energetyka

Stoen Operator wraz z Miastem Stołecznym Warszawą oraz firmą NODES podejmują działania w sprawie utworzenia rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej

13.07.2023 | Stoen Operator

Stoen Operator wraz z Miastem Stołecznym Warszawą oraz firmą NODES podpisał w ostatnich tygodniach list intencyjny w sprawie utworzenia rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej. Sygnatariusze postanowili nawiązać ze sobą współpracę w celu analizy lub potencjalnego zorganizowania lokalnych rynków elastyczności w wybranych lokalizacjach sieci warszawskiego OSD.

 

Jedno z największych wyzwań transformacji systemu elektroenergetycznego wiąże się ze zwiększeniem jego elastyczności. Na poziomie operatorów systemów dystrybucyjnych jest ona kluczem do wyeliminowania ograniczeń przesyłowych, stworzenia możliwości przyłączenia dodatkowych odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia dodatkowych inwestycji w infrastrukturę ze strony operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Podpisując List Intencyjny Stoen Operator, Miasto Stołeczne Warszawa i firma NODES wyraziły zgodne stanowisko, że rynek elastyczności jest niezwykle ważnym elementem rozwoju rozproszonych zasobów elastyczności w Polsce.

 

Stoen Operator chętnie uczestniczy w realizacji innowacyjnych projektów, jakim jest „Utworzenia rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej w Warszawie”. Wspólnie dążymy do tego, by sprostać wyzwaniom transformacji systemu elektroenergetycznego. Dlatego w pierwszej kolejności należy zmienić otocznie regulacyjne dla usług elastyczności, które pozwolą aktywnie zaangażować konsumentów w rynek energii elektrycznej mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Stoen Operator.

 

Rynek elastyczności to przestrzeń, w której wszyscy uczestnicy przyłączeni do systemu elektroenergetycznego aktywnie biorą udział w bilansowaniu lokalnym systemu. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają już w wielu krajach europejskich i poprzez podpisany List intencyjny również Warszawa dołącza do ich grona. Zainicjowany przez Strony projekt wpisuje się w szereg inicjatyw, które mają na celu zwiększyć udział OZE w wolumenie energii elektrycznej stolicy oraz zredukować niską emisję poprzez elektryfikację transportu masowego miasta.

 

Miasto Stołeczne Warszawa planuje i wdraża szereg projektów mających na celu łagodzenie zmian klimatu i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Współpraca z partnerami, takimi jak NODES i Stoen Operator może dać lokalnej administracji zestaw nowych inteligentnych narzędzi do rozwoju tych działań. Miasto Stołeczne Warszawa jest przekonane, że gminy będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w procesie transformacji energetycznejwyjaśnia Robert Bański, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

 

Europejskie standardy, lokalne wdrożenia

Zorganizowanie pilotażu lokalnych rynków elastyczności będzie się wiązało z wykorzystaniem NODES, platformy elastyczności działającej obecnie na rynkach elastyczności w kilku krajach europejskich.

NODES z zadowoleniem nawiązuje współpracę z Miastem Stołecznym Warszawa i lokalnym OSD - Stoen Operator - w celu określenia, w jaki sposób rynek elastyczności może zostać wykorzystany do rozwiązania przyszłych ograniczeń w sieci elektroenergetycznej. Warszawa dołączy do wyjątkowego grona miast i gmin, które korzystają z platformy NODES, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na lokalne sieci elektroenergetyczne w miarę dążenia do dekarbonizacji naszego systemu energetycznego. Z kolei operator sieci za pośrednictwem platformy NODES będzie mógł uzyskać elastyczność od lokalnego przemysłu, próbując uniknąć ograniczeń i problemów z napięciem w sieci w miarę wzrostu elektryfikacji Warszawy - wyjaśnia Richard Sarti, CEO NODES.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.