środowisko naturalne/ekologia nauka/edukacja/szkolenia

Finał projektu KGHM „Miedź Maturę” – uczniowie przygotowani do matury z matematyki i fizyki

29.04.2024 | KGHM Polska Miedź
Bezpłatne kursy dla tegorocznych absolwentów techników z programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej” prowadzili wykładowcy z Uczelni Jana Wyżykowskiego. Z programu skorzystało kilkudziesięciu uczniów, którzy przez kilka miesięcy mogli uczestniczyć w zajęciach z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz fizyki na poziomie rozszerzonym.

Kursy kończyły się próbną maturą, więc każdy z uczniów mógł sprawdzić poziom swojej wiedzy, tak, by uzupełnić ewentualne braki przed prawdziwym, majowym egzaminem dojrzałości.

Według mnie ten projekt to świetna inicjatywa. Widać, że w technikum kładą ogromny nacisk na kształcenie zawodowe i to jest dla młodzieży priorytet. Kurs wspierał więc maturzystów dodatkowo w tych przedmiotach, które będą im potrzebne do dalszej edukacji, na przykład na studiach – przyznała jedna z prowadzących, Małgorzata Głowacka, wykładowca z UJW.

Miedziowa Spółka postanowiła nagrodzić najlepszych uczniów-kursantów, doceniając z jednej strony ich frekwencję i aktywność na zajęciach, a także końcowy wynik egzaminu maturalnego. Wyróżnienia od KGHM odebrało 6 uczniów klas patronackich.

Przyglądając się uczniom i ich osiągnięciom, zwracaliśmy mocno uwagę na frekwencję – taka konsekwencja i dążenie do celu to bardzo cenna wartość u każdego pracownika – podsumowała Magdalena Lipińska - Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM Polska Miedź.

Najliczniejsza grupa uczniów dojeżdżała na zajęcia do Polkowic z ZS w Chocianowie, a jej liderem okazał się Szymon Najdek, który uczestniczył w kursach rozszerzonych z fizyki i matematyki. Zapytany o plany na przyszłość, odpowiedział:

Planuję kontynuować naukę na studiach wyższych, a matura z fizyki na wielu uczelniach traktowana jest lepiej punktowo niż dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dlatego zależało mi, żeby odpowiednio się przygotować. Projekt „Miedź Maturę” bardzo mi w tym pomógł.

Uczniowie zgodnie przyznają, że najważniejsza w kursie była samodyscyplina. Zajęcia nadawały kierunek najważniejszym zagadnieniom, ale wymagały też dodatkowej pracy w domu. Uczelnia Jana Wyżykowskiego postanowiła uhonorować kursantów z najlepszą frekwencją, oferując im miejsce na studiach w Uczelni Jana Wyżykowskiego oraz wręczając karty podarunkowe.

Program „Kompetentni w branży” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy kształcą się w zawodach istotnych z perspektywy przemysłu miedziowego: elektryków, mechatroników, mechaników, górników oraz tych związanych z przeróbką i metalurgią miedzi. Swoim założeniami obejmuje wiele inicjatyw, które mają wzmocnić branżowe kompetencje uczniów, takich jak: wizyty zawodoznawcze, praktyki oraz zajęcia praktyczne prowadzone w Oddziałach KGHM czy też dbanie o odpowiednie wyposażenie klas i pracowni. Uczniowie mają także możliwość otrzymania stypendium naukowego, są również zapraszani na dedykowane imprezy sportowe czy też konkursy sprawdzające ich wiedzę. Dużym zainteresowaniem cieszą się także warsztaty, które przybliżają absolwentom szkół proces rekrutacyjny miedziowej Spółki, pokazując jakich ofert pracy szukać, jak właściwie przygotować CV czy też jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej. W roku szkolnym 2023/2024 w klasach patronackich KGHM uczy się łącznie 2437 uczniów, z czego 416 opuszcza w tym roku mury szkolne jako absolwenci.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie