środowisko naturalne/ekologia

Otwarcie pasieki w Pekao Tower

20.10.2023 | Bank Pekao SA

W trosce o środowisko naturalne, wolontariusze oraz przedstawiciele zarządu Banku Pekao S.A., we współpracy z Fundacją Apiterra, przygotowali schronienie dla 5 rodzin pszczelich, czyli około 250 tysięcy pszczół. Ule stanęły na jednym z tarasów w siedzibie centrali banku – Pekao Tower. Otwarcie pasieki miejskiej jest kontynuacją wcześniejszych działań edukacyjnych banku dotyczących ochrony pszczół w Polsce.

Bank Pekao S.A. i Fundacja Apiterra współpracują od 2020 roku propagując wiedzę dotyczącą ochrony pszczół w Polsce, w szczególności pszczoły miodnej oraz dzikiej. Instytucje starają się edukować poprzez prowadzenie różnorodnych aktywności, takich jak webinary i warsztaty dotyczące pszczelarstwa miejskiego, wizyty w bankowej pasiece miejskiej czy dzianie barci w Puszczy Stromeckiej – wydrążanie siedliska w drzewach dla pszczół dzikich. W nowo otwartej bankowej pasiece w Pekao Tower, składającej się z 5 uli, zamieszkało ponad 250 tysięcy pszczół. Nowe ule typu wielkopolskiego zostały pomalowane oraz ozdobione przez bankowych wolontariuszy logotypami żubra i pszczoły. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy mogli pogłębić wiedzę o życiu tych pożytecznych owadów, a także dowiedzieć się, jak prowadzić pasiekę w centrum miasta.  

– Pasieka na naszym tarasie to kontynuacja działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i dbania o przyrodę oraz zachęta do kształtowania postaw i działań proekologicznych, które wpisują się w przyjętą przez bank strategię ESG – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. – Pszczoły są owadami, które nie tylko zapylają kwiaty i przyczyniają się do obfitego plonu, ale także pomagają w utrzymaniu różnorodności ekosystemów – dlatego tak bardzo powinniśmy doceniać ich obecność oraz wkład w utrzymanie zielonego i zdrowego otoczenia, w którym żyjemy i pracujemy. Jestem dumny, że możemy włączyć się w ich ochronę – dodaje.

Wolontariusze Banku Pekao od lat angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności poprzez realizację ekoakcji plenerowych czy opieki nad owadami. Współpracując ze Stowarzyszeniem Anthill, w ramach Festiwalu Kultury Pszczelarskiej w Lublinie, pracownicy przygotowali m.in. dwa pokazowe ule edukacyjne, które jako darowizna rzeczowa zostały przekazane do Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Dzięki temu młodzież ucząca się w tej szkole korzysta z uli w trakcie codziennych zajęć. Natomiast podczas akcji plenerowej w Zielonym Gaju bankowi wolontariusze stworzyli zewnętrzne donice kwietne, ziołowe i owocowe, które następnie zostały przekazane SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku. Donice jako zaprojektowany i wkomponowany architektoniczne element, stanowią rodzaj bramy do ogrodu sensorycznego, udostępnionego dla dzieci od tego roku.

– Wolontariat pracowniczy to inicjatywa, która niesie za sobą ogromne korzyści zarówno dla pracowników, pracodawcy, jak i społeczności lokalnych – mówi Rafał Utracki, dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. Ogromnie się cieszę, że tak wiele osób z Banku Pekao, bo ponad tysiąc rocznie, angażuje się w działania społeczne, poświęcając swój czas, służąc wiedzą i kompetencjami. Przyczyniają się tym samym do tworzenia sprzyjającego środowiska i kreują lepszą przyszłość. Działalność charytatywna jest nie tylko okazją do pomocy potrzebującym czy zadbania o środowisko naturalne, ale także rozwija umiejętności społeczne, buduje relacje i wzmacnia więzi międzyludzkie – dodaje.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

Pekao TFI S.A.
Pekao TFI S.A.

Agata.Stepniewska@pekaotfi.pl

tel: +48 669 450 156

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Leasing Sp. z o.o.

media@pekaoleasing.com.pl

Biuro Maklerskie Pekao
Biuro Maklerskie Pekao

media@pekao.com.pl

Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Investment Banking S.A.

biuro@pekaoib.pl

tel: +48 604 109 109

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.

kontakt@pekaofaktoring.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

Pekao TFI S.A.
Pekao TFI S.A.

Agata.Stepniewska@pekaotfi.pl

tel: +48 669 450 156

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Leasing Sp. z o.o.

media@pekaoleasing.com.pl

Biuro Maklerskie Pekao
Biuro Maklerskie Pekao

media@pekao.com.pl

Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Investment Banking S.A.

biuro@pekaoib.pl

tel: +48 604 109 109

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.

kontakt@pekaofaktoring.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.