sprawy społeczne

Czy Polska ma swoją soft-power?

Co możemy powiedzieć o kraju

w 34. rocznicę pierwszych wolnych wyborów.

Polskę można opisać nie tylko słowami, lecz także obrazami i mapami. „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022” podejmuje tematy z wielu dziedzin życia prezentując naszą ojczyznę z różnych punktów widzenia. Dzięki wizualizacji danych można dokonać nowych odkryć, wyciągnąć ciekawe wnioski i znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy Polska ma swoje soft power?

W polityce międzynarodowej cele można osiągać dwojako – poprzez siłę wojskową i gospodarczą (hard power), bądź przez miękkie oddziaływanie na partnerów zewnętrznych za pośrednictwem kultury, nauki, edukacji sportu, wybitnych postaci czy lokalnych społeczności (soft power). Dlatego też „Geograficzno-politycznym atlasie Polski” podejmuje tematy związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną, historią, społeczeństwem, kulturą i gospodarką. Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów: Polska w przestrzeni i czasie; Granice, terytorium, pamięć; Rozwój; Państwo i polityka; Nazewnictwo geograficzne; Polacy za granicą, mniejszości w Polsce; Polska soft power; Tempus calamitatum. Ponad tysiąc map buduje całościowy obraz państwa i społeczeństwa polskiego na początku lat 20. XXI wieku.

22 05 2023 Niepodlegla mapy altas web 1080x1080px 1

Dzięki zebranym informacjom możemy dowiedzieć się, że są obiekty, które noszą nazwy związane z Polska, nawet na innych planetach - Marsie, Wenus czy na Księżycu. Znajdziemy też odpowiedź, gdzie występują polskie nazwy geograficzne na świecie i w jakich miastach za granica żyje najwięcej Polaków. W albumie bardzo inspirująca jest prezentacja trzech koncepcji geopolitycznych dotyczących miejsca i roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na całej scenie międzynarodowej.

Mapy obrazują także podróże apostolskie Jana Pawła II, rozkład polskich misjonarzy na świecie czy zagraniczne tłumaczenia polskich książek. Ciekawym zestawianiem są osiągnięcia piłkarskie Roberta Lewandowskiego, w tym np. gole zdobyte w Lidze Mistrzów. W obszarze dziedzictwa mapy ukazują najcenniejsze polskie obiekty wyróżnione wpisem na Listę UNESCO oraz na Listę Pomników Historii.

22 05 2023 Niepodlegla mapy altas web 1080x1080px 2

Na płaszczyźnie szeroko rozumianego społeczeństwa widzimy mapy urodzin osób, które zapisały się na kartach historii, również tej najnowszej, (Aleksandra Kurzak, Anja Rubik, Iga Świątek) i są rozpoznawalne na świecie poprzez swoje osiągnięcia w dziedzinach filmu, muzyki, literatury oraz nauki, technologii czy wynalazków, a także polityki, wojskowości, sportu czy biznesu. W jednym miejscu zostały zebrane informacje o polskich laureatach Nagród Nobla czy zdobywców Oscarów i nagród na Festiwalu Filmowym w Cannes. Mapy, grafiki i wykresy pokazują, że Polacy mają powody do dumy.

22 05 2023 Niepodlegla mapy altas web 1080x1080px 3

Po 1989 r. Polska niewątpliwe osiągnęła sukces polityczny i rozwojowy na różnych płaszczyznach i dziedzinach życia, dołączając do państw wysoko rozwiniętych. Uplasowaliśmy się na podium jako wzór przemian demokratycznych w Europie środkowo-wschodniej podkreśla Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”.

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”. podejmuje tematy związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną, historią, społeczeństwem, kulturą i gospodarką. Opisy merytoryczne i mapy przygotowano po polsku i po angielsku, dzięki czemu Atlas ma szansę przybliżyć Polskę i rodakom i cudzoziemcom. Dodatkowo, treści posiadają wirtualne tłumaczenia na języki: francuski, niemiecki, chiński, hiszpański, ukraiński i rosyjski.

Publikacja „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022” pod red. Marcina Wojciecha Solarza to efekt projektu edukacyjnego prowadzonego w latach 2020-2022 roku na zlecenie Biura „Niepodległa” na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Atlasowi towarzyszą m.in. scenariusze lekcji dostępne na stronie atlas2022.uw.edu.pl. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

 

Więcej informacji na stronie Atlas Polski goegraficzno-polityczny

Atlas można kupić w Sklepie online Narodowego Centrum Kultury.

Życzymy miłej lektury!

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, Biuro "Niepodległa"
Wioletta Łabuda-Iwaniak

wlabuda@niepodlegla.gov.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, Biuro "Niepodległa"
Wioletta Łabuda-Iwaniak

wlabuda@niepodlegla.gov.pl

informacje o firmie