sprawy społeczne przemysł ciężki

Dzielimy się dobrem na niespotykaną skalę – dobre praktyki CSR KGHM w 2023 roku

06.02.2024 | KGHM Polska Miedź
310 projektów, kampanii i akcji, ponad 2,5 tys. wolontariuszy, ponad 200 realizacji programów profilaktycznych, współpraca ze szkołami i uczelniami, wsparcie inicjatyw sportowych oraz działalność proekologiczna – KGHM prezentuje podsumowanie swoich prospołecznych działań w 2023 roku. Miedziowa spółka przygotowała wyjątkową publikację, która może być źródłem inspiracji dla innych firm i instytucji. Publikacja o dobrych praktykach CSR w KGHM pokazuje, że spółka konsekwentnie działa według zasad odpowiedzialności społecznej.

Publikacja zawiera opis dobrych praktyk miedziowej spółki pogrupowanych w różne kategorie, w tym edukacja, więzi społeczne, ekologia i zdrowie fizyczne. Broszura jest dostępna online pod adresem: https://kghm.com/dobrepraktykiCSR.

– W świecie dynamicznych zmian gospodarczych, stabilność i społeczna odpowiedzialność stają się kluczowymi elementami sukcesu. W KGHM rozumiemy te wyzwania i odpowiedzialnie rozwijamy nasze porspołeczne inicjatywy i projekty, które tworzymy z lokalnymi społecznościami czy organizacjami pozarządowymi. Publikacja prezentuje nasze ogromne zaangażowanie w edukację, zdrowie czy ochronę środowiska w Zagłębiu Miedziowym i nie tylko – powiedział Kamil Kowaleczko, dyrektor naczelny do spraw komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

W ubiegłym roku zrealizowanych zostało w sumie ponad 200 programów profilaktycznych których uczestniczyło ponad 8 tys. osób. KGHM jest również partnerem cyklicznych wydarzeń w regionie jak festiwal „Srebro” w Legnicy czy „W cieniu Kolegiaty” w Głogowie. 

W KGHM doskonale wiemy, że rozwój gospodarczy i społeczny idą w parze, a nasze zaangażowanie w programy społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywy dotyczące m.in. rodzicielstwa zastępczego, promowania zdrowego trybu życia, badań medycznych czy współpracy i pomocy drugiemu człowiekowi. Jesteśmy przekonani, że równoczesna troska o rozwój KGHM oraz troska o ludzi i środowisko przynosi najlepsze efekty i międzynarodowy sukces KGHM. W bilansie można znaleźć nasze działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne czy sportowe. Dzielimy się dobrem z pracownikami Polskiej Miedzi i mieszkańcami regionu zdając sobie sprawę z odpowiedzialności i oczekiwań społecznych – napisał we wstępie do broszury Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Miedziowa spółka w 2023 roku kontynuowała swoje działania dla mieszkańców Dolnego Śląska i województwa lubuskiego i odnotowała skokowy wzrost akcji wolontariackich. Szczególnym powodzeniem cieszyła się Akademia KGHM inicjatywa mająca na celu promocję prospołecznych programów oraz szkoleń dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i szkół. W jej ramach od 2020 roku zrealizowanych zostało prawie 200 inicjatyw i programów jak „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, „Leader 100”, „Archipelag Skarbów” czy „Gwiazda Mocy”. Do tej pory beneficjentami projektów było ponad 45 tys. osób.

Miedziowy gigant wspiera lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne czy też służące podniesieniu jakości życia. By działać efektywnie, w swoich projektach KGHM uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. KGHM w swoich działaniach stawia na działalność charytatywną, profilaktykę zdrowotną, popularyzację sportu, a także wspieranie kultury i nauki. W realizację programów społecznych bardzo zaangażowani są także pracownicy KGHM, biorąc udział w licznych akcjach wolontariatu.

KGHM, który od wielu lat wspiera najważniejszą imprezę narciarstwa biegowego w Polsce, w ubiegłym roku po raz pierwszy został partnerem tytularnym 48. KGHM Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Efektem wieloletniego zaangażowania KGHM są m.in. bezpłatne dla wszystkich trasy narciarstwa biegowego na Polanie Jakuszyckiej. Trasy są bardzo wysoko oceniane w środowisku narciarskim, są ratrakowane i przygotowane zarówno dla narciarzy, jak i biegaczy czy rowerzystów na cały rok.

Co roku współpraca jest rozszerzana o kolejne projekty jak m.in. prospołeczna „Akademia Biegowa KGHM”, czyli cotygodniowe, bezpłatne szkolenia z narciarstwa biegowego dla uczniów szkół podstawowych z Dolnego Śląska. Podczas zajęć prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów, dzieci poznawały techniki biegu narciarskiego i dobrych zachowań na biegówkach. Co roku pracownicy miedziowej spółki pojawiają się na Polanie Jakuszyckiej i na specjalnie przygotowanych stoiskach zajmują się wsparciem i dopingiem zawodników.

Kolejny przykład prospołecznego zaangażowania KGHM, który można znaleźć w broszurze to także program stypendialny „Miedziane Rywalizacje” wspierający młodych sportowców na ich drodze rozwoju profesjonalnej kariery. W tym roku we wrześniu zainagurowana została nowa edycja projektu.  Finansowe wsparcie otrzymało aż 30 zawodników z całej Polski. To największa liczba stypendystów od 2019 roku, gdy program został uruchomiony.

Warto podkreślić, że akcje wolontariackie to równie ważny element prospołecznej działalności KGHM w Zagłębiu Miedziowym. Udało się przeprowadzić kilkadziesiąt zarówno zbiórek na rzecz potrzebujących, jak i inicjatyw społecznych związanych z promocją rodzicielstwa zastępczego czy projektów promujących aktywny tryb życia. Przy oddziałach miedziowej spółki w ramach akcji „Miedziowe pszczoły” pojawiły się małe pasieki. Ulami zajmują się pracownicy – wolontariusze z KGHM.

Miedziowa spółka jest partnerem dla lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych również przy organizacji działań związanych ze zdrowiem. Co roku zapraszamy mieszkańców m.in. na bezpłatne konsultacje w ramach Tygodnia Walki z Depresją. Angażujemy się w akcje promocji badań profilaktycznych Różowy Październik czy Wąsopad.

Ważną sferą działalności KGHM jest również edukacja. W spółce z powodzeniem funkcjonują dwa programy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Kompetentni w Branży” i „Cyfrowa Przyszłość Miedzi”. Miedziowa spółka obejmuje patronatem placówki i jest ważnym partnerem angażując się w zajęcia z uczniami, czy dotując sprzęt wykorzystywany do praktycznej nauki zawodów technicznych.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie