zdrowie

Pielęgniarka genetyczna mogłaby przejąć część kompetencji genetyków klinicznych

21.09.2023 | Puls Medycyny

Medycyna genomowa wymaga uzupełnienia kadr, w tym powstania nowych specjalizacji i nowych zawodów medycznych. Wśród nich powinni znaleźć się: lekarz specjalista genetyki klinicznej, pielęgniarka genetyczna, doradca genetyczny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej oraz specjalista medycznej genetyki molekularnej - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich.


– Medyna genomowa wymaga zmiany myślenia lekarza o organizmie człowieka w warunkach fizjologii i patologii. Pozwoli to na zrozumienie mechanizmów powstawania wielu chorób, w tym nowotworów i chorób rzadkich, a także wykorzystywanie medycyny precyzyjnej i terapii celowanych - stwierdza prof. Anna Latos-Bieleńska.

Jednocześnie - jak podkreśla ekspertka - medycyna genomowa wymaga uzupełnienia kadr, w tym powstania nowych specjalizacji i nowych zawodów medycznych. Wśród nich powinni znaleźć się:

  • Lekarz specjalista genetyki klinicznej
  • Pielęgniarka genetyczna
  • Doradca genetyczny
  • Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
  • Specjalista medycznej genetyki molekularnej

 

Co musi się zmienić?

– W całej Polsce jest zaledwie 140 czynnych zawodowo genetyków klinicznych. Z tego względu konieczne jest, aby genetyka kliniczna stała się specjalizacją priorytetową - mówi prof. Latos-Bieleńska. - Z kolei pielęgniarka genetyczna to nowa specjalizacja w tym obszarze. Miałaby ona - zgodnie z założeniami - przejąć część kompetencji lekarza specjalisty genetyki klinicznej.

Kolejny zawód, który miałby wspomóc rozwój medycyny genomowej, to doradca genetyczny, którego w naszym kraju nie ma.


– Obecnie jest to najszybciej rozwijający się zawód medyczny na świecie. W Polsce osoby o tych kwalifikacjach mogłyby wypełnić pewną lukę w dziedzinie onkologii, współpracując z onkologami pod kierunkiem genetyków klinicznych i obejmując poradnictwem oraz opieką genetyczną rodziny wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory - tłumaczy konsultant krajowa.


I dodaje, że brakuje również specjalistów laboratoryjnej genetyki medycznej. W naszym kraju jest ich niespełna 200, a każdego roku przybywa zaledwie kilkunastu nowych. Z kolei jeżeli chodzi o specjalistów medycznej genetyki molekularnej, to pierwsze wyszkolone osoby w tym kierunku pojawią się już wiosną przyszłego roku.

Oglądaj rozmowę

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie