nauka/edukacja/szkolenia

Politechnika Gdańska z wyróżnieniem HR Excellence na kolejne 3 lata

03.07.2023 | Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska po raz kolejny otrzymała wyróżnienie HR Excellence nadawane przez Komisję Europejską instytucjom działającym na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych.

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych to zalecenie Komisji Europejskiej, które zobowiązuje instytucje naukowo-badawcze do tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Jest adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym. Instytucje wdrażające z sukcesem założenia Karty i Kodeksu mogą ubiegać się o przyznanie przez KE prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research. Politechnika Gdańska otrzymała to prawo po raz pierwszy w lipcu 2017 r. 

Po wizycie przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy dokonywali oceny uczelni pod kątem realizacji działań Strategii HR4R, Politechnika Gdańska została po raz kolejny uznana za instytucję tworzącą stymulujące i sprzyjające środowisko dla naukowców.

– Wyróżnienie HR Excellence to potwierdzenie jakości i wysokich standardów w tworzeniu jak najlepszych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej na Politechnice Gdańskiej – podkreśla prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. –  Wdrażamy zasady opisane w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania, by oferować naszym pracownikom stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego, dbać o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz przeciwdziałać dyskryminacji, a także wzmacniać umiędzynarodowienie naszej kadry akademickiej. Komisja Europejska doceniła nasze zaangażowanie w ten proces, dostrzegła rozwój polityki kadrowej i wiele nowych inicjatyw w zakresie HR, czego dowodem jest przyznanie LOGO Excellence in Research na kolejne 3 lata.

Zespół oceniający, pod przewodnictwem prof. Adriany Burlea-Schiopoiu, wskazał wiele silnych stron PG i dobrych praktyk realizowanych na rzecz naukowców oraz całej wspólnoty akademickiej. Wśród nich znalazły się elementy polecane innym organizacjom w całej Europie, takie jak: wzmocniona pozycja PG i pracowników naukowych, wsparte umiędzynarodowienie i mobilność dzięki statusowi IDUB, różnorodność programów szkoleniowych i warsztatów oferowanych na PG, utworzenie Centrum HR, otwartego na głos kadry uczelni. Wśród rozwiązań formalnych znalazły się: dwujęzyczna dokumentacja i informacje na stronie Excellence-in-Research, karty samomonitorujące jako mechanizm monitorowania i oceny realizacji Strategii HR4R. Komisja Europejska wyróżniła również świadomość potrzeby i wsparcie w zapewnianiu równowagi praca-życie osobiste.

 

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie