ekonomia/biznes/finanse energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Z „Planetą Energii” najmłodsi odkrywają tajniki wiedzy o prądzie i bezpieczeństwie

07.11.2016 | Planeta Energii

Optyka i energia światła odbitego oraz jej zastosowanie w ratujących życie odblaskach to nowości kolejnej, VII już edycji konkursu „Planeta Energii”. Inicjatorem projektu dla dzieci i nauczycieli z całej Polski jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Nagrodami w tegorocznym edukacyjnym programie jest dwudniowa wizyta mobilnego centrum nauki „Planeta Energii” lub sprzęt multimedialny o wartości 30 tys. zł.

Edukacja najmłodszych na temat energii elektrycznej i kształtowanie odpowiedzialnych postaw, odpowiadających potrzebom i realiom współczesnego świata, to wyzwanie z którym Grupa Energa mierzy się po raz siódmy. Oparty na nauce poprzez zabawę i interaktywnych doświadczeniach edukacyjny program „Planeta Energii”, od lat angażuje nauczycieli i dzieci z całego kraju. W jego dotychczasowych edycjach wiedzę o energii, nie tylko elektrycznej, zdobyło już ponad 270 tys. najmłodszych, a mobilne centrum nauki odbyło 100 wizyt w różnych miejscowościach.

Grupa Energa, jako firma odpowiedzialna społecznie, poprzez swoje działania stara się wpływać na rozwój i bezpieczeństwo najmłodszych. Dlatego od lat uczymy dzieci świadomego korzystania z energii elektrycznej i dbałości o środowisko naturalne – mówi Mariola Anna Zmudzińska, Wiceprezes Zarządu ds. Relacji Inwestorskich Energi SA. – Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę, pracujemy także nad poprawą bezpieczeństwa dzieci i dorosłych na drogach. Dlatego w siódmej edycji „Planety Energii” wprowadziliśmy temat odblasków, wykorzystujących energię światła odbitego. Słaba widoczność pieszych po zmroku to realny problem, wymagający uwagi i pracy nad zmianą zachowań. Dzięki „Planecie” dzieci dowiedzą się, jak wykorzystać dobrą energię światła dla zwiększenia bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich.

Z pomysłem o energii elektrycznej 

Udział w konkursie to dla nauczycieli okazja do przeprowadzenia atrakcyjnych i nieszablonowych zajęć. W ich realizacji pomogą wysyłane do szkół i udostępnione na stronie PlanetaEnergii.pl scenariusze lekcji, w których określone zostały: cele zajęć, przewidywane osiągnięcia, metody i formy pracy, potrzebne materiały pomocnicze, przebieg zajęć oraz sugerowane prace domowe. Scenariusze można modyfikować, wnosić własne pomysły, uwzględniając specyfikę swojego środowiska lokalnego oraz potrzeby i możliwości dzieci. Nowością tegorocznej edycji „Planety Energii” są trzy propozycje lekcji, poświęcone zjawiskom fizycznym związanym z optyką, opracowane przez dr. Tomasza Rożka.

 – Moim zdaniem każde dziecko rodzi się naukowcem. Jest ciekawe świata i chętne, by docierać do źródła. Wystarczy w najmłodszych tę ciekawość rozbudzić i zaszczepić przekonanie, że zdobywanie wiedzy może być fascynujące. Dzieci lubią też dzielić się zdobytymi wiadomościami i chwalić nimi wśród najbliższych, to wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej wartości – mówi dr Tomasz Rożek, ambasador projektu, fizyk, dziennikarz, popularyzator nauki i gospodarz programu „Sonda 2”, emitowanego w TVP 2. – Dlatego w „Planecie Energii” przez zabawę uczymy najmłodszych odkrywania i wykorzystywania zjawisk fizycznych w codziennym życiu. Temat odblasków, który pojawia się w nowych scenariuszach lekcyjnych, to przykład na to, że zdobywana w programie wiedza ma praktyczne zastosowanie. A nauczyciele potwierdzają, że sposób w jaki to robimy, jest skuteczny.

Potwierdza to również przeprowadzone na zlecenie Grupy Energa badanie satysfakcji nauczycieli, z którego wynika, że forma i tematyka programu pozwalają skutecznie przekazywać dzieciom wiedzę o prądzie elektrycznym (tak uważa 98% badanych pedagogów), urozmaica program nauczania (97%), zwiększa ich zainteresowanie nauką (96%) oraz pobudza kreatywność (93%) i uczy samodzielnego myślenia (92%).

Energetyczne nagrody i wyróżnienia 

Dziesięć zwycięskich klas wygra dwudniową wizytę mobilnego centrum nauki „Planeta Energii” w swojej miejscowości lub wyposażenie sali lekcyjnej w nowoczesny sprzęt multimedialny o wartości 30 tys. zł. Na gości miasteczka czeka mnóstwo niecodziennych eksponatów i eksperymentów przygotowanych pod okiem dr. Tomasza Rożka oraz multimedialne zabawy i quizy z nagrodami. Zwycięskie klasy otrzymają także nagrody rzeczowe pomocne w dalszej nauce – laptopy z edukacyjnym oprogramowaniem oraz edukacyjne klocki.

W konkursie przyznanych zostanie także 50 wyróżnień, w ramach których organizator zapewnia transport dzieci z wyróżnionej klasy do miasta, w którym gościć będzie mobilne centrum nauki „Planeta Energii” (do 120 km). Każdy uczeń z nagrodzonej i wyróżnionej klasy otrzyma także edukacyjne prezenty, wszyscy najmłodsi uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele certyfikaty poświadczające ich udział w programie edukacyjnym Grupy Energa.

Konkursowe zadania można realizować do 31 stycznia 2017 r. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie sprawozdań ze zrealizowanych zajęć, które należy złożyć do 15 lutego 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 marca.

Szczegóły dotyczące programu, regulamin konkursu oraz materiały dydaktyczne można znaleźć w serwisie PlanetaEnergii.pl.

Honorowy patronat nad programem „Planeta Energii" sprawuje Rzecznik Praw Dziecka. Patronem medialnym projektu jest program „Sonda 2”, emitowany na antenie TVP 2.

informacje o firmie

Planeta Energii to edukacyjny program Grupy Energa realizowany w formie konkursu dla nauczycieli i uczniów klas I-III. Może do niego przystąpić każdy nauczyciel, który przeprowadzi w swojej klasie minimum trzy lekcje dotyczące energii elektrycznej, w oparciu o udostępnione przez Energę materiały dydaktyczne oraz podejmie dodatkowe, autorskie działania.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną, cieplną i gazem ziemnym. Energa jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.  Zasila w prąd ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. 

Grupa Energa angażuje się prospołeczne aktywności, które spaja kompleksowy program realizowany pod nazwą „Energa dla Ciebie”. Koncentruje się on na kluczowych obszarach, zgodnych z ważnymi dla Grupy i dla lokalnych społeczności wartościami: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo oraz przyszłość dzieci. Elementem programu Energa dla Ciebie jest projekt Energa Edukacja, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat energii elektrycznej, sposobów jej wykorzystania, a także zachęcanie do dyskusji na temat szans i problemów, jakie stoją przed współczesną energetyką.

załączniki

informacje o firmie

Planeta Energii to edukacyjny program Grupy Energa realizowany w formie konkursu dla nauczycieli i uczniów klas I-III. Może do niego przystąpić każdy nauczyciel, który przeprowadzi w swojej klasie minimum trzy lekcje dotyczące energii elektrycznej, w oparciu o udostępnione przez Energę materiały dydaktyczne oraz podejmie dodatkowe, autorskie działania.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną, cieplną i gazem ziemnym. Energa jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.  Zasila w prąd ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. 

Grupa Energa angażuje się prospołeczne aktywności, które spaja kompleksowy program realizowany pod nazwą „Energa dla Ciebie”. Koncentruje się on na kluczowych obszarach, zgodnych z ważnymi dla Grupy i dla lokalnych społeczności wartościami: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo oraz przyszłość dzieci. Elementem programu Energa dla Ciebie jest projekt Energa Edukacja, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat energii elektrycznej, sposobów jej wykorzystania, a także zachęcanie do dyskusji na temat szans i problemów, jakie stoją przed współczesną energetyką.