budownictwo/nieruchomości środowisko naturalne/ekologia

Nowe inwestycje na terenie Eko Doliny - ekologicznie i z korzyścią dla mieszkańców

27.03.2024 | Eko Dolina

Oprócz realizacji stałych działań, mających na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się uciążliwości zapachowych, Eko Dolina planuje inwestycje, które długofalowo przyczynią się do poprawy sytuacji i zmniejszenia odorowości. To budowa instalacji przetwarzania bioodpadów oraz kompostowni tunelowej. Spółka nie zapomina też o mieszkańcach korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w planach jest budowa nowego punktu. Łączny koszt obu inwestycji wyniesie prawie 120 mln zł.  

Eko Dolina cały czas prowadzi działania organizacyjne i inwestycyjne, które mają na celu ograniczenie emisji brzydkich zapachów. Spółka zmniejszyła obszar, na którym składowane są odpady, a swoje prace uzależnia między innymi od warunków atmosferycznych.  

- Uważnie śledzimy prognozę pogody. Przy niesprzyjających warunkach rezygnujemy z przerzucania pryzm z kompostem. Gdy temperatura powietrza wzrasta, stosujemy specjalne opryski preparatem dezodoryzującym – mówi Izabela Erecińska, prezes zarządu Eko Doliny.  

Wiosną spółka planuje pokrycie kwatery specjalną pianą, która ograniczy uciążliwości zapachowe i zmniejszy wnikanie wód opadowych. Planowane jest również częściowe zadaszenie placu kompostowni odpadów zielonych. To działanie ograniczy nieprzyjemne zapachy z pryzm kompostu i zmniejszy zawilgocenie pryzm wodami opadowymi. 

Instalacja przetwarzania bioodpadów i kompostownia tunelowa 

Budowa instalacji przetwarzania bioodpadów w procesie suchej fermentacji oraz kompostowni tunelowej ma rozpocząć się w ostatnim kwartale 2024 r., a uruchomienie instalacji planowane jest na pierwszy kwartał 2027 r.  

Oba obiekty będą przetwarzać głównie odpady biodegradowalne (kuchenne i zielone), a wszystkie prace związane z fermentacją będą odbywać się pod dachem, w zamkniętej hali. To kolejne działania, które ograniczą brzydkie zapachy. Produktami końcowymi będą nawozy wspomagające uprawę roślin o dużej zawartości substancji odżywczych.  

Szacuje się, że koszt realizacji tej inwestycji wyniesie około 114 mln zł. Spółka wystąpiła o dofinansowanie przedsięwzięcia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Nowy PSZOK - będzie wygodniej 

W czerwcu 2024 roku rozpocznie się budowa nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla miasta Gdynia, miasta Redy i Gminy Wejherowo. 

Celem inwestycji jest zapewnienie łatwego, wygodnego i bezpiecznego dostępu do miejsca, gdzie można przekazać odpady. Po uruchomieniu nowego PSZOK-u mieszkańcy nie będą musieli oczekiwać w kolejce do wagi, aby przywieźć odpady. 

Nowy PSZOK umożliwi przyjmowanie od mieszkańców surowców wtórnych zbieranych selektywnie, elektro odpadów, odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów, których nie można wyrzucać do pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych. Na miejscu mieszkańcy będą mieli możliwość zakupu kompostu bezpośrednio w obiekcie PSZOK-u. 

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 5,3 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania  przez NFOŚiGW wyniesie około 73% kosztów kwalifikowanych. 

Zakończenie prac planowane jest na jesień 2025 r. 

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, Eko Dolina
Marcin Paszkiewicz

marcin.paszkiewicz@ekodolina.pl

tel: +48 666 836 231

informacje o firmie

O spółce Eko Dolina

Spółka Eko Dolina jest zakładem komunalnym zajmującym się gospodarką odpadami, w tym ich bezpieczną utylizacją.

Eko Dolina rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady od blisko pół miliona mieszkańców z Gminy Miasta Gdyni, Gminy Wejherowo, Gminy Miasta Sopot, Gmina Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo, Gmin Luzino, Szemud, Kosakowo.

Na terenie zakładu wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy certyfikowany nawóz organiczny o szerokim zastosowaniu, dostępny do zakupu przez mieszkańców.

Jednym z obszarów działalności zakładu jest również aktywność proekologiczna obejmująca inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców, skupiające się na potrzebie i właściwym sposobie segregacji odpadów.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, Eko Dolina
Marcin Paszkiewicz

marcin.paszkiewicz@ekodolina.pl

tel: +48 666 836 231

informacje o firmie

O spółce Eko Dolina

Spółka Eko Dolina jest zakładem komunalnym zajmującym się gospodarką odpadami, w tym ich bezpieczną utylizacją.

Eko Dolina rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady od blisko pół miliona mieszkańców z Gminy Miasta Gdyni, Gminy Wejherowo, Gminy Miasta Sopot, Gmina Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo, Gmin Luzino, Szemud, Kosakowo.

Na terenie zakładu wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy certyfikowany nawóz organiczny o szerokim zastosowaniu, dostępny do zakupu przez mieszkańców.

Jednym z obszarów działalności zakładu jest również aktywność proekologiczna obejmująca inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców, skupiające się na potrzebie i właściwym sposobie segregacji odpadów.