technologie energetyka

Baterie do fotowoltaiki: przyszłość niezależnej energetyki

08.11.2023 | Otovo

Według raportu „Rynek Systemów Magazynowania Energii w Bateriach (BESS)”1 w ciągu najbliższej dekady przewiduje się znaczący wzrost wydajności i popularności systemów magazynowania energii, a ich pojemność ma wzrosnąć co najmniej siedmiokrotnie do 2030 roku. Firma Otovo dostarcza nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również oferuje domowe magazyny energii. To rozwiązanie, które działa na podobnej zasadzie co popularne i obecne w naszym codziennym życiu baterie i akumulatory, ma wiele korzyści i warto w nie zainwestować jeszcze w tym roku. 

Od 1 lipca 2024 roku nadwyżki energii również będą rozliczane na zasadach net-billingu, ale po cenach godzinowych. Ta zmiana ma potencjał znacząco wpłynąć na rynek baterii fotowoltaicznych. Nowy system będzie wymagał od gospodarstw domowych zwiększenia autokonsumpcji energii, będzie można bardziej efektywnie zarządzać swoją energią i tym samym ograniczyć koszty. 

Wykorzystanie nowoczesnych baterii do gromadzenia energii pozwala zwiększyć poziom samowystarczalności energetycznej z 30% nawet do imponujących 74%. To nie tylko krok w stronę zrównoważonej przyszłości, ale także opłacalna inwestycja.

Dzięki programowi „Mój Prąd” oraz spadającym cenom, inwestycja w instalację takiego urządzenia może przynieść stopę zwrotu na poziomie aż 20% rocznie. To oznacza, że w ciągu kilku lat nie tylko można odzyskać początkowe koszty, ale także osiągać znaczące oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także doskonała lokata – mówi Paulina Ackermann z Otovo. Dodatkowo, inwestując w magazyn energii, można skorzystać z odliczenia od podatku i uwzględnić koszty inwestycji w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT). 

Inwestycja w przyszłość

Ceny magazynów energii do instalacji fotowoltaicznej różnią się w zależności od dostawcy. Koszt zakupu magazynu w Otovo, dla klientów, którzy posiadają już falownik, np. marki Huawei lub hybrydowy, wynosi 20 000 zł. Dzięki dostępnym dofinansowaniom, cena może spaść nawet do 8 800 zł przy progu podatkowym 12% lub nawet 6 700 zł przy progu 32%. Natomiast dla tych, którzy nie posiadają falownika hybrydowego, oferta obejmuje również jego wymianę, a koszt wynosi 27 999 zł. Po uwzględnieniu dostępnych dofinansowań, cena może spaść do 12 320 zł przy progu 12% lub 9 380 zł przy progu 32%.

W webinarze na temat magazynowania energii Kamil Jeznach, dyrektor działu operacyjnego w polskim oddziale Otovo, mówił o tym, że magazynowanie energii jest nieodłącznym elementem przyszłości sektora energetycznego, przynosząc liczne korzyści zarówno użytkownikom końcowym, jak i zarządcy sieci przesyłowej. To rozwiązanie, którego znaczenie można obecnie zaobserwować na międzynarodowych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy czy Włochy. Jednak w Polsce również mamy okazję obserwować dynamiczny wzrost popularności magazynowania energii, co jest szczególnie widoczne w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

Niezwykle istotnym aspektem kształtowania tego rynku w Polsce jest fakt, że udało się przezwyciężyć wiele barier, które dotychczas hamowały jego rozwój. Nowe rozwiązania technologiczne oraz zmiany w regulacjach przyczyniają się do tego, że Polska zaczyna nadążać za innymi krajami w dziedzinie magazynowania energii. Przykładem takiej innowacji jest system net-billing, który promuje rozwiązania oparte na magazynowaniu energii. Planowane na lipiec 2024 roku wdrożenie kolejnej wersji tego systemu, związanej z rozliczaniem godzinowym, sprawi, że magazynowanie energii stanie się jeszcze bardziej opłacalne. Z miesiąca na miesiąc widać rosnące zainteresowanie magazynami energii, we wrześniu 2023 liczba wniosków w programie “Mój Prąd” wynosiła 4064, a już na początku listopada było to 6438, Procentowy udział magazynów energii w złożonych wnioskach wzrósł z 7,47% do 8,90%.

Kamil Jeznach z Otovo dodał, że jednym z kluczowych celów tego rozwoju jest idea „domu, który nigdy nie śpi” – Chcemy magazynować nadwyżki energii elektrycznej, które produkujemy, na przykład z fotowoltaiki, w okresach, gdy nie jest ona natychmiast potrzebna do konsumpcji. Później, w momencie, gdy energia jest potrzebna, korzystamy z zasobów magazynu zamiast kupować ją z sieci, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przyczynia się do redukcji kosztów. 

Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć inwestycję w baterie do magazynowania energii:

  • Stabilizacja sieci: Magazynowanie energii stanowi odpowiedź na niestabilności w dostawie prądu. Baterie pozwalają na kompensację skoków napięcia w sieci, co przyczynia się do zapewnienia niezawodności zasilania. 
  • Autokonsumpcja: W większości domów jednorodzinnych zużycie energii jest najwyższe rano i wieczorem, podczas gdy panele fotowoltaiczne najlepiej działają w ciągu dnia. Baterie umożliwiają przechowywanie energii w okresach największego dostępu do słońca i oddawanie jej w godzinach szczytu, co może zwiększyć poziom auto-konsumpcji z 22% na 75%.
  • Rozszerzenie możliwości dachowych: Dodanie baterii do instalacji fotowoltaicznej to w pewnym sensie jak dodatkowe kilka kilowatów na dachu, które można przechować w piwnicy. To pozwala na efektywniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni dachowej. 
  • Wsparcie finansowe: Obniżenie cen komponentów oraz wysokie wsparcie w programie „Mój Prąd” pomagają zredukować koszty zakupu baterii do bardzo atrakcyjnego poziomu. 
  • Stopa zwrotu: Inwestycja w baterie może przynieść roczną stopę zwrotu na poziomie około 20%, co czyni ją atrakcyjną opcją dla inwestoró
  • Nowe reguły dotyczące net-billingu: Nowe regulacje dotyczące rozliczeń energii w ramach net-billingu promują rozwiązania magazynowania energii. Poprawiają one stopę zwrotu z inwestycji i otwierają nowe możliwości zarządzania energią z wykorzystaniem baterii. 

W miarę upowszechniania się tych rozwiązań, można spodziewać się, że staną się one równie powszechne jak panele słoneczne, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego i niezależnego systemu energetycznego w Polsce. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej Otovo

informacje o firmie

Otovo to najprostszy sposób na zakup fotowoltaiki na dachu lub na gruncie i magazynu energii dla domu. Firma zrzesza sieć setek lokalnych, wysokiej jakości i dokładnie sprawdzonych instalatorów energetycznych. Wykorzystuje autorską technologię do analizy potencjału każdego domu i precyzyjnie doradza w zakresie montażu fotowoltaiki, aby w kilka sekund przedstawić klientom ofertę.

Otovo założone zostało w Oslo w 2016 roku. Jest wiodącą firmą na rynku energii słonecznej w Europie. Sprzedała i zrealizowała tysiące projektów fotowoltaicznych na całym kontynencie. Jej zespół tworzą inżynierowie, programiści i konsultanci techniczni z całej Europy.

informacje o firmie

Otovo to najprostszy sposób na zakup fotowoltaiki na dachu lub na gruncie i magazynu energii dla domu. Firma zrzesza sieć setek lokalnych, wysokiej jakości i dokładnie sprawdzonych instalatorów energetycznych. Wykorzystuje autorską technologię do analizy potencjału każdego domu i precyzyjnie doradza w zakresie montażu fotowoltaiki, aby w kilka sekund przedstawić klientom ofertę.

Otovo założone zostało w Oslo w 2016 roku. Jest wiodącą firmą na rynku energii słonecznej w Europie. Sprzedała i zrealizowała tysiące projektów fotowoltaicznych na całym kontynencie. Jej zespół tworzą inżynierowie, programiści i konsultanci techniczni z całej Europy.