środowisko naturalne/ekologia sprawy społeczne

Wolontariusze KGHM posadzili kolejny las

27.04.2024 | KGHM Polska Miedź
Kolejne sadzonki dębów, buków i sosen już rosną na terenach leśnych wokół Huty Miedzi Głogów. Posadzone dziś sosny stanowią młode pokolenie lasu, które w przyszłości zaspokoi zapotrzebowanie tlenowe dla półtora tysiąca mieszkańców i pochłonie ponad 30 tysięcy kg CO2. Las będzie jednocześnie schronieniem dla licznych gatunków zwierząt oraz siedliskiem bogatej flory. Akcja jest częścią odbywających się każdego roku nasadzeń prowadzonych przez Polską Miedź.

LASY POLSKIEJ MIEDZI

Sadzenie drzew i krzewów na terenach wokół oddziałów KGHM trwa już od wczesnej wiosny. W tygodniu, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi do akcji dołączają wolontariusze Miedziowej Spółki, często ze swoimi rodzinami. W ten sposób także najmłodsze pokolenia odrabiają w praktyce lekcję ekologii.

Polska Miedź aktywnie wspomaga zalesianie terenów, na których funkcjonuje. Tylko w ubiegłym roku w KGHM posadzono ponad 400 tysięcy drzew i krzewów.

Na terenach byłych stref ochronnych przy hutach KGHM utworzono tereny leśne, które przy Hucie Miedzi „Legnica” zajmują ok. 385 ha, a przy Hucie Miedzi „Głogów” aż 872 ha. Obszar ten jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo, oddział KGHM Zakład Hydrotechniczny zarządza lasami zajmującymi powierzchnię wynoszącą około 212 ha.

NATURALNY FILTR POWIETRZA

Lasy wokół oddziałów Polskiej Miedzi stanowią naturalny filtr powietrza. Drzewa doskonale pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia oraz dwutlenek węgla. KGHM systematycznie przekształca nasadzenia topolowe sadząc dęby i buki jako główne gatunki lasotwórcze, które dostarczają do środowiska największe ilości tlenu.

1 hektar lasu w ciągu doby może wytworzyć około 700 kilogramów tlenu. To dzienne zapotrzebowanie dla 2500 osób. W przyszłości, w ciągu doby, tereny leśne Huty Miedzi Głogów zaspokoją zapotrzebowanie tlenowe dla ponad dwóch milionów osób.

Lasy pełnią też bardzo ważną rolę w procesie pochłaniania dwutlenku węgla (CO2). Jak wynika z badań, jedno drzewo pochłania rocznie ok. 6-7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych. Oznacza to, że lasy należące do głogowskiej huty KGHM w ciągu roku pochłoną spaliny emitowane przez ponad 3 tysiące pojazdów.

STRATEGICZNA EKOLOGIA

Ekologia jest jednym z filarów obowiązującej w KGHM strategii. Zadania i zobowiązania w tym obszarze zawierają przyjęte w spółce polityki: środowiskowa i klimatyczna. Zgodnie z tą drugą, KGHM dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie