan Wydziału Finansów i Prawa UEK. 

Współpraca z Uniwersytetem zakłada również współorganizowanie konferencji naukowych i realizację doktoratów przez pracowników TFI PZU. Stanowi to ważny element realizacji strategii TFI PZU w zakresie misji edukacyjnej.

informacje o firmie
informacje o firmie