praca zdrowie

28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – jak w idealnym, bezpiecznym świecie powinno to wyglądać?

26.04.2024 | W&W Consulting

Tylko w 2023 r. w wypadkach przy pracy w Polsce zostało poszkodowanych ponad 68 tys. osób, 168 pracowników zmarło. 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – stanowiący impuls do tworzenia warunków pracy, w których bezpieczeństwo nie będzie tylko hasłem, ale rzeczywistością.

28 kwietnia ma być okazją do głębszej refleksji nad tym, jak w idealnym świecie mogłyby wyglądać kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu holistycznego podejścia obejmującego równość płci, różnorodność oraz integralność zarówno fizycznego, jak i psychicznego aspektu zdrowia.

W idealnym świecie bezpieczeństwo zaczyna się od edukacji. Każdy, od najmłodszych dzieci po dorosłych, otrzymuje dogłębne szkolenie dotyczące bezpiecznych praktyk. Edukacja ta jest nieustannie aktualizowana, aby nadążać za rozwijającymi się technologiami i zmieniającymi się warunkami środowiska. W pracy, w szkołach, a nawet w domu, wszyscy są świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzą, jak ich unikać.

W idealnym świecie każda osoba wchodząca na rynek pracy rozpoczyna swoją karierę z solidnym fundamentem wiedzy na temat bezpieczeństwa. Szkolenia są dostosowane do różnych potrzeb i perspektyw, co zapewnia, że każdy pracownik, niezależnie od płci czy pochodzenia, ma równe szanse na zdobycie niezbędnych umiejętności. Edukacja na temat bezpieczeństwa jest ciągła, ewoluuje wraz z nowymi odkryciami i technologiami, a także promuje inkluzywność i równość.

Zarządzanie ryzykiem w takim środowisku nie jest już tylko reaktywne, ale przede wszystkim proaktywne i zapobiegawcze, zintegrowane z codziennymi operacjami. Z kolei przyjęcie podejścia uwzględniającego różnorodność w analizie ryzyka pozwala lepiej zrozumieć i adresować specyficzne potrzeby różnych grup pracowników.

Zdrowie psychiczne pracowników jest traktowane z taką samą powagą, jak fizyczne aspekty bezpieczeństwa. W idealnym świecie każda organizacja posiada rozbudowane programy wspierające zdrowie psychiczne, które są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników i dostosowane do uwzględnienia różnorodności kulturowej, płciowej i wiekowej. Pomoc psychologiczna, warsztaty dotyczące zarządzania stresem i zasoby wspierające dobre samopoczucie są standardem, a otwarta komunikacja na temat zdrowia psychicznego jest wspierana na wszystkich poziomach zarządzania. Wzmacniając ten holistyczny wymiar, w idealnym świecie istnieje silne przekonanie, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są nierozerwalnie związane z ich efektywnością i ogólnym dobrostanem. Dlatego programy promujące zdrowy tryb życia, zarówno psychiczne jak i fizyczne, są standardem, a pracodawcy aktywnie wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

W międzynarodowym kontekście, standardy bezpieczeństwa pracy są wszędzie na wysokim poziomie, egzekwowane w ramach silnej kooperacji pomiędzy krajami i sektorami w celu ciągłego doskonalenia praktyk bezpieczeństwa. Wdrażanie tych standardów z uwzględnieniem równości płci i różnorodności kulturowej jest kluczowe dla budowania globalnej kultury bezpieczeństwa, która szanuje i chroni wszystkich pracowników.

Nie tylko więc 28 kwietnia, ale także na co dzień, pracodawcy powinni podjąć wszelkie możliwe działania w dążeniu do zapewnienia kompleksowych i przemyślanych, a więc bezpiecznych warunków pracy, chroniących zdrowie i życie każdego z pracowników.

 

Magdalena Włastowska

Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting

 

informacje o firmie

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży.

załączniki

informacje o firmie

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży.