technologie ekonomia/biznes/finanse

Użytkownicy wciąż zapominają o regularnym testowaniu kopii zapasowych

03.04.2018 | Kroll Ontrack

Blisko połowa użytkowników, którzy doświadczyli utraty danych w 2017 roku, nie była w stanie odzyskać swoich danych mimo posiadania kopii zapasowej.

Większość użytkowników prywatnych i biznesowych wykonuje kopie zapasowe – z najnowszego badania przeprowadzonego przez Ontrack wynika, że jest to 67 proc. respondentów. 58 proc. badanych przyznaje, że robi to codziennie, natomiast 30 proc. tworzy backup raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Tylko 3 proc. respondentów wykonuje backup raz w roku.

Wyniki sondażu wskazują, że wciąż większość użytkowników sprzętu elektronicznego przechowuje kopie zapasowe na dyskach zewnętrznych. Z badania wynika, że tradycyjne dyski twarde nadal zajmują pierwsze miejsce i są najchętniej wybieranym nośnikiem do przechowywania backupu (52 proc.).

Z badania wyraźnie wynika, że duża liczba użytkowników sprzętu elektronicznego wciąż nie tworzy backupu – to aż 33% proc. badanych. Mimo że z roku na rok odsetek osób ignorujących konieczność wykonywania kopii zapasowych jest coraz mniejszy, to wciąż utrzymuje się na poziomie powyżej 30 proc. (w 2015 roku aż 39 proc. badanych). Osoby, które nie tworzą kopii zapasowych, zgodnie przyznają, że nie robią tego ze względu na brak czasu.

Użytkownicy są coraz bardziej świadomi konieczności wykonywania kopii zapasowych, jednak liczba osób, które tracą dane, również pozostaje wysoka. 20 proc. respondentów przyznaje, że doświadczyli utraty danych w 2017 roku. Jest to spadek o 7 proc. w porównaniu z 2016 rokiem.

Użytkownicy, którzy doświadczyli utraty danych w 2017 roku, zostali zapytani o to, co było tego przyczyną. Najwięcej osób przyznało, że do utraty danych doszło w wyniku awarii sprzętu lub oprogramowania (55 proc.). Złośliwe oprogramowanie (w tym Ransomware) przyczyniło się do 16 proc. takich sytuacji. W wyniku własnego błędu ważne dane straciło 11 proc. respondentów.

Spośród użytkowników, którzy doświadczyli utraty danych w 2017 roku, tylko 43 proc. było w stanie przywrócić wszystkie lub prawie wszystkie dane. 11 proc. badanych odzyskało tylko część z nich (40-74 proc. danych). Pozostali respondenci stracili większość lub wszystkie dane. Dla porównania, w 2016 roku aż 66 proc. użytkowników było w stanie odzyskać z kopii zapasowej wszystkie utracone pliki.

Pojawia się zatem pytanie: dlaczego tak wielu użytkowników nie mogło przywrócić swoich danych, mimo że posiadali kopię zapasową? Odpowiedź jest prosta – nie sprawdzali, czy backup działa i czy jest aktualny.

Według wyników tegorocznego badania tylko 27 proc. osób testuje kopie zapasowe co tydzień, a 32 proc. raz w miesiącu. Pozostali respondenci wcale nie sprawdzają backupu (15 proc.) albo robią to jedynie raz w roku, co jest zdecydowanie niewystarczające. Biorąc to pod uwagę, przestaje dziwić fakt, że w momencie utraty danych blisko połowa respondentów nie była w stanie przywrócić ważnych plików.

W związku z Międzynarodowym Dniem Backupu (ang. World Backup Day), który przypada na 31 marca, Ontrack zaleca wszystkim użytkownikom regularne tworzenie kopii zapasowych danych oraz częste sprawdzanie i testowanie backupu.

Ponadto, eksperci Ontracka przygotowali wytyczne dla firm i użytkowników indywidualnych dotyczące wykonywania backupu:

  • Przygotuj harmonogram tworzenia kopii zapasowych, który obejmie wszystkie urządzenia i nośniki danych.
  • Sprawdzaj, czy kopie zapasowe działają prawidłowo i czy są tworzone zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Regularnie sprawdzaj raporty backupowe i systemy tworzenia kopii zapasowych w celu wczesnego zidentyfikowania ewentualnych błędów i awarii.
  • Na bieżąco testuj kopie zapasowe, aby upewnić się, że dane zostały odpowiednio zarchiwizowane, a pliki są nienaruszone.

 

Badanie zostało przeprowadzone wśród 350 klientów i partnerów Ontracka z USA, Kanady, Francji, Włoch, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Wielkiej Brytanii w lutym 2018 roku.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych oraz postępowania w przypadku utraty danych można znaleźć na stronie internetowej www.ontrack.com/pl.

informacje o firmie

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack Sp. z o.o. (www.ontrack.com/pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania KLDiscovery.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Sp. z o.o., zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.ontrack.com/pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.krollontrack.pl/blog

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Marka Ontrack, która należy do firmy KLDiscovery, jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego.

informacje o firmie

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack Sp. z o.o. (www.ontrack.com/pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania KLDiscovery.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Sp. z o.o., zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.ontrack.com/pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.krollontrack.pl/blog

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Marka Ontrack, która należy do firmy KLDiscovery, jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego.