sprawy społeczne

AI nie pomoże za Ciebie

12.02.2024 | WWF Polska

W ubiegłym roku Fundację WWF Polska swoim 1,5% wsparło 18 200 darczyńców, okazując jej zaufanie i zobowiązując do realizacji misji, którą jest życie ludzi w harmonii z naturą. Dla WWF Polska 1,5% to znaczące źródło środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. Bez tego wsparcia wiele naszych działań nie mogłoby zostać zrealizowanych.  
 
O tym co zrobiliśmy dzięki Waszemu finansowemu wsparciu możecie przeczytać tutaj: https://www.wwf.pl/podsumowanie-dzialan-fundacji-wwf-polska-za-rok-2023 

 

“Tego życia nie odtworzy nawet AI. Przyszłość przyrody zależy od Ciebie.” 
 
To hasło naszej tegorocznej kampanii, które ma zwrócić naszą uwagę na to, co tracimy każdego dnia, a czego nie pomoże nam odzyskać nawet najlepsza technologia. Dlaczego AI? 

Słowem roku 2023 została “sztuczna inteligencja”1 ,  odmieniano ją chyba przez wszystkie przypadki, wiele czasu poświęcono jej najnowszym możliwościom, zagrożeniom, dyskutowano o tym, czy może mieć osobowość, podejmowano temat zastępowania kolejnych profesji przez AI, a nawet tworzeniu sztuki za jej pomocą. Ale czy AI może pomóc chronić przyrodę? 
 
Zdecydowanie tak, ale nie zastąpi przyrodników czy strażników terenowych, działających często w trudnodostępnych zakątkach świata. Może wspomóc istniejące już narzędzia - gromadzenie i analizę danych, modelowanie zjawisk, przeprowadzanie symulacji potencjalnych katastrof ekologicznych czy wesprzeć tworzenie planów ochrony danego obszaru czy gatunku. To potencjał, który należy śledzić i w miarę możliwości wykorzystywać. Możemy stworzyć narzędzia, które rozpoznają za nas konkretnego osobnika rysia, czy wybiorą te nagrania z fotopułapek, na których rzeczywiście pojawia się zwierzę, a nie np. spadająca gałąź, która swoim ruchem rozpoczęła nagrywanie. Dzięki temu dostaniemy bardzo cenne informacje lub oszczędzimy czas na inne działania. Jednak, gdy okaże się, że ryś jest zarażony świerzbowcem i wymaga pomocy, to człowiek musi podjąć akcję odłowienia osobnika i poddać go leczeniu weterynaryjnemu. 

Właśnie dlatego w tej kampanii Fundacja WWF Polska chce zwrócić uwagę na to, że nawet tak szybko rozwijające się narzędzie, jakim jest AI, nie będzie w stanie zatrzymać degradacji środowiska ani jej cofnąć. To zadanie, które należy do nas, ludzi, tu i teraz.  

 
 

AI wspiera także ochronę ekosystemów rzecznych - dzięki niej możemy na bieżąco gromadzić i analizować dane na temat podstawowych parametrów wody, przeprowadzać symulację tempa rozprzestrzeniania się potencjalnych zanieczyszczeń, co pozwala na lepszą ocenę ryzyka wystąpienia i skali katastrofy ekologicznej oraz zaplanowania podjęcia niezbędnych działań w najbardziej optymalnej wersji. Jednak sztuczna inteligencja nic nie zrobi za nas podczas katastrofy ekologicznej.  AI nie odtworzy tarlisk ryb, nie zlikwiduje za nas zapór na rzekach, nie posadzi drzew nad ich brzegami, czy nie wypuści kolejnych jesiotrów do środowiska. 

 WWF Slajder (wwf pl) rzeka1

 

Choć sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w badaniach morskich ssaków i na przykład rozpoznać i policzyć różne gatunki fok ze zdjęcia lotniczego, to nie zastąpi działań chociażby Błękitnego Patrolu WWF. To dzięki poświęceniu i zaangażowaniu naszych wolontariuszy możemy chronić foki i morświny, zapewnić spokojny lęg ptakom siewkowym, czy też chronić nadmorskie siedliska. AI nie zastąpi ludzkich oczu, serca, pasji i chęci niesienia pomocy. 

WWF Slajder (wwf pl) foka

 
AI tak, ale... 

Do stworzenia kampanii, mimo, że jest ona poświęcona sztucznej inteligencji, nie skorzystaliśmy z żadnej grafiki ani tekstu wygenerowanego przez AI. Dlaczego? 

W sieci można trafić na mnóstwo wygenerowanych sztucznie grafik. Nie ukrywamy, że jest to świetna zabawa z nową technologią. Tak stworzone obrazy zwierząt mają jednak niewiele wspólnego z przedstawicielami ich gatunków w rzeczywistości. Na grafikach AI zwierzęta przybierają nienaturalne pozy, zyskują cechy, które są skrzyżowaniem odmian i gatunków. W kreacjach kampanijnych użyliśmy tylko prawdziwych fotografii, a ich obróbkę powierzyliśmy profesjonalnym grafikom.  

Teksty, które pojawiają się w kampanii nie są generowane przez AI. Nasze artykuły piszą specjaliści, a opieramy je na wiedzy, doświadczeniu i źródłach wybranych przez naszych przyrodników. 

Sztuczna inteligencja wciąż nie jest narzędziem doskonałym, a jej szerokie stosowanie budzi także wątpliwości etyczne. Tak więc stworzyliśmy kampanię o sztucznej inteligencji bez niej. Na przekór. Można stworzyć kampanię o sztucznej inteligencji bez jej użycia, ale nie można chronić przyrody dla ludzi bez ich udziału w tych działaniach. 

 

Organizacje pożytku publicznego otrzymały w roku 2023 ponad 1,5 mln zł wsparcia dzięki możliwości przekazania 1,5% podatku. Na dokonanie tego wsparcia zdecydowało się 12,7 mln podatników. W związku ze zmianami prawnymi było to o 3,2 mln podatników mniej niż w roku ubiegłym.2 

W tym roku zeznania podatkowe można składać do 30.04.2024. 

kontakt dla mediów
Agnieszka Veljković
Rzeczniczka Prasowa, Fundacja WWF Polska
Agnieszka Veljković

aveljkovic@wwf.pl

tel: +48 691 690 601

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

kontakt dla mediów
Agnieszka Veljković
Rzeczniczka Prasowa, Fundacja WWF Polska
Agnieszka Veljković

aveljkovic@wwf.pl

tel: +48 691 690 601

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.