sprawy społeczne

Fundacja Enea przekazała pierwsze granty Kołom Gospodyń Wiejskich i Ochotniczym Strażom Pożarnym. Ponad 150 tys. zł dla społeczności lokalnych

04.09.2023 | Enea

Fundacja Enea rozpoczęła przekazywanie funduszy grantowych dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych. W regionie północnej Wielkopolski granty  o łącznej wartości ponad 150 tys. zł otrzymało właśnie siedemnaście podmiotów. Celem programu Fundacji jest wsparcie rozwoju mieszkańców obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których działa Grupa Enea.

Od uruchomienia programu w czerwcu tego roku, Fundacja przeznaczyła ponad milion złotych na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich. Pieniądze trafią do prawie stu podmiotów w całej Polsce. Pierwsze środki zostały przekazane siedemnastu podmiotom z północnej Wielkopolski, trafiły do m.in. OSP w Obrzycku, OSP w Wągrowcu, OSP w Olesznie, Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopanowa, Jabłonowa i Ciosańca. 

– Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne są animatorami życia społecznego oraz centrami aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. Jako Grupa Enea czujemy się w obowiązku aktywnie wspierać tak wyjątkowe i ważne lokalnie podmioty – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enea S.A. ds. strategii i rozwoju. Wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym i Kołom Gospodyń Wiejskich z regionu północnej Wielkopolski bardzo dziękujemy za zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności. Chcemy by przyznane środki finansowe pomogły tym podmiotom w jeszcze skuteczniejszych działaniach – dodał Lech Żak.

Ochotnicze Straże Pożarne wnioskowały głównie o wsparcie na wyposażenie jednostek w specjalistyczny sprzęt lub umundurowanie. Koła Gospodyń Wiejskich, realizując działania na rzecz społeczności lokalnych, otrzymały środki na zajęcia kulinarne, warsztaty rękodzieła, wyposażenie zaplecza kuchennego, ale także wydarzenia kulturalne i integracyjne dla mieszkańców.

– Troska o bezpieczeństwo, a także o kulturę i tradycję regionu jest bardzo ważna. Wsparcie jakie udziela Fundacja Enea Ochotniczym Strażom Pożarnym i Kołom Gospodyń Wiejskich to bardzo cenna inicjatywa. Program grantowy Fundacji jest przykładem na to, jak ważne dla spółek Skarbu Państwa, w tym Enei, są działa na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa wspólnot lokalnych – powiedział Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Działająca od dziewięciu lat Fundacja Enea aktywnie wspiera lokalne społeczności, realizując na ich rzecz projekty, m.in. z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane inicjatywy to przede wszystkim działania planowane przez i dla lokalnych społeczności, w których na co dzień funkcjonują spółki Grupy Enea. Często realizowane są one we współpracy i z zaangażowaniem pracowników – wolontariuszy Grupy Enea.

kontakt dla mediów
Berenika Ratajczak
Rzecznik prasowy, Biuro Prasowe Grupy Enea
Berenika Ratajczak

berenika.ratajczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 13

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Berenika Ratajczak
Rzecznik prasowy, Biuro Prasowe Grupy Enea
Berenika Ratajczak

berenika.ratajczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 13

informacje o firmie