nowe produkty/usługi

Poczta Polska i Nuncjatura Apostolska w Polsce prezentują wspólny znaczek honorujący papieża Pawła VI

29.05.2023 | Poczta Polska

29 maja Poczta Polska we współpracy z Nuncjaturą Apostolską w Polsce wprowadziła do obiegu znaczek emisji „100. rocznica posługi przyszłego papieża Pawła VI w Nuncjaturze w Polsce”. Szczególny projekt znaczka upamiętnia stulecie posługi wybitnego duchownego i wpisuje się w tegoroczną 60. rocznicę wyboru papieża Pawła VI.

Na znaczku przedstawiono fotografię księdza G. Montiniego z 1923 roku, przyszłego papieża Pawła VI, na tle barw i godła państwa watykańskiego. W projekcie koperty FDC umieszczono wizerunek kanonizacyjny papieża Pawła VI z ceremonii kanonizacji w Rzymie, która odbyła się 14 października 2018 roku i została dokonana przez papieża Franciszka (fot. Grzegorz Gałązka).

Paweł VI, Giovanni Battista Montini (1897–1978), do seminarium w Brescii wstąpił po maturze w 1916 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1920 roku. Niedługo po ukończeniu studiów na Kościelnej Akademii Szlacheckiej (dziś Papieskiej Akademii Kościelnej) w Rzymie, w maju 1923 roku, młody ksiądz Giovanni Battista Montini rozpoczął pracę w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie jako sekretarz ówczesnego nuncjusza abp. Lorenzo Lauriego. Między odrodzoną kilka lat wcześniej po okresie zaborów Polską a Stolicą Apostolską trwały intensywne prace nad konkordatem, który strona polska widziała jako sposób na ugruntowanie pozycji odrodzonego dopiero co państwa na arenie międzynarodowej. Dwudziestosześcioletni dyplomata zamieszkał przy ul. Książęcej 21 w neogotyckiej kamienicy – dziś plebanii parafii św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży, gdzie w latach 1919–1924 miała swoją siedzibę Nuncjatura Apostolska. Ksiądz Montini wytrwale uczył się języka polskiego, co zaowocowało w przyszłości wplataniem przez niego polskich zdań w przemówienia wygłaszane do Polaków. W Polsce spędził niespełna pół roku, poznawał kraj (był m.in. na Jasnej Górze, w Krakowie i w Lublinie), starając się na tyle, na ile pozwalały mu bariery językowe, poznawać ludzi różnych stanów i zawodów. Częste przeziębienia spowodowane surowym klimatem sprawiły jednak, że w listopadzie 1923 r. musiał powrócić do Watykanu, gdzie rozpoczął pracę w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Według wielu świadectw ksiądz Giovanni Battista Montini nie zapomniał pobytu w Warszawie i jeszcze przez wiele miesięcy po powrocie do Rzymu uczył się języka polskiego, a po wybuchu II wojny światowej cytował z pamięci „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza.

Emisje filatelistyczne dedykowane papieskim wizerunkom

W marcu br. z okazji 10. rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka Poczta Polska wydała walor, będący podziękowaniem dla Ojca Świętego za Jego duchowe przywództwo Kościołowi katolickiemu na całym świecie.

W 2020 r. Spółka wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy z przywieszką emisji „100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II”. Wyjątkowy projekt był kolejną wspólną inicjatywą Polski i Watykanu w ramach wydawnictw filatelistycznych. W tym samym roku Poczta Polska wspólnie z Pocztą Słowacką wydała drugi walor poświęcony jubileuszowi papieskiemu. Przedstawiono na nim papieża Jana Pawła II na tle jego domu rodzinnego w Wadowicach. Na przywieszce natomiast znalazły się sylwetki polskiego papieża oraz słowackiego kardynała Jana Chryzostoma Koreca, podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Słowację. W 2023 r. ukazała się wspólna emisja Polski i Watykanu honorująca 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika promującą polskie, malarskie arcydzieło mistrza Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" na znaczkach polskich i watykańskich.

O znaczku:

Autor projektu znaczka: Paweł Myszka
Liczba znaczków: 1
Wartość: 4,00 zł
Nakład: 120 000 szt.
Technika druku: offset
Format znaczka: 43mm x 31,25 mm
Papier: fluorescencyjny
Data obiegu: 29.05.2023 r.

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie