polityka przemysł ciężki

Odpowiedź stowarzyszeń przetwórców na Strategię UE dla Tworzyw Sztucznych - dobrowolne zobowiązania

08.02.2018 | PZPTS

Sześć organizacji europejskich z łańcucha wartości tworzyw sztucznych zobowiązało się, we współpracy z Komisją Europejską, do uruchomienia platform GOZ, których celem jest osiągnięcie poziomu 50% recyklingu odpadów tworzyw sztucznych do 2040 r. Będą one motorem napędowym recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych w Europie  wpływjąc na zmniejszenie ilości odpadów. Europejskie Stowarzyszenie Recyklerów Tworzyw Sztucznych (PRE), Petcore Europe, Europejskie Stowarzyszenie Wykładzin i Dywanów (ECRA), Platforma GOZ Poliolefin (PCEP Europe), Europejskie Stowarzyszenie  Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) i VinylPlus® przyjęły ramy dobrowolnych zobowiązań do kontynuowania i rozszerzania istniejącego recyklingu tworzyw sztucznych i tworzenia dodatkowych platform GOZ inspirowanych dobrym przykładem, opracowanym przez VinylPlus® i Petcore Europe.

Przejście do bardziej obiegowej gospodarki jest ogromnym zadaniem wymagającym silnego zaangażowania i konkretnych działań ze strony wszystkich stron. Prawdziwa przemiana przemysłowa może zostać osiągnięta jedynie dzięki silnemu zaangażowaniu przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, wspieranego przez interesariuszy z całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych. Oderwane działania nie są w stanie zmienić sytuacji. Osiągnięcie ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zależy również od wsparcia władz krajowych i europejskich prawodawców.

Celem platform GOZ i ich dobrowolnych zobowiązań jest opracowanie wspólnych celów i działań dla tak dużego i rozdrobnionego sektora, jak europejski przemysł tworzyw sztucznych, reprezentujący ponad 60 tys. firm (głównie MŚP). Niezwykle ambitny cel, jakim jest osiągnięcie 50% recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, a także 70% recyklingu i ponownego użycia opakowań z tworzyw sztucznych, można osiągnąć tylko poprzez platformy obejmujące cały łańcuch wartości: od producentów surowców, projektantów, przetwórców, odbiorców i recyklerów do właścicieli marek tzw.  brand owners i dystrybutorów.

Cele są wymienione w dokumencie "Dobrowolne zobowiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle tworzyw sztucznych w Europie. W kierunku 50% recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. ". Dodatkowe działania zostaną opracowane w najbliższej przyszłości. Poniżej dokument do pobrania.

kontakt dla mediów
Dyrektor Generalny, PZPTS
Robert Szyman

office@tworzywa.org.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii polityka