energetyka

Dekada stołecznych mikroinstalacji – wyniki przyłączeń potwierdzają zainteresowanie fotowoltaiką i magazynami energii

20.03.2024 | Stoen Operator

Stoen Operator, w dziesięciolecie pierwszego przyłączenia mikroinstalacji do swojej sieci, podsumowuje wyniki za 2023 rok związane z przyłączeniami fotowoltaiki i magazynów energii. Dane pokazują rosnącą tendencję wprowadzania tych rozwiązań oraz wciąż utrzymujące się zainteresowanie Polaków alternatywnymi źródłami energii.

Domowe PV-ki nadal popularne

Mimo nieznacznego spadku dynamiki na rynku instalacji produkujących energię ze słońca, ubiegły rok ponownie był rekordowy jeśli chodzi o obszar OZE. Jak podał Instytut Fraunhofera aż 26% polskiej produkcji energii elektrycznej w 2023 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych[1].

Według informacji Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na koniec listopada 2023 łączna liczba wszystkich mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych przez operatorów sieci dystrybucyjnych wyniosła ponad 1,378 milionów Sumaryczna moc tych rozwiązań sięgnęła poziomu 10,86 GW. Październik i listopad 2023 pokazały wzrost liczby przyłączeń w porównaniu do poprzedniego półrocza[2].

10 lat doświadczenia w przyłączeniach warszawskiego operatora

Wyniki PTPiREE potwierdzają także podsumowania przyłączeń spółki Stoen Operator, która działa na terenie Warszawy i sąsiednich gmin. Wskazują one, że w 2023 roku do stołecznej sieci przyłączono 2016 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 26,56 MW. Całkowita moc wszystkich 15 521 systemów fotowoltaicznych w sieci warszawskiego operatora (mikroinstalacji i źródeł komercyjnych) na koniec 2023 roku wynosiła 139,52 MW. Aż 15 510 sztuk z tej liczby stanowią mikroinstalacje o łącznej mocy 133,13 MW.

-  Warto zauważyć, że pierwszą mikroinstalację przyłączyliśmy 10 lat temu. Wówczas były to pojedyncze instalacje o średniej mocy ok. 5 kW. Na koniec 2023 r. średnia moc to już ponad 13 kW na jedną mikroinstalację, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców tym typem źródeł. Obecnie obserwujemy zniżkową tendencję popularności rozwiązań fotowoltaicznych na stołecznym rynku, ale nasze wyniki dotyczące przyłączeń instalacji są nadal na wysokim poziomie. Według danych za 2023 rok ta liczba wzrosła o 13%, a moc nowych mikroinstalacji w naszej sieci jest o 25% wyższa w porównaniu z rokiem 2022. Co ważne, prawie wszystkie przyłączenia mikroinstalacji na naszym terenie realizowane są w trybie zgłoszenia  - mówi Grzegorz Powązka, kierownik usług operatorskich Stoen Operator.

Magazyny energii kluczem do zwiększania elastyczności sieci

Oprócz źródeł odnawialnych warszawski operator w ubiegłym roku przyłączył do swojej infrastruktury sieciowej także 276 magazynów energii współpracujących z mikroinstalacjami. Ich łączna moc wynosi 1,59 MW. Na koniec 2023 roku do sieci stołecznego OSD przyłączonych było łącznie 310 magazynów o łącznej mocy 1,76 MW.

- Magazyny energii to nadal rozwijający się, choć zyskujący na uwadze obszar krajowej energetyki. Umożliwiają gromadzenie nadmiaru energii w okresach niskiego popytu i uwalnianie jej w okresach zapotrzebowania. To technologia, która pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i elastyczności systemu elektroenergetycznego. Z pewnością jest kluczowa dla przyspieszenia efektywnej zielonej transformacji - dodaje Sławomir Osuchowski, menedżer ds. usług dystrybucyjnych Stoen Operator.

Droga do zielonej energii ze wsparciem

Zwiększająca się liczba mikroinstalacji i magazynów energii to m.in. efekt rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także poszukiwania alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii. Stoen Operator przewiduje, że trend ten będzie się utrzymywać w kolejnych latach, a rozwój magazynów energii przyczyni się do zwiększenia stabilności sieci energetycznej. Ich rosnąca popularność powinna wesprzeć także powstawanie lokalnych wspólnot energetycznych i dodatkowo zachęcić prosumentów do inwestowania w zielone technologie.

 

[1] https://energetyka24.com/oze/analizy-i-komentarze/transformacja-juz-tu-jest-polskie-oze-z-rekordowym-udzialem-w-miksie-analiza

 

[2] Mikroinstalacje w Polsce (ptpiree.pl)

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.