energetyka

Pozytywne prognozy dla rynku energii elektrycznej na drugi kwartał 2023 - raport miesięczny E.ON Polska

07.06.2023 | E.ON Polska
  • W kwietniu, podobnie jak w marcu, na ceny na rynku energii elektrycznej w decydujący sposób wpłynęły odnawialne źródła energii.
  • Na rynku gazu odnotowaliśmy spadek cen, który trwa już czwarty miesiąc z rzędu.
  • W najbliższym czasie istotnie zmieni się prawo energetyczne.
  • Zespół traderów i analityków biznesowych E.ON Polska na bieżąco analizuje sytuację rynkową, a swoje obserwacje i wnioski prezentuje w raporcie miesięcznym. Jest on częścią newslettera biznesowego.

 

Zmiany prawne – co nas czeka

W kwietniu Rada UE przyjęła przepisy reformujące system handlu emisjami (EU ETS). Pięć aktów prawnych, które składają się na pakiet „Fit for 55” ma pomóc Unii Europejskiej w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w dodatkowych sektorach gospodarki. Nowe podejście oznacza przede wszystkim bardziej ambitne cele środowiskowe. Wytyczne zakładają zmniejszenie emisji gazów do 2030 roku o 62 proc. w stosunku do roku 2005. Powstanie specjalny fundusz (Społeczny Fundusz Klimatyczny), z którego wsparcie otrzymają odbiorcy wrażliwi. Dodatkowo nowe przepisy zakładają wprowadzenie podatku granicznego. Ma on zmniejszyć poziom utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu, która wynika z dodatkowych kosztów związanych z emisją CO2 i dotyczy importu produktów w branżach wysokoemisyjnych.

W Polsce Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE. Ma on zapewnić wsparcie rozwoju źródeł odnawialnych. Najważniejsze propozycje dotyczą przede wszystkim zachęty dla inwestorów, którzy zdecydują się na budowę instalacji do wytwarzania biometanu oraz rozbudowę istniejących sieci gazowych umożliwiających zatłaczanie biometanu. Projekt przewiduje też wsparcie rozwoju OZE w budynkach wielolokalowych i wprowadzenie tzw. prosumenta lokatorskiego[1]. Nowe przepisy zakładają usprawnienia dla klastrów energii.

Okiem eksperta

W kwietniu na krajowym rynku energii elektrycznej obserwowaliśmy zmienne notowania. Na początku miesiąca ceny energii elektrycznej wzrosły z powodu droższych uprawnień do emisji, gazu i wpływu czynników pogodowych. Najwyższe ceny notowano 11 kwietnia, a później zaczęły one spadać. Było to spowodowane słabszym popytem na energię i większą produkcją z odnawialnych źródeł. Spadek cen na rynku uprawnień do emisji rozpoczął się niemal na dwadzieścia dni przed ostatecznym terminem rozliczenia uprawnień za zeszły rok. Słabnący popyt sprawił, że odwrócił się trend, a wizja ponownego przekroczenia poziomu 100 EUR/t zniknęła.

Pozytywnie, z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, wygląda sytuacja na rynku gazu. Ceny tego surowca utrzymują się na niskim poziomie, co pozwala na uzupełnienie źródeł odnawialnych przez bardziej elastyczną i znacznie mniej emisyjną produkcję energii elektrycznej z gazu. Coraz niższe zapotrzebowanie na ten surowiec pogłębiło spadki cen w europejskich hubach. Sytuację poprawiają też większe dostawy skroplonego paliwa do Europy. Z kolei spadek eksportu gazu z Norwegii rynek przyjął ze spokojem. Brak presji ze strony Azji dodatkowo wspiera rynki.

Skorzystaj z wiedzy tych, którzy na co dzień obserwują rynek energii

Więcej opinii, danych i prognoz możesz znaleźć w raporcie o rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych, który jest częścią newslettera biznesowego od E.ON Polska. Jego autorami są traderzy i analitycy biznesowi. Raz w miesiącu przygotowują oni dogłębną analizę sytuacji na polskim i międzynarodowym rynku, a swoje obserwacje i wnioski prezentują w raporcie. Zawiera on m.in.: informacje o zmianach w notowaniach cen energii, gazu i praw majątkowych, o zapotrzebowaniu na energię, a także o istotnych zmianach prawnych i trendach na rynku.

 

Na dedykowanej stronie można zapisać się na comiesięczny newsletter i raport biznesowy od E.ON Polska.

 

[1] prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.

 

załączniki

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.