budownictwo/nieruchomości energetyka

E.ON Polska rozmawia z branżą deweloperską

07.12.2023 | E.ON Polska

Transformacja energetyczna znacząco wpływa na wszystkie sektory gospodarki, co widać w ankietach biznesowych realizowanych wśród partnerów firmy E.ON Polska. W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zagadnienia branżowe eksperci spółki wskazali sposoby zwiększania efektywności energetycznej i realizacji celów klimatycznych ich klientów. Podczas śniadania biznesowego z przedstawicielami sektora deweloperskiego poruszane były tematy rosnącej roli ESG, fotowoltaiki, umów typu PPA i rozwiązań eMobility.

Razem z naszymi klientami jesteśmy w stanie wiele zrobić dla klimatu – mówiła na początku zeszłotygodniowego spotkania Sylwia Buźniak, menedżerka zespołu odpowiedzialnego za współpracę z branżą deweloperską w E.ON Polska. Dlatego śniadanie biznesowe poświęciliśmy zagadnieniom obecnym w przeprowadzanych przez nas ankietach. ESG, fotowoltaika, umowy PPA i eMobility, to tematy które interesują naszych klientów ­– wyjaśniała przedstawicielka organizatora spotkania.

Zrównoważony rozwój w świetle transformacji energetycznej

ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i ma coraz większy wpływ na ich strategię działania. Nie bez znaczenia jest wpływ tego podejścia na prawodawstwo, politykę i postrzeganie społeczne. Już dziś 80 proc. Polaków uważa, że może zmienić swoje zachowania na bardziej proekologiczne. To pokazuje, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, by współdziałać na rzecz klimatu.

ESG to nie narzucony standard, ale przede wszystkim konkretne działania, które zmieniają rzeczywistość – tłumaczyła Sylwia Buźniak. Dodatkowo niosą one ze sobą szereg korzyści, jak na przykład wyższa wiarygodność firmy. Wiąże się to bezpośrednio z ułatwionymi procedurami pozyskiwania dotacji na rozwój. ESG oznacza również niższe koszty energii elektrycznej, większy zwrot z inwestycji i wyższą motywację pracowników.

Prelegentka zapewniła, że współpraca z E.ON Polska może pomóc branży deweloperskiej w realizacji przede wszystkim trzech celów ESG. Chodzi po pierwsze o zapewnienie dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Kolejnym jest dążenie do stworzenia bezpiecznych, stabilnych i zrównoważonych miast oraz społeczności. Trzeci cel to pilne działania, które będą przeciwdziałać zmianom klimatu i ich skutkom.

Zrównoważone rozwiązania dla osiedli mieszkaniowych

Patryk Żółtowski, menedżer ds. kluczowych klientów w E.ON Polska zaznaczył, że w nadchodzących latach instalowanie rozwiązań fotowoltaicznych na terenach osiedli stanie się wymogiem.

Są już rozwiązania fotowoltaiczne, dzięki którym można pokryć zapotrzebowanie na energię nie tylko w częściach wspólnych, ale też w konkretnym mieszkaniu. Jesteśmy w stanie podjąć współpracę z deweloperami na każdym etapie inwestycji od momentu ich planowania.

Podczas swojej prezentacji Patryk Żółtowski skupił się na aspektach technicznych i doborze parametrów instalacji fotowoltaicznych, a następnie przybliżył szacunki związane ze zwrotem z takich inwestycji.

Nowy system rozliczeniowy nie jest barierą dla tego typu inwestycji. Dobrze przygotowana instalacja dla osiedli nie powinna produkować nadwyżek, które musiałyby być następnie sprzedawane do sieci – tłumaczył Patryk Żółtowski.

W oparciu o konkretne wyliczenia i doświadczenie w realizacji takich projektów wykazał również, w jak szerokim zakresie korzyści z instalacji PV współgrają z osiąganiem celów ESG.

Nowy model zakupowy w ofercie E.ON Polska

Kontynuowany przez Annę Karanik, menedżerkę zespołu sprzedaży w E.ON Polska, wątek dotyczył umów PPA.

Umowy tego typu, zawierane między wytwórcami OZE, a odbiorcami końcowymi  są przyszłością rynku energii. Pozwalają one na długoterminowe ustalenie ceny za energię elektryczną o niższej zmienności niż ta rynkowa, pozwalają ograniczyć emisję CO2 oraz realizować strategie ESG. Energia dostarczana na podstawie tego typu umowy jest zielona, bo wytwarzana z odnawialnych źródeł, takich jak np. woda, słońce, wiatr. Dodatkowe bezpieczeństwo gwarantuje spółka obrotu, która może zabezpieczyć klientowi ewentualne niedobory energii ze źródła – wyliczała zalety umów PPA Anna Karanik.

W kontekście ESG w sektorze deweloperskim uczestnicy śniadania biznesowego zapoznali się również z tematem gwarancji pochodzenia.

To jeden z instrumentów w systemie dobrowolnego wsparcia wytwórców OZE. Promuje on wytwarzanie i konsumpcję energii odnawialnej. Jednocześnie jest to rozwiązanie, które wzmacnia pozytywny wizerunek firmy wśród klientów, partnerów biznesowych i inwestorów – mówiła Paulina Popiołek z E.ON Polska, która na co dzień współpracuje z deweloperami.

eMobility na osiedlach przyszłości

Elektromobilność zwykle kojarzy się z sektorem automotive, a rzadziej mówi się o niej w kontekście energetyki i ładowania nowoczesnych pojazdów, które stanowią przecież fundament całej branży – objaśniał powiązania pomiędzy eMobility a marką E.ON Kuba Jedliński.

W panelu wieńczącym spotkanie słuchacze poznali m.in. różnice między ładowarką a stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz wymagane procedury prawne i związanie z nimi zezwolenia.

Kuba Jedliński podkreślał, że zarządcy nieruchomości wciąż rzadko zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywają w elektryfikacji transportu. Zaznaczał także, że za kilka lat ogromna większość samochodów firmowych będzie elektryczna. Już dziś 8 na 10 nowych elektryków trafia właśnie do firm.

 

Na YouTube dostępny jest film z relacją podsumowującą wydarzenie.

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.

 

załączniki

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.