nauka/edukacja/szkolenia

Studiuj na Politechnice Gdańskiej. Rozpoczęła się rekrutacja

23.05.2024 | Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025. Aplikować można od 22 maja do 14 lipca. Na kandydatów czeka aż 37 kierunków na 8 wydziałach, w tym m.in.: informatyka, zielone technologie, budownictwo czy ekonomia, a także nowy kierunek – Technologie Przemysłu 5.0.

  • Rekrutacja trwa od 22.05.2024 do 14.07.2024
  • Kandydaci mają do wyboru 37 kierunków na 8 wydziałach
  • Technologie Przemysłu 5.0 – nowy kierunek na PG

Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce – sklasyfikowana na 3. miejscu wśród uczelni technicznych i 6. pozycji wśród wszystkich szkół wyższych. To także druga najlepsza uczelnia badawcza w kraju. Na 8 wydziałach kształci się tu ponad 15 tysięcy młodych ludzi z Polski i zagranicy.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 dla obywateli polskich rozpoczyna się 22 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. W tym okresie kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie eRekrutacja, gdzie należy m.in. wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną, zamieścić wyniki egzaminów maturalnych, załączyć skan świadectwa dojrzałości, a także zeskanowane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy z olimpiad i konkursów.

Studia na PG – szczegółowe informacje

Aplikuj

Na kandydatów na studia stacjonarne I stopnia czeka 37 kierunków, w tym m.in.: informatyka, inżynieria danych, biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa maszyn i okrętów, nanotechnologia, analityka gospodarcza, architektura, zielone technologie, a także studia związane z energetyką czy cybernetyką.

Lista kierunków

Nowością jest kierunek Technologie Przemysłu 5.0 – międzywydziałowe studia, które są odpowiedzią na zapotrzebowania nowoczesnego rynku pracy oraz podążają za prognozami rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, kształcąc specjalistów o pogłębionej wiedzy dotyczącej optymalizacji działań i interakcji z maszynami, którzy potrafią projektować i nadzorować fizyczne i wirtualne sfery sterowania procesami technologicznymi. Kształcenie na tym kierunku w znacznej mierze skupiać się będzie na metodzie projektowej (project-based learning). Przewidziano łącznie ponad 500 godzin zajęć projektowych i łącznie ponad 1500 godzin zajęć praktycznych.

Technologie Przemysłu 5.0 – więcej o kierunku

Kształcenie wspierają liczne laboratoria, wyposażone w nowoczesne i innowacyjne technologie, a najbardziej utalentowani studenci mogą aplikować o stypendia rektorskie. Swoje pasje studenci PG mogą rozwijać w przeszło 100 kołach naukowych i organizacjach, a także podczas licznych projektów badawczych czy wymianach zagranicznych. Ponadto korzystać mogą z bogatej oferty sportowej i rozrywkowej uczelni.

Rekrutacja na PG – szczegółowe informacje

Publikacja list rankingowych będzie miała miejsce 17 lipca 2024 r . Następnie – w dniach 18-24 lipca 2024 r. – zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty na uczelnię. Oczywiście kandydaci, którzy potwierdzili swoje dane profilem zaufanym będą mogli dostarczyć dokumenty pocztą lub przez pośrednika. Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych na studia będzie miało miejsce 26 lipca 2024 r.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

tel: 664166296

Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

tel: 509 470 073

Specjalista Dział Promocji, Politechnika Gdańska
Agata Cymanowska

agata.cymanowska@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 99

tel: 664 166 296

Specjalista Dział Promocji i Biuro Prasowe, Politechnika Gdańska
Paweł Kukla

pawel.kukla@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 63

tel: 600 960 671

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

tel: 664166296

Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

tel: 509 470 073

Specjalista Dział Promocji, Politechnika Gdańska
Agata Cymanowska

agata.cymanowska@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 99

tel: 664 166 296

Specjalista Dział Promocji i Biuro Prasowe, Politechnika Gdańska
Paweł Kukla

pawel.kukla@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 63

tel: 600 960 671

informacje o firmie