technologie energetyka

Enspirion zwiększa zasięg sieci TETRA

13.06.2024 | Grupa ENERGA

Enspirion, spółka zależna Energi, zapewnił zasięg sieci TETRA na terenie Warszawy. To już kolejna inwestycja tego typu zrealizowana przez spółkę, co świadczy o ciągłym zaangażowaniu firmy w zwiększenie dostępności profesjonalnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla kolejnych podmiotów.

Dodatkowa stacja bazowa została zainstalowana w Śródmieściu, umożliwiając dostęp do niezawodnej łączności w kluczowych obszarach stolicy.

Dlaczego warto wybrać łączność profesjonalną od Enspiriona?

Usługa łączności w standardzie TETRA od Enspiriona to niezastąpione rozwiązanie dla podmiotów, które stawiają na wysokiej jakości komunikację głosową i transmisję danych. Łączność profesjonalna od Enspiriona jest wykorzystywana w różnych sektorach m.in. w energetyce, służbach bezpieczeństwa publicznego, transporcie, przemyśle.

TETRA to system łączności, który warto zaimplementować w organizacji, ponieważ zapewnia:

  • sprawną komunikację w codziennych warunkach działania
  • bezpieczną komunikację pozwalającą skupić się na działalności podstawowej firmy
  • niezawodną łączność w każdej sytuacji, sprawdzoną w działaniu na świecie i w Polsce

Nowe inwestycje, nowe możliwości

Enspirion w 2020 roku rozszerzył również zasięg na Bałtyku, instalując stację bazową na platformie wydobywczej Baltic Beta Lotosu Petrobaltic. Sieć zapewnia obecnie zasięg do 55 km od linii brzegowej i z powodzeniem stosowana jest w łączności z jednostkami pływającymi oraz platformami wiertniczymi i wydobywczymi operującymi w Polskiej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Ponadto Enspirion rozbudował zasięg sieci TETRA w Bydgoszczy oraz kilku innych lokalizacjach na potrzeby klientów, których specyfika działania wymagała większej pojemności sieci lub wzmocnienia sygnału wewnątrz budynków.

Od 2018 roku Enspirion regularnie powiększa grono klientów, wśród których znajdują się m.in.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Energa Wytwarzanie, Rafineria Gdańska, Lotos Petrobaltic, Straż Pożarna w Gdańsku, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego oraz wytwórcy OZE, na potrzeby kodeksów sieciowych NCER.

Enspirion oferuje ekonomicznie korzystne rozwiązania, niewymagające angażowania kapitału klienta na budowę własnej sieci. Wdrożenie i uruchomienie usługi możliwe jest nawet w kilka tygodni.

***

 

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.