budownictwo/nieruchomości nauka/edukacja/szkolenia

Ponad 20 mln zł dla PG w ramach dofinansowania z MEiN

10.07.2023 | Politechnika Gdańska

Realizacja projektu BioMed Lab oraz modernizacja budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska to dwa projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na ich wykonanie Politechnika Gdańska uzyskała odpowiednio przeszło 14 i 6 milionów złotych. Przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 20 milionów złotych pozwoli na realizację kolejnych inwestycji związanych z działalnością naukową uczelni.

  • Politechnika Gdańska otrzymała z MEiN 20 mln zł na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.
  • Powstanie BioMed Lab, czyli interdyscyplinarna pracownia, która pozwoli na rozwój badań w kierunku użytecznej optoelektroniki czujników do zastosowań diagnostycznych, medycznych, czy monitorowania środowiska.
  • Zmodernizowany zostanie budynek Hydro. Przewidziano m.in. adaptację pomieszczeń na cele naukowo-badawcze, dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe i magazynowe wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym.

 

– Rozwój szkolnictwa wyższego i nauki wymaga regularnego inwestowania w infrastrukturę, projekty badawcze czy technologie. Niezwykle nas cieszy, że myśl ta przyświeca również Ministerstwu Edukacji i Nauki i ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, którzy widzą nasz potencjał i wspierają nasze działania – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Projekty, które uzyskały dofinansowanie, już wkrótce pozwolą na innowacyjne badania naukowe i jeszcze lepsze kształcenie naszych studentów. Szczególnie cieszy zaangażowanie i aktywna postawa młodych naukowców, z których inicjatywy powstanie nowoczesny i innowacyjny BioMed Lab.

BioMed Lab | kwota dofinansowania: 14 200 000 zł

Projekt zakłada utworzenie na terenie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nowoczesnego BioMed Lab’u. To wspólna inicjatywa młodych naukowców z czterech wydziałów PG. W skład zespołu projektowego BioMed Lab wchodzą: dr inż. Paweł Wityk (kierownik projektu, Wydział Chemiczny), prof. Małgorzata Szczerska (WETI), prof. Robert Bogdanowicz (WETI), dr inż. Michał Sobaszek (WETI), prof. Aneta Łuczkiewicz (WILiŚ), dr inż. Małgorzata Szopińska (WILiŚ), prof. Sylwia Fudala-Książek (WILiŚ), prof. Jacek Łubiński (WIMiO), prof. Szymon Grymek (WIMiO).

Stworzenie tak interdyscyplinarnej pracowni w ramach dyscypliny Inżynieria Biomedyczna skutkować będzie znaczącym przyśpieszeniem badań naukowych, wzrostem innowacyjności PG w skali kraju i świata oraz wzmożoną współpracą z otoczeniem gospodarczym.

Głównym celem Pracowni będą szerokorozumiane analizy: mechaniczne, optyczne, chemiczne czy biologiczne – zarówno tkanek różnych organizmów, jak i materiałów stosowanych w inżynierii biomedycznej. Połączenie aparatury umożliwiającej wykonanie wysokoczułych oznaczeń stężeń substancji chemicznych w połączeniu z aparaturą umożlwiającą tworzenie czujników oraz sensorów światłowodowych pozwoli na rozwój badań w kierunku użytecznej optoelektroniki czujników do zastosowań diagnostycznych, medycznych, czy monitorowania środowiska.

Laboratorium wyposażone będzie w specjalistyczną aparaturę, jak np.:

  • spektrometr mas sprzężony z chromatografem cieczowym
  • zestaw optyczny z femtosekundowym światłowodowym laserem optycznym, stacją obróbki włokien oraz analizatorem widma
  • system do rejestracji i analizy obciążeń mechanicznych powierzchni w układach biologicznych
  • zestaw do osadzania wasrtw do wielkopowierzchniowego osadzania 3D półprzewodnikowych nanostruktur diamentowych
  • system do wysoko energetycznego osadzania warstw z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego.

Aparatura badawcza zakupiona ze środków grantu będzie wykorzystywana głównie w celach naukowych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (krajowymi i zagranicznymi), przemysłem, a także w ramach współpracy w obrębie uczelni oraz współpracy z sektorem prywatnym.

Przebudowa budynku Hydro | kwota dofinansowania: 6 600 000 zł

Modernizacja budynku Hydro polega na adaptacji pomieszczeń na cele naukowo-badawcze, dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe i magazynowe wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym.

– „Hydro” to jeden z trzech budynków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Po wybudowaniu Centrum Ekoinnowacji, wyremontowaniu budynku Żelbet, gruntowna modernizacja budynku Hydro będzie dopięciem celu władz wydziału, jakim jest udostępnienie pracownikom i studentom najnowocześniejszej bazy dydaktyczno-naukowej na światowym poziomie – mówi prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to warunek konieczny dla dynamicznego rozwoju kadry naukowej, utrzymywania ścisłej współpracy międzynarodowej i doskonalenia procesu kształcenia na wydziale. W laboratoriach budynku Hydro realizujemy m.in. badania ukierunkowane na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz transformację ku zeroemisyjności. W ten sposób jako wydział przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Podczas modernizacji powstaną pomieszczenia magazynowe, w tym odczynników chemicznych, oraz chłodnia przemysłowa, sale konferencyjno-szkoleniowe z możliwością pracy w trybie „active learning”, zmodernizowane zostaną 3 laboratoria naukowo-badawcze. Projekt przewiduje adaptację pomieszczeń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz modernizację audytorium.

Budynek wyposażony zostanie w urządzenia umożliwiające poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami oraz ułatwią do niego dostęp z zewnątrz.

Projekt obejmuje również naprawę dachu oraz renowację elewacji.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie