styl życia środowisko naturalne/ekologia zdrowie

PULA – aplikacja, która zapłaci za dobre nawyki

28.06.2023 | Politechnika Gdańska

Chcesz zmienić swoje nawyki, poprawić swoje otoczenie i być częścią społeczności Gdańska dbającej o zrównoważony rozwój? Pomoże Ci w tym PULA, aplikacja, w której pozyskasz Dobre Monety, wirtualną walutę wymienną na produkty i usługi lokalnych przedsiębiorców.

  • Międzynarodowe konsorcjum polsko- norweskie opracowało aplikację pod nazwą Pula, premiującą dobre nawyki
  • W zamian za proste działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (np. użycie wielorazowej torby), użytkownicy aplikacji zbierają Dobre Monety, które potem mogą wymienić na konkretne produkty i usługi na rynku lokalnym
  • Działanie Puli oparte jest na współpracy partnerów strategicznych: biznesowych, naukowych, edukacyjnych i lokalnych

PULA to aplikacja oparta na wielostronnym partnerstwie podmiotów lokalnych. Pracuje nad nią międzynarodowe konsorcjum uczelni i organizacji z Polski i Norwegii. Dzięki PULI gdańszczanki i gdańszczanie będą mogli czerpać korzyści ze zmiany swoich nawyków, podejmowania inicjatyw lokalnych czy innych działań w ramach zrównoważonego rozwoju.

Co to jest i jak działa PULA?

Działanie PULI polega na możliwości zarabiania przez użytkownika specjalnej, lokalnej waluty, którą można pozyskiwać poprzez odpowiedzialne działania, zmiany nawyków i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć lokalnych. Mogą to być na przykład zakupy u partnera aplikacji, korzystanie z toreb wielorazowego użytku bądź udział w dedykowanym wydarzeniu. W zamian za takie działania użytkownik aplikacji otrzymuje punkty, czyli tzw. Dobre Monety, którymi może „zapłacić” za konkretne produkty i usługi, które – podobnie jak same działania – są zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Dobre Monety można uzyskiwać m.in. za korzystanie ze zrównoważonego transportu, sprzątanie miejsc publicznych, rozwój terenów zieleni czy korzystanie z lokalnych usług ekonomii cyrkularnej

Działanie PULI budowane jest w oparciu o partnerów strategicznych – biznesowych (Olivia Centre), naukowych (Uczelnie Fahrenheita) oraz edukacyjnych (Centrum Nauki Experyment, Hevelianum). PULA ma także partnerów lokalnych – m.in. gastronomię, usługi i ekonomię społeczną, natomiast dostawcą rozwiązania informatycznego jest firma Primigenius s.c. .

Z każdą chwilą PULA rośnie!

Na mapie PULI widnieje obecnie 30 lokalizacji, w których można zarobić bądź wydać Dobre Monety. Wśród nich znajdują się: Avocado, sieć sklepów, restauracji i bistro promujących odpowiedzialną gastronomię, Dobry Deal, sklep ekonomii społecznej, Zeroban, przedsiębiorstwo społeczne oferujące produkty z upcyclingu, oraz  instytucje takie jak GIWK Sp. z o.o., Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Hevelianum.

W sieci PULI działają również lokalne organizacje pozarządowe takie jak PLONY czy  Inkubator Sąsiedzkiej Energii. Partnerzy proponują nie tylko nagrody, ale także wspólne przedsięwzięcia i wydarzenia, które włączą mieszkańców w obieg waluty.

Dzięki wzajemnemu sieciowaniu mapa dobrych punktów na mapie Gdańska z dnia na dzień się rozrasta. To jednak dopiero początek – aplikacja jest w fazie pilotażowej, a jej pełna dostępność planowana jest na początek wakacji. Poza możliwościami zarabiania i wydawania Dobrych Monet, w ramach PULI planowany jest szereg wydarzeń na rzecz lokalnych społeczności. Aplikacja PULA będzie do ściągnięcia w sierpniu tego roku.

Projekt Greencoin

Pula powstała w ramach projektu Greencoin. Innowacyjne rozwiązanie dedykowane dla Gdańska opracował interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków miejskich, W trosce o wspólne dobro połączyli siły, aby wieloaspektowo zbadać to, jak motywować mieszkańców Gdańska do podejmowania ekologicznych zachowań a także jak wzmocnić te zachowania na rzecz zrównoważonej przyszłości. Na podstawie badań opracowali PULĘ.

– Na świecie nie brakuje zrównoważonych technologii. Odczuwalny był jednak dysonans między stanem technologii a otaczającą nas rzeczywistością. Miasta ewoluują powoli, a w dominującym modelu ekonomicznym ekologia nie stanowi realnej wartości. Co za tym idzie, istnieje deficyt bodźców napędzających pozytywne zmiany. – tłumaczy mgr inż. arch. Kacper Radziszewski z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, kierownik projektu Greencoin – Tworząc założenia projektu pomyśleliśmy, że gdyby osoba zachowująca się odpowiedzialnie dostawała środki, które mogłaby wydać na kolejne zrównoważone rozwiązania (produkty, usługi, technologie), wtedy powstałby samonapędzający się mechanizm wspierania zrównoważonych zachowań. I tak stworzyliśmy Pulę.

Projekt Greencoin korzysta obecnie z dofinansowania o wartości 1,62 mln € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu Greencoin jest stworzenie systemu promowania zachowań ekologicznych za pomocą alternatywnej wirtualnej waluty, która w przyszłości zostanie udostępniona szerszej publiczności jako oprogramowanie typu open source.

Projekt trzymał właśnie nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii Innowacje Społeczne. 

Więcej o projekcie

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

tel: 664166296

Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

tel: 509 470 073

Specjalista Dział Promocji, Politechnika Gdańska
Agata Cymanowska

agata.cymanowska@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 99

tel: 664 166 296

Specjalista Dział Promocji i Biuro Prasowe, Politechnika Gdańska
Paweł Kukla

pawel.kukla@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 63

tel: 600 960 671

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

tel: 664166296

Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

tel: 509 470 073

Specjalista Dział Promocji, Politechnika Gdańska
Agata Cymanowska

agata.cymanowska@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 99

tel: 664 166 296

Specjalista Dział Promocji i Biuro Prasowe, Politechnika Gdańska
Paweł Kukla

pawel.kukla@pg.edu.pl

tel: 58 347 29 63

tel: 600 960 671

informacje o firmie