nauka/edukacja/szkolenia

Zielone Laboratorium na nowy rok szkolny

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach od nowego roku szkolnego będą uczyć się przedmiotów ścisłych korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Klasopracownia powstała w ramach Zielonych Laboratoriów TAURONA.

- Zielone Laboratoria TAURONA to tworzenie nowoczesnych klasopracowni do nauki przedmiotów ścisłych, gdzie proces budowania umiejętności jest zintensyfikowany, bo wiedza z tablicy natychmiast jest weryfikowana eksperymentalnie – wyjaśnia Artur Warzocha wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. - Poprzez stworzenie nowoczesnych i przyjaznych do nauki przestrzeni motywujemy uczniów do pogłębiania wiedzy oraz wzmacniamy ich kompetencje i umiejętności – dodaje wiceprezes Warzocha.

W nowoczesnej klasopracowni znalazły się m.in.: generator Van de Graffa, zestaw elektroniczny, ława optyczna, okulary ClassVR Premium wraz z kontrolerami, monitor interaktywny, przyrząd do badania ruchów: jednostajnego i zmiennego.

- Zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny pozwolą na prowadzenie zajęć w bardziej atrakcyjny i innowacyjny sposób, co z kolei zwiększy motywację uczniów do nauki i rozwijania umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych.    Projekt Zielone Laboratoria TAURONA to wspaniałe przedsięwzięcie integrujące nauczycieli, uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną Iwona Szmelich – ocenia dyrektor SP4 w Czerwionce – Leszczynach.

Do tegorocznej, drugiej edycji zgłosiło się 238 szkół - 193 szkół podstawowych i 45 średnich w tym: 100 z woj. śląskiego, 69 z woj. małopolskiego, 40 z woj. dolnośląskiego i 29 z woj. opolskiego. Docenione zostały najatrakcyjniejsze prezentacje samych szkół, jak i planowanych pracowni. Zgłoszenia zostały przygotowane w formie wideo lub prezentacji multimedialnych.

- Energetyka przechodzi głęboką transformację zmierzając ku neutralności klimatycznej. Liczymy, że w Zielonych Laboratoriach uczyć będą się kolejne pokolenia energetyków, których  potrzebuje polska gospodarka – wyjaśnia wiceprezes Warzocha.

Oprócz szkoły w Czerwionce – Leszczynach po dwóch miesiącach prac montażowych pracownie powstały w:

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce, (woj. opolskie);

- Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Chojniku, (woj. małopolskie);

- Szkole Podstawowej nr 5 im. G. Morcinka w Mysłowicach, (woj. śląskie). 

Realizowany po raz drugi Program Zielone Laboratoria TAURONA bezpośrednio nawiązuje do strategii firmy czyli Zielonego Zwrotu TAURONA. Organizacja promując nowoczesną edukację zachęca młodzież do związania się w przyszłości z energetyką.

Wsparcie TAURONA dla szkół

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się w sumie 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Na platformie YouTube działa kanał edukacyjny w ramach programu „Bezpieczniki TAURONA - włącz dla dobra dziecka”’. Można na nim znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży, które w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawiają zagadnienia z dziedziny fizyki i energetyki. Ponadto na stronie edukacja.bezpieczniki.tauron.pl znajdują się m.in. gotowe scenariusze lekcji, gry online, quizy i ćwiczenia, a nawet instrukcje krok po kroku, jak w bezpieczny sposób, w domowych warunkach, przeprowadzić ciekawe doświadczenia. Co roku TAURON organizuje również konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny energetyki.

Program objęty jest patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.