ekonomia/biznes/finanse

Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2015 roku. Bardzo dobre wyniki finansowe, realizacja inwestycji przed terminem.

13.05.2015 | Grupa Ergis

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszym kwartale 2015 roku przychody w wysokości  blisko 165 mln zł (czyli o 0,7% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 10,7 mln zł (o 16,8% wyższy niż w tym samym okresie 2014 roku) oraz zysk netto w wysokości 7,8 mln zł (wzrost o 31,8% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku).

Na bardzo dobre wyniki finansowe wpłynęły prowadzone w ostatnich latach inwestycje, w tym unowocześnianie linii produkcyjnych, jak również korzystna sytuacja surowcowa w I kwartale tego roku.

Grupa w ostatnim czasie zrealizowała program inwestycji rozwojowych o wartości przekraczającej
20 mln zł, przed terminem uruchamiając kolejną linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz drugą linię do
produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po I kwartale 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

I kw. 2015

I kw. 2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

164 994

163 915

+0,7%

Zysk operacyjny

10 746

9 201

+16,8%

Zysk brutto

10 092

7 662

+31,7%

EBITDA

16 500

14 700

+12,2%

Niezrealizowane różnice kursowe

+254

+69

+268,1%

Zysk netto

7 816

5 930

+31,8%

Przychody ze sprzedaży Grupy w I kwartale były wyższe o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i został osiągnięty mimo wzmocnienia kursu złotego w relacji do euro.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych (o 17,2%) w rezultacie przeprowadzonej w ostatnich dwóch latach wymiany parku maszynowego w fabryce w Oławie i uruchomienia tam produkcji folii nanoErgis. W segmencie sprzedaży opakowań drukowanych Grupa również zanotowała wzrost
(o 3,1%) w efekcie rozbudowy parku maszynowego spółki Flexergis. Pozytywnie na wyniki wpłynęły także niskie ceny surowców w I kwartale tego roku.

Zanotowany spadek w grupie folii miękkich PVC (o 12,4%) dotyczył folii izolacyjnych. Spadek w grupie twardych folii opakowaniowych (o 9,4%) wynikał z zaostrzonej konkurencji cenowej na rynku krajowym.

Zysk brutto oraz zysk netto wypracowane w I kwartale 2015 były znacząco wyższe niż w tym samym kwartale 2014, zarówno z powodu poprawy rentowności operacyjnej, jak i niższych kosztów odsetek.

 PROGRAM INWESTYCYJNY

Grupa zakończyła przed terminem realizację programu inwestycyjnego, zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą we  wrześniu 2014 roku.  Program obejmował następujące elementy:

  • Inwestycja w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu, o wartości
    8,5 mln PLN.
  • Inwestycja w drugą linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie, o wartości 12 mln PLN.

Pierwszy kwartał zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi, do których przyczyniły się przede wszystkim efekty prowadzonych w ostatnich latach inwestycji. Na uwagę zasługuje wzrastający udział produktów innowacyjnych w zyskach spółki, ze szczególnym uwzględnieniem największego jak dotąd sukcesu rozwojowego: wprowadzenia na rynki europejskie unikatowej folii stretch nanoErgis. Był to ponadto kolejny kwartał, w którym większość wzrostu wynikała ze sprzedaży prowadzonej na innych niż Polska rynkach Unii Europejskiej. Są to dowody, że od lat nasza Grupa wykorzystuje, panujący w naszej części Europy, sprzyjający klimat do rozwoju działalności przemysłowej - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Grupa ERGIS
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

informacje o firmie

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2014 roku przychody Grupy przekroczyły 667 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu 

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Grupa ERGIS
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

informacje o firmie

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2014 roku przychody Grupy przekroczyły 667 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu