przemysł ciężki transport ekonomia/biznes/finanse

OPONEO: Podsumowanie wyników za III kwartał 2016

09.11.2016 | Oponeo

W minionym kwartale Grupa Kapitałowa OPONEO.PL utrzymała dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów. Przychody za III kwartał wzrosły o 21% i wyniosły 81,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto Grupy za trzy kwartały 2016 roku wzrosły o 26% i ukształtowały się na poziomie 321,5 mln zł. Skonsolidowane przychody w III kwartale wzrosły w ujęciu r/r o 21% do poziomu 81,8 mln zł. Wzrost przychodów to efekt 24% wzrostu zamówień ogółem w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.

Skonsolidowany wynik EBITDA za trzy kwartały 2016 roku wzrósł o 157% i wyniósł 18,1 mln zł, zaś w okresie III kwartału wynik EBITDA wyniósł 1,4 mln zł i zwiększył się o 2 mln zł wobec III kwartału 2015 roku.

Grupie udało się znacząco polepszyć wynik na działalności operacyjnej o kwotę 1,9 mln zł ze straty -1,6 mln zł w III kwartale 2015 roku do 0,4 mln zł zysku operacyjnego w minionym kwartale br. Narastająco EBIT wyniósł 15,2 mln zł, co oznacza wzrost o 318%  r/r.

Wynik brutto ze sprzedaży za trzy kwartały 2016 roku wyniósł 57,4 mln zł i wzrósł o 14 mln zł r/r. W III kwartale Grupa odnotowała 33% wzrost zysku brutto, który zwiększył się z 11 mln zł w III kwartale 2015 roku do 14,7 mln zł w minionym kwartale br.

Łącznie po trzech kwartałach 2016 roku zysk netto wyniósł 8,3 mln zł wobec zysku wielkości 3,5 mln zł

odnotowanego po trzech kwartałach 2016 roku, natomiast w III kwartale br. wynik netto wyniósł -4 892 tys. zł.

- Na wynik netto w III kwartale br. wpłynęła transakcja sprzedaży akcji własnych, w efekcie której Grupa Kapitałowa uzyskała zysk wielkości 24,3 mln zł. Jednak zgodnie z przepisami wynik ten ujęty został w pozycji kapitały własne w bilansie, natomiast w rachunku wyników ujmowany jest tylko podatek dochodowy z tej operacji. Spowodowało to dużą dysproporcję pomiędzy zyskiem brutto a zyskiem netto, na który wpływ miało obciążenie podatkowe. – wyjaśnia Michał Butkiewicz, Dyrektor Finansowy OPONEO.PL S.A.

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, Oponeo
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom, takich jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. OPONEO.PL S.A. jest właścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

załączniki

więcej z kategorii przemysł ciężki