sprawy społeczne energetyka

Kolejny raz Stoen Operator wspiera ukraiński sektor energetyczny

13.02.2024 | Stoen Operator

Od dwóch lat nie ustają rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Stoen Operator realizuje kolejną formę pomocy i wspiera ukraińskich operatorów sieci elektroenergetycznych specjalistycznym sprzętem do odbudowy sieci.

Działania pomocowe polskich operatorów sieci elektroenergetycznych dla sektora energetycznego Ukrainy w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), we współpracy z Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, rozpoczęły się już w marcu 2022 roku.

Warszawski OSD przekazał do tej pory nieodpłatnie materiały do odbudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych oraz agregaty prądotwórcze potrzebne lokalnym społecznościom. Wśród darów dostarczonych do operatorów Ukrainy znalazły się m.in. przewody linii napowietrznych, osprzęt kablowy, agregaty prądotwórcze oraz aparaty łączeniowe wysokiego napięcia.

Teraz, w lutym 2024 roku, Stoen Operator przekazuje nieodpłatnie dwa samochody marki Ford Transit przystosowane do napraw sieci. Posłużą one pracownikom Ukrenergo, operatora sieci przesyłowej najwyższych napięć Ukrainy.

- W 2023 roku Prezes Ukrenergo Wolodymyr Kudrytski zwrócił się z apelem do operatorów sieci elektroenergetycznych w Europie o przekazanie specjalistycznych samochodów do transportu i napraw elementów sieci elektroenergetycznych, aby przyspieszyć usuwanie awarii wywołanych rosyjskimi atakami – wyjaśnia Robert Stelmaszczyk, prezes Stoen Operator. - Wówczas zadeklarowaliśmy pomoc i teraz ją realizujemy. Ma to znaczenie ze względu na wydłużone terminy dostaw nowych samochodów tego typu.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.