środowisko naturalne/ekologia
Wyszukiwanie zaawansowane RSS
Informacje

Samorządy. Innowacyjne parki wodne pomagają w małej retencji

07.01.2019 06:00 Retencjapl

Skwery, parki, fontanny upiększają miasto i mają wpływ na zadowolenie mieszkańców z miejsca, w którym żyją. Są realizacją postulatu, że miasta są dla ludzi. Jakość przestrzeni publicznych to dzisiaj ważny wyróżnik skuteczności samorządów. Warto przyjrzeć się pomysłowi, który służy jednocześnie edukacji i zabawie, a dodatkowo jest atrakcyjną przestrzenią publiczną, w której głównym aktorem jest woda. Mowa o edukacyjnym parku wodnym, czyli niecodziennym placu zabaw, gdzie woda zachęca do eksperymentów, a dorośli mogą odpocząć od codziennego zgiełku. I to wszystko na świeżym powietrzu, dostępne dla wszystkich.

Wyrok na 20 żubrów w Puszczy Boreckiej wydany!

04.01.2019 15:21 WWF Polska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał pod koniec ubiegłego roku,  decyzję zezwalającą na odstrzał 20 żubrów w Puszczy Boreckiej (17 osobników ze stada wolnościowego i 3 z zagrody pokazowej Wolisko). ...

Artykuły z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku - ostateczne ustalenia UE

02.01.2019 16:03 PZPTS

19 grudnia KE wydała komunikat prasowy dotyczący pakietu tzw.SUP (single use plastics). Wszystkie trzy zaangażowane instytucje UE osiągnęły finalne porozumienie. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy dyrektywy w okresie 2-ch lat od daty wejścia regulacji w życie. ...

Oświadczenie WWF Polska w związku z interwencją Fundacji Viva! w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

02.01.2019 15:16 WWF Polska

Fundacja WWF Polska jest bardzo zaniepokojona doniesieniami medialnymi dotyczącymi złej kondycji zwierząt przebywających na terenie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i przejęciem kilkorga z nich przez działaczy Fundacji Viva!. ...

Efektywne doradztwo sposobem na niższe rachunki

21.12.2018 15:00 Grupa ENERGA

Samorządy, dbając o racjonalne wydatkowanie środków publicznych, są coraz bardziej zainteresowane rozwiązaniami wspierającymi efektywność energetyczną. Energa Obrót przygotowała bogatą ofertę, która umożliwia trwałe obniżenie rachunków, a dodatkowo pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. ...

Nierówna walka: smog kontra zdrowa skóra

20.12.2018 14:00 VESUNA

Smog powoduje nie tylko problemy zdrowotne takie jak astma czy alergia, ale również znacznie pogarsza stan skóry, przyśpieszając jej starzenie. Nadchodzący Nowy Rok jest dobrą okazją, by o siebie zadbać i wypracować nowe, zdrowe nawyki.    Stan jakości powietrza w Polsce, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich pogarsza się każdego roku i ma długotrwały wpływ na nasz organizm. ...

Pielęgnacja tkanin z korzyścią dla środowiska - Lenor i Lenor Unstoppables w opakowaniach z materiałów z recyklingu

19.12.2018 15:31 P&G

W dobie powszechnego użycia plastiku, rozwiązania pozwalające na ponowne przetwarzanie tworzyw sztucznych, mogą mieć znaczący wpływ na przyszłą kondycję środowiska naturalnego. Dzięki działaniom P&G dążącym do idei gospodarki o obiegu zamkniętym, na polskim rynku dostępne są produkty Lenor i Lenor Unstoppables, których butelki w 50% wykonane są z materiałów z recyklingu. ...

Jak 2018 rok zbliżył nas do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami

19.12.2018 15:02 STENA Recycling

Kończący się 2018 rok był istotny dla branży odpadowej w Polsce ze względu na nowe uregulowania prawne. Seria pożarów tylko w pierwszych miesiącach znacznie przekraczająca liczbę podobnych incydentów w roku poprzednim, dodatkowo przypomniała o nowelizowanych przepisach i konieczności szybkiego ich wdrożenia. ...

RETENCJAPL o zagrożeniu podtopieniami: Stare metody są niebezpieczne. Korzystajmy z aktualnych danych!

17.12.2018 13:39 Retencjapl

Jedną z  przyczyn podtopień i powodzi są nieaktualne dane wykorzystywane przy planowaniu rozwiązań retencjonowania wód opadowych, które bazują na metodach obliczania natężeń deszczów sprzed... stu lat. Eksperci RETENCJAPL przestrzegają - to niebezpieczne i grozi podtopieniami!

Szczyt Klimatyczny, a potrzeby klimatu...

17.12.2018 09:12 WWF Polska

COP24 zakończył się przyjęciem zasad wdrożenia Porozumienia Paryskiego, zabrakło jednak ambicji by odpowiedzieć na wyzwanie, jakie stawia przed nami zmiana klimatu, której skutki zostały opisane w raporcie IPCC. ...

Elektryczne autobusy, tereny zielone w miastach, edukacja klimatyczna w szkołach – młodzi proponują rozwiązania dla klimatu na COP24

14.12.2018 16:40 UNICEF Polska

Warszawa/Katowice, 14 grudnia 2018 r. - Kilkanaście rekomendacji znalazło się w manifeście przygotowanym przez młodych polskich delegatów na COP24. Dokument został dziś zaprezentowany w Katowicach podczas zorganizowanej przez UNICEF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa debaty „To nie jest klimat dla młodych ludzi”. ...

Ciężki sprzęt dewastuje rezerwat Przełom Białki!

14.12.2018 10:18 WWF Polska

Trwa dewastacja rzeki Białki na Podhalu. Na zlecenie Wód Polskich w ramach „usuwania szkód” po letnim wezbraniu niszczone jest koryto rzeki w obszarze Natura 2000 Dolina Białki oraz w Rezerwacie Przyrody Przełom Białki. ...

Potrzebujemy zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji - Procter & Gamble na COP24

13.12.2018 12:28 P&G

Zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej znacznie obniżyłoby ryzyko i skutki zmian klimatu. To wymaga jednak jak najszybszego doprowadzenia do znacznej redukcji emisji CO2. ...

PIU: Tylko sprawne zarządzanie ryzykiem uchroni nas przed skutkami katastrof naturalnych

12.12.2018 14:03 Polska Izba Ubezpieczeń

Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018. Żywioł, uderzając z taką samą siłą, jak osiem lat temu, spowodowałby straty większe aż o 21 proc. Jeśli Polska nie wdroży spójnej polityki zarządzania ryzykiem, większe straty spowodowane zjawiskami pogodowymi, staną się realne – alarmuje Polska Izba Ubezpieczeń w najnowszym raporcie „Klimat ryzyka. ...

Nowoczesne rozwiązania w trosce o środowisko – przedstawiciele AkzoNobel na COP24 w Katowicach

10.12.2018 13:15 AkzoNobel

Według Kroniki Organizacji Narodów Zjednoczonych, zużycie energii i zanieczyszczenie środowiska stanowią dwa krytyczne globalne problemy, dotykające w szczególności społeczności miejskie. Sytuacja ta wymaga radykalnych działań, chociażby dlatego, iż jednym ze skutków postępującej degradacji środowiska jest zagrożenie zdrowia oraz życia ludzi. ...

Polska młodzież na Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach - „To nie jest klimat dla młodych ludzi”

10.12.2018 11:39 UNICEF Polska

Warszawa/Katowice, 10 grudnia 2018 r. – W najbliższy piątek, 14 grudnia, podczas Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach młodzi polscy delegaci wezmą udział w panelu dyskusyjnym pt. „No climate for young generation”, organizowanym przez UNICEF Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ...

Instytut Badań Nad Opakowaniami – Nestlé przyspiesza swój program zrównoważonego rozwoju

07.12.2018 08:07 Nestlé Polska S.A.

Nestlé powołuje Instytut Badań Nad Opakowaniami (ang. Nestlé Institute of Packaging Sciences). Jego celem jest praca nad stworzeniem i rozwojem funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie opakowań produktów. ...

Żywiec Zdrój zobowiązuje się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek zostanie zebrana i poddana recyklingowi

05.12.2018 16:30 Żywiec Zdrój S.A.

Jesteśmy przekonani, że plastik nigdy nie powinien trafiać do środowiska naturalnego, dlatego będziemy działać na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu w Polsce. Zobowiązujemy się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzimy na rynek zostanie zebrana i poddana recyklingowi. ...

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!

04.12.2018 15:45 WWF Polska

Każdego roku, 5 grudnia obchodzone jest międzynarodowe święto wolontariuszy - ludzi, którzy niosą pomoc oraz wspierają różnego rodzaju inicjatywy i organizacje. To dzień, w którym warto podziękować za ich poświęcony czas i trud w codziennych działaniach na rzecz lepszego świata. ...

Wymień okna i drzwi w ramach programu „Czyste powietrze”

04.12.2018 10:00 OknoPlus

Co roku w sezonie grzewczym jesteśmy bombardowani alarmującymi komunikatami na temat podwyższonego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Słowo „smog” jest na ustach wszystkich. Tworzące go zawieszone w atmosferze pyły i związki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia oraz obniżają komfort życia, dlatego w trosce o jakość powietrza warto zadbać o poprawę bilansu energetycznego budynku. ...

ING na ECC Green

03.12.2018 12:56 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski jako Partner wspiera Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green - wydarzenie w trakcie COP24 w Katowicach. O zrównoważonym rozwoju dyskutować będą politycy, przedsiębiorcy i eksperci - również z ING. ...

...

30.11.2018 13:02 WWF Polska

Jesteś zagrożonym gatunkiem!   Dlaczego? Dlatego, że wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi o kolejny 1oC może oznaczać realne zagrożenia dla człowieka i świata w jakim żyjemy. Powodzie, susze, pożary, upały, konflikty zbrojne, migracje, utrata różnorodności biologicznej, to efekty zmiany klimatu, które już obserwujemy. ...

Świat skupiony wokół ziół- jedyny taki Dom w Polsce

30.11.2018 11:57 Gmina Brenna

Od 2013 roku Gmina Brenna uczestniczy w międzynarodowym projekcie, polegającym na ścisłej współpracy z czeską miejscowością partnerską- Bystrzycą. Podstawowym celem tego współdziałania jest zniesienie ograniczeń, które wynikają z granic państwowych, wymiana doświadczeń oraz promowanie regionu Beskidu Śląskiego. ...

Czy jest plan na transformację Górnego Śląska?

29.11.2018 11:00 WWF Polska

Śląsk ma szansę być pierwszym udanym przypadkiem sprawiedliwej transformacji zarówno w Polsce jak i na świecie. Ostatnie duże zagłębie węgla kamiennego w Unii Europejskiej ma potencjał by stać się liderem nowoczesnej gospodarki. ...

Wielki sukces pojazdów blinkee.city w Poznaniu – prawie 250 000 tys. km przejechane!

27.11.2018 10:54 blinkee.city

To kolejny sezon, kiedy skutery wypożyczane na minuty wprost z ulicy, cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców Poznania. Przejechali oni prawie 250 tys. kilometrów, a liczba aktywnych użytkowników wyniosła ponad 5 tys.! Przy okazji Poznań zaoszczędził ponad 29 ton dwutlenku węgla!   blinkee.city to marka oferująca skutery elektryczne do wynajęcia na minuty. ...

Dla mediów

Jesteś wydawcą, dziennikarzem, blogerem? Uzyskaj akredytację i ciesz się bezpłatną licencją na wykorzystanie informacji, zdjęć, MP3, a także wideo - nawet w jakości TV!

Dla firm

Odpowiadasz za komunikację? Zwiększ swoją widoczność w mediach!