sprawy społeczne

Fundacja UNIQA z nowymi projektami w działaniach przeciwko hejtowi

  • Fundacja UNIQA rozpoczyna współpracę z Fundacją „Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa” oraz Uniwersytetem SWPS i RESQL, by razem stawić czoła zjawisku hejtu.
  • Nawiązane współprace umożliwią zarówno kontynuowanie dotychczasowych warsztatów na temat hejtu w szkołach podstawowych, jak i wprowadzenie zupełnie nowej propozycji dla szkół średnich.
  • Rekrutacje do obu projektów rozpoczną się jeszcze w kwietniu br.

Fundacja UNIQA wzmacnia dotychczasowe działania edukacyjne. Zaangażowanie Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i Uniwersytetu SWPS stwarza jeszcze większe możliwości dostarczenia placówkom narzędzi odpowiadającym na ich potrzeby, by jak najskuteczniej docierać do dzieci i młodzieży z problematyką hejtu i przemocy rówieśniczej.

Trzecia edycja projektu „Szkoda życia na hejt”

W szkołach podstawowych Fundacja będzie kontynuować warsztaty stacjonarne na temat zjawiska hejtu i możliwych form jego ograniczania. W ostatnich dwóch latach organizatorom udało się dotrzeć do ponad 13 tys. uczestników programu, a statystyki projektu wzrosną jeszcze w tym roku. We wtorek 9 kwietnia Fundacja UNIQA rozpoczyna rekrutację szkół do trzeciej edycji programu, tym razem pod hasłem „Szkoda życia na hejt”. Celem tegorocznej edycji jest nie tylko profilaktyka i wyposażanie szkół w narzędzia do rozwiązywania problemu hejtu, ale też nauka pozytywnej, wolnej od hejtu komunikacji. Trenerzy będą także uczyć bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi cyfrowych, aby pomóc dzieciom uniknąć takich zagrożeń jak cyberprzemoc. Projekt zostanie zrealizowany w 50 szkołach podstawowych w całej Polsce. Partnerem tegorocznej edycji został Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, założony i prowadzony przez Magdalenę Bigaj, medioznawczynię, badaczkę i działaczkę społeczną.

Problem hejtu jest bardzo złożony, zatem i walka z nim nie będzie jednowymiarowa. Nie wystarczy powiedzieć dzieciom „nie hejtujcie”, ale trzeba zrozumieć, dlaczego one to robią i wspólnie, przy udziale całej społeczności szkolnej, pracować nad rozwiązaniem problemu. Hejt nie dotyczy tylko osoby go doświadczającej i agresora, ale całej grupy rówieśniczej. Bo inne dzieci go widzą, wspierają, dołączają się do niego,  czasami odwracają oczy. Z naszymi partnerami, zarówno Uniwersytetem SWPS, RESQL, jak i Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa, łączy nas podobne spojrzenie na ten problem i wiara, że współdziałając możemy realnie na niego wpłynąć – mówi Karolina Rosińska, prezeska Fundacji UNIQA.

Instytut Cyfrowego Obywatelstwa przeprowadził pierwsze w Polsce badane higieny cyfrowej osób dorosłych, otwierając debatę publiczną na rolę dorosłych w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Prowadzi także od początku 2024 roku autorski bezpłatny program „Wychowanie przy ekranie”, którego celem jest dostarczenie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą wiedzy i narzędzi pozwalających wspierać osoby młode w pracy nad higieną cyfrową. Zespół edukatorów Instytutu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych na temat wpływu nowych technologii na wszystkie grupy wiekowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymują materiały edukacyjne i scenariusze lekcji dla różnych grup wiekowych.

Hejt w Internecie nie byłby tak powszechnym zjawiskiem, gdybyśmy umiejętnie korzystali z możliwości, jakie nam stwarza technologia. Z Ogólnopolskiego Badania Higieny Cyfrowej, które zrealizowaliśmy w 2022 roku, wprost wynika, że zaledwie 14,3 proc. badanych kontroluje czas spędzany przed ekranem, a 2/3 z nich uważa, że spędza w ten sposób za dużo czasu. Funkcjonowanie w taki sposób wpływa na nasze zdrowie, także psychiczne. Możemy to jednak zmienić. Mamy wypracowane narzędzia, które sprawdzają się w edukacji i z powodzeniem możemy je wykorzystać we wspólnym projekcie z Fundacją UNIQA  – podkreśla Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książki „Wychowanie przy ekranie”.

Hejt a przemoc rówieśnicza

Hejt, zarówno w Internecie, jak i w świecie rzeczywistym, jest częstym przejawem przemocy rówieśniczej. Dlatego Fundacja UNIQA nawiązała partnerstwo z Uniwersytetem SWPS, który stworzył innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej, którego elementem jest aplikacja RESQL. System RESQL to połączenie działań profilaktycznych oraz interwencyjnych. Aplikacja mobilna  umożliwia anonimowe zgłaszanie incydentów oraz sytuacji niepokojących przez uczniów, a zgłoszenia są obsługiwane przez nauczycieli-interwentów. Szkoła otrzymuje pakiet szkoleń dla kadry i uczniów oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej, scenariusze lekcji wychowawczych, dotyczących problematyki przemocy. Każda placówka zostaje otoczona opieką powdrożeniową, w skład której wchodzą dodatkowe materiały edukacyjne, konsultacje ze specjalistami, w tym możliwość konsultacji prawnej w temacie prawa oświatowego. Poza działaniami w szkołach planowane są webinary edukacyjne dla rodziców i nauczycieli oraz kampania społeczna „Przerwij krąg przemocy”, budująca świadomość problemu. Zakładany zasięg komunikacji to ponad 4 mln odbiorców.

Przemoc rówieśnicza przybiera wiele postaci, może mieć zarówno aspekt fizyczny, jak i psychiczny. Coraz częściej przenosi się do Internetu. Badania pokazują, że ponad połowa dzieci w wieku od 11 do 17 lat doświadczyło różnego rodzaju przemocy szkolnej. Te alarmujące statystyki możemy zmienić mądrą edukacją i właściwymi narzędziami. Bardzo nas cieszy, że Fundacja UNIQA uwierzyła w nasze rozwiązanie. Dzięki niemu możemy realnie wpłynąć na bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów i uczennic w wielu szkołach w Polsce – zaznacza Krzysztof Rzońca, prezes RESQL.

Nabór dla szkół średnich do programu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem SWPS i RESQL Fundacja UNIQA rozpocznie 15 kwietnia na stronie www.przerwij-krag-przemocy.pl. W czerwcu zostaną ogłoszone wyniki konkursu i zostanie wyłonionych 100 szkół. Projekt wystartuje na jesieni 2024 roku, tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2024/2025.

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska


Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2022 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4,15 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł odszkodowań i świadczeniach. Obsługują 6,1 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają ponad 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA


Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

 

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska


Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2022 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4,15 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł odszkodowań i świadczeniach. Obsługują 6,1 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają ponad 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA


Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com