media/marketing/reklama nauka/edukacja/szkolenia

SAPR i Uniwersytet SWPS razem na rzecz kształcenia w obszarze Public Relations

Stowarzyszenie Agencji Public Relations oraz Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS zawarły porozumienie o zbudowaniu i wdrożeniu autorskiego programu praktyk z obszaru public relations. Inicjatywa ma na celu wsparcie studentów w stawianiu pierwszych kroków w branży oraz zdobywaniu wiedzy poprzez praktykę. W opracowanie programu zaangażowani są przedstawiciele agencji członkowskich, a jego wdrożenie nastąpi w październiku, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Wraz z nowym rokiem akademickim, studenci Uniwersytetu SWPS będą mieli możliwość wzięcia udziału w autorskim programie praktyk z obszaru public relations, opracowanym przez ekspertki i ekspertów z agencji należących do Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Program skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. Celem działania jest wsparcie studentów w zdobywaniu praktycznej wiedzy z obszaru public relations, przy jednoczesnej prezentacji całego spektrum obszarów i narzędzi tej wielowątkowej dziedziny.

„Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem SWPS to dla nas krok w kierunku odczarowywania public relations w oczach młodych ludzi, którzy często szufladkują naszą branżę w obszarze tradycyjnych relacji z mediami. Budując autorski program praktyk będziemy mieli szansę pokazać studentom, jak różnorodny jest świat PR-u, jak wiele obszarów zawiera i z jak nowoczesnych narzędzi korzysta. Natomiast dla stowarzyszonych w SAPR agencji będzie to doskonała okazja do poznania studentów, wyłowienia największych talentów i zaproszenia do współpracy.” – powiedziała Emilia Hahn, prezeska zarządu SAPR.

Zgodnie z planem do końca sierpnia wewnętrzny zespół roboczy SAPR-u zamknie pracę nad autorskim programem praktyk. We wrześniu program zostanie dopracowany z zespołem Uniwersytetu SWPS, a w październiku, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, rozpocznie się rekrutacja studentów do programu.

„Uniwersytet SWPS zawsze wspierał studentów w realizacji praktyk i staży. Naszym priorytetem jest zapewnienie dostępu do najbardziej jakościowych i innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę ze Stowarzyszeniem Agencji Public Relations, którego partnerstwo daje naszym studentom gwarancję, że z praktyk tych wyniosą wartościowe doświadczenia i relacje” – mówi dr Sylwia Szostak, opiekunka praktyk na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS.

kontakt dla mediów
Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Agencji Public Relations
Emilia Hahn

emilia.hahn@sapr.com.pl

informacje o firmie

O SAPR:

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) powstało w celu reprezentacji i wspierania szeroko rozumianej branży usług komunikacji i PR. Stowarzyszenie stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji i PR, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych. Działa z myślą o równoczesnym wsparciu zarówno osób zarządzających agencjami PR, jak i wszystkich konsultantów pracujących w stowarzyszonych agencjach. To dlatego szczególny nacisk w programie działania Stowarzyszenia położony jest na działania edukacyjne i promowanie najlepszych standardów obsługi klienta wśród każdego szczebla pracowników agencji członkowskich.

załączniki

kontakt dla mediów
Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Agencji Public Relations
Emilia Hahn

emilia.hahn@sapr.com.pl

informacje o firmie

O SAPR:

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) powstało w celu reprezentacji i wspierania szeroko rozumianej branży usług komunikacji i PR. Stowarzyszenie stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji i PR, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych. Działa z myślą o równoczesnym wsparciu zarówno osób zarządzających agencjami PR, jak i wszystkich konsultantów pracujących w stowarzyszonych agencjach. To dlatego szczególny nacisk w programie działania Stowarzyszenia położony jest na działania edukacyjne i promowanie najlepszych standardów obsługi klienta wśród każdego szczebla pracowników agencji członkowskich.