praca

Quiet quitting – dlaczego pracownikom przestało zależeć?

17.08.2023 | W&W Consulting

Quiet quitting czyli „ciche odchodzenie” to podejście do pracy, w którym pracownicy nie przejawiają inicjatywy w podejmowaniu działań, nie angażują się emocjonalnie w wykonywane obowiązki, unikają podejmowania nowych wyzwań i nie są chętni do wzięcia na siebie odpowiedzialności za duże projekty. Czy i co powinny zrobić firmy, aby zatrzymać najcenniejszych pracowników?

Stopniowo malejące zaangażowanie pracowników, nazywanych "cicho rezygnującymi", według wyników badań Gallup (Is Quiet Quitting Real?) dotyka obecnie co najmniej 50% siły roboczej w USA. Warto zwrócić uwagę, że szczególnie młodsze pokolenia, takie jak Z, odczuwają zwiększony spadek zaangażowania i zadowolenia w pracy. Pandemia pogłębiła ten trend, gdyż młodsi pracownicy stracili poczucie wsparcia i możliwości rozwoju ze strony swoich przełożonych.

Quiet quitting a wypalenie zawodowe

Podczas gdy Quiet quitting odnosi się do sytuacji, w której pracownicy zaczynają rezygnować z zaangażowania w swoją pracę oraz wykonywania dodatkowych obowiązków, to wypalenie zawodowe definiuje stan psychiczny charakteryzujący się uczuciem zmęczenia, apatii, frustracji i znacząco obniżonej satysfakcji z pracy. - Wypalenie zawodowe, znane również jako burnout, może pojawić się u pracowników na różnych poziomach zawodowych i branżach. Najczęściej w wyniku długotrwałego i nadmiernego stresu związanego z pracą, często wynikającego z niezdolności do osiągnięcia równowagi między wymaganiami zawodowymi a prywatnymi. Pracownicy cierpiący na wypalenie często mają trudności w skoncentrowaniu się na zadaniach, a także mogą odczuwać fizyczne objawy, takie jak bóle głowy czy problemy ze snem. Quiet quitting może być częstym efektem wypalenia zawodowego – mówi Zuzanna Drymer-Karpińska, Ekspert ds. well-being W&W Consulting.

Źródła i przyczyny quiet quitingu 

Spośród głównych źródeł tego zjawiska można wyróżnić:

 1. Wypalenie zawodowe - pracownicy, którzy go doświadczają, mogą stracić motywację i zaangażowanie w pracę.
 2. Brak występowania motywatorów takich jak uznanie i odpowiednie nagrody za pracę.
 3. Przepracowanie - zbyt wiele zadań, ciągłe nadgodziny i brak równowagi między pracą a życiem osobistym mogą wywoływać frustrację i spadek motywacji.
 4. Trudności w komunikacji (zarówno z przełożonym jak i współpracownikami) oraz brak wsparcia w zespole może prowadzić do alienacji pracownika.
 5. Brak możliwości rozwoju zawodowego lub/ i monotonność pracy - pracownicy mogą tracić zainteresowanie, jeśli nie widzą możliwości awansu ani szansy na rozwijanie swoich umiejętności.
 6. Wynagrodzenie niewspółmierne do wykonywanych zadań - niesprawiedliwe wynagrodzenie w porównaniu do wysiłku i zaangażowania w pracę może wpływać na motywację do wykonywania obowiązków.
 7. Konflikty w miejscu pracy - napięcia i konflikty w zespole mogą prowadzić do zmniejszenia zaangażowania i niechęci do współpracowników, pracodawcy i wykonywanych zadań.

- Przyczyny quiet quittingu mogą być różne dla każdej osoby, a ich właściwa identyfikacja jest kluczowa dla zapobiegania temu zjawisku i tworzenia bardziej zadowalającej atmosfery w miejscu pracy. Dobrym podejściem jest dbanie o dobre warunki pracy, wspieranie rozwoju zawodowego, uznawanie wysiłków pracowników oraz otwarta komunikacja między pracownikami a zarządem – dodaje Zuzanna Drymer-Karpińska.

Początkowe objawy quiet quitingu. Na co zwrócić uwagę?

Pierwsze symptomy mogą być subtelne i łatwo je przeoczyć, ale by móc wcześnie zareagować, warto zwrócić uwagę na:

 1. Ogólny spadek zaangażowania - pracownik może wykazywać znacznie mniejsze zaangażowanie w swoje obowiązki i zadania, które wcześniej wykonywał z entuzjazmem.
 2. Zmniejszenie bądź całkowity brak inicjatywy - osoba może przestać proponować nowe pomysły, angażować się w projekty czy podejmować inicjatywy.
 3. Obniżona wydajność - wydajność pracownika może zacząć spadać, co może być zauważalne dla zespołu lub przełożonych.
 4. Odejście od interakcji społecznych - pracownik może zacząć unikać interakcji z innymi współpracownikami i wycofywać się z życia społecznego w miejscu pracy.
 5. Częstsza nieobecność w pracy - osoba może częściej korzystać z urlopów lub zwolnień lekarskich.
 6. Pogorszenie jakości pracy - pracownik może prezentować niższą jakość swojej pracy niż wcześniej.
 7. Wykazywanie objawów stresu, niepokoju, lęku lub depresja.
 8. Cynizm i nasilone narzekanie - pracownik może często sabotować inicjatywy (zespołowe, firmowe), kwestionować ogólny kierunek działań, narzekać na zespół bądź przełożonego.

Trzeba zauważyć, że objawy mogą się różnić u różnych osób.

Dane są jednoznaczne

Zgodnie z raportem płacowym 2023 Hays Poland, jedynie 52% pracowników wyraża zadowolenie z obecnej pracy. Ponadto 38% pracowników planuje zmianę pracodawcy lub ścieżki kariery. W tym samym czasie, aż 87% organizacji planuje rekrutacje w 2023 roku, a 72% spodziewa się trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników.

- Te dane wskazują na problemy: odczucie niskiej satysfakcji z pracy, znacząca rotacja pracowników oraz trudności z rekrutacją na rynku pracy. Istnieje związek między tymi danymi a zjawiskami Quiet quitting i wypaleniem zawodowym. Wielu pracowników może czuć się niezadowolonych i wypalonych, co sprawia, że rozważają zmianę pracy lub ścieżki kariery. Ponadto, wypalenie zawodowe może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownicy dotknięci tym zjawiskiem mogą być mniej skupieni, bardziej rozkojarzeni i mogą mieć trudności w podejmowaniu właściwych decyzji, co zwiększa ryzyko wystąpienia błędów, wypadków i urazów w miejscu pracy. Dodatkowo, wypaleni pracownicy mogą być bardziej podatni na stany lękowe, depresję i inne problemy zdrowotne, co może wpłynąć na ich zdolność do wykonywania pracy w sposób bezpieczny – mówi Magdalena Włastowska, Ekspert ds. rozwoju biznesu W&W Consulting.

Czas na nowe spojrzenie i podjęcie odpowiednich działań

Aby zapobiec zarówno quiet quitting, jak i wypaleniu zawodowemu, kluczowe jest skoncentrowanie się na zarządzaniu stresem w miejscu pracy. - Dbanie o zdrowe środowisko pracy, które promuje odpowiednie wsparcie i komunikację między pracownikami, może pomóc w zapobieganiu wypaleniu i poprawie ogólnego zadowolenia pracowników. Gallup sugeruje, że jednym z możliwych rozwiązań jest przeprowadzanie przez przełożonych cotygodniowych rozmów z każdym członkiem zespołu, trwających 15-30 minut. Efektywne zarządzanie pracownikami wymaga od menedżerów przejęcia odpowiedzialności za dobrostan i współpracę w zespole. Kluczowym elementem jest umożliwienie pracownikom zrozumienia, jak ich wkład w pracę jest ważny i wpływa na osiąganie celów organizacji. Aby poprawić zaangażowanie pracowników i budować korzystną kulturę pracy, menedżerowie powinni bardziej aktywnie zaangażować się w zrozumienie potrzeb swoich podwładnych oraz wspierać ich rozwój zawodowy. Działania te mają na celu zbudowanie mocniejszych relacji, zwiększenie motywacji pracowników i zwiększenie efektywności pracy zespołu. Ponadto, promowanie oraz zachęcanie do work-life balance, czyli zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, umożliwia pracownikom odzyskanie energii i motywacji, co przekłada się na wyższą wydajność i satysfakcję z wykonywanej pracy – podsumowuje Zuzanna Drymer-Karpińska Ekspert ds. well-being W&W Consulting.

Przyjęcie proaktywnego podejścia do dbania o dobrostan pracowników, inwestowanie w programy wsparcia dla pracowników oraz działanie w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy przyniesie korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji jako całości. Wspieranie pracowników w ich rozwoju zawodowym, zapewnienie adekwatnych szkoleń i możliwości awansu, a także regularne monitorowanie poziomu zadowolenia w miejscu pracy, to kluczowe elementy zapobiegania zarówno quiet quitting, jak i wypaleniu zawodowemu.

informacje o firmie

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży.

załączniki

informacje o firmie

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży.