technologie nauka/edukacja/szkolenia

11 nowych organizacji dołącza do inicjatywy 3W

27.04.2023 | Idea 3W

Idea 3W rozwija współpracę z biznesem. W ostatnim czasie listy intencyjne podpisali przedstawiciele jedenastu organizacji. Nowi partnerzy rozwijają technologie związane z wodą, wodorem, nowoczesnymi technologiami węglowymi oraz innowacje z obszarów synergicznych zasobów.

Świat 3W liczy już ponad sto organizacji. Do tego grona dołączają teraz: Amiblu Poland, Alventa SA, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Gmina Sokoły, Małopolska Izba Samorządowa, MZURI World sp. z o. o., Rawicom, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, SmartMetering24, Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, Veolia. Nowi partnerzy wspólnie z BGK upowszechniać będą ideę 3W i inicjować wspólne projekty eksperckie.

W trosce o racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi spółka Amiblu Poland projektuje, produkuje i dostarcza światowej klasy rury i kształtki w technologii Flowtite i Hobas z GRP. Rozwiązania systemowe GRP wykorzystywane są do magazynowania ścieków, wody deszczowej, wody pitnej, nawadniania, energetyki wodnej i zastosowań przemysłowych.

– Aby innowacyjne projekty miały szansę się rozwijać potrzebują środowiska, które sprzyja nowatorskim projektom. Skuteczne łączenie biznesu z nauką oraz dużych przedsiębiorstw z tymi małymi, jest sposobem na szybszą komercjalizację projektów. W tym kontekście idea 3W odgrywa rolę szczególnego hubu, który ułatwia rozwijanie innowacyjnych projektów na terenie całej Polski. Synergia zasobów i potencjałów jest strategicznym elementem, który gwarantuje konkurencyjność – powiedział Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii w BGK.

Kolejną firmą, która dołączyła do świata 3W jest Alventa SA. Spółka zajmuje się wytwarzaniem produktów chemicznych w szczególności związków fosforowych i nawozów. Firma stosuje model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), którego jedną z idei jest ograniczanie zużycia, zawracanie i zagospodarowanie wody przemysłowej i ścieków, by ograniczyć jej pobór z innych ujęć.

Aby mogły powstawać innowacyjne pomysły niezbędne są korzystne warunki, utalentowani ludzie i możliwość wdrożenia. Doskonale wiedzą o tym eksperci w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Jego celem jest tworzenie infrastruktury, która sprzyja zwiększeniu innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększa atrakcyjności miasta dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.

Poprzez wdrożenie działań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej Sokoły dołączyły do gmin 3W. W miejscowości prowadzone są prace nad projektem zintegrowanego zielonego systemu wytwarzania energii, który będzie uwzględniał: produkcję zielonego wodoru, magazynowanie energii i mineralizację odpadów.

Partnerem 3W jest też Małopolska Izba Samorządowa, która jest swoistym katalizatorem współpracy pomiędzy sferą praktyki i nauki. Prowadzi debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej.

W szeregi 3W wstąpiła również firma Mzuri World sp. z o. o. Firma powstała w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rolnictwa, które mierzy się ze skutkami globalnego ocieplenia i degradacji gruntów rolnych spowodowanych osuszaniem i stepowieniem gleby. Spółka opracowała unikalną technologię Mzuri Pro Til, która wspiera produkcję wysokiej jakości żywności i surowców roślinnych, z troską o środowisko naturalne.

Wśród nowych interesariuszy nie zabrakło przedstawicieli odnawialnych źródeł energii. Rawicom to firma, która koncentruje się na rozwoju OZE, w tym magazynów energii wodorowej, tak ważnych do efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. Prowadzą badania, których celem jest zwiększenie wydajności baterii w oparciu o technologie węglowe.

Kolejnym partnerem na drodze do zrównoważonego rozwoju jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, który dostarcza eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii, aby aktywnie wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli.

Innowacyjne rozwiązania typu Smart Water na stałe wpisały się w Ideę 3W. Teraz do inicjatywy dołączył SmartMetering24, automatyczny, stacjonarny system monitorowania sieci wodociągowych i zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o usługi Internetu rzeczy (IoT/NB IoT/ CATM). Przeznaczony jest on dla dostawców wody, a szczególnie dla przedsiębiorstw wodociągowych i zakładów komunalnych. System przyczynia się do redukcji strat wody oraz wspiera możliwości efektywnego nadzoru nad zbieraniem ścieków  

Stawiając na wodór mamy szansę znaleźć się w technologicznej awangardzie i stworzyć rozwiązania, które będą wspierać niskoemisyjną gospodarkę w Polsce i na świecie. Do partnerów 3W dołączyła właśnie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Stowarzyszenie aktywnie wspiera rozwój gospodarki wodorowej oraz dąży do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej z instalacji OZE oraz wykorzystanie go w energetyce, cieplnej, transporcie, infrastrukturze i przemyśle.

Od początku istnienia inicjatywy wskazujemy na wyjątkową współzależność wody, wodoru i węgla. Synergia tych trzech zasobów będzie kluczowa, aby uczynić polską gospodarkę bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Firma Veolia realizuje projekty pilotażowe dotyczące wykorzystania wody, wodoru i węgla, oparte na zasadzie gospodarki cyrkularnej. Veolia prowadzi zaawansowany proces dekarbonizacji, z wykorzystaniem wodoru, w celu przejścia na gazy zeroemisyjne (obok biogazu i biometanu).

Biznesowy ekosystem 3W jest wciąż w budowie. Idea 3W wspiera w rozwoju nowoczesnych technologii z obszaru wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych, a także zrównoważonego rozwoju. Do inicjatywy BGK przystąpiło już ponad siedemdziesiąt organizacji z różnych branż, w tym m.in. Toyota Central Europe i Orange Polska.

informacje o firmie
informacje o firmie