praca przemysł ciężki energetyka

Bezpiecznie na starcie i mecie – KGHM liderem bezpiecznej pracy w Zagłębiu Miedziowym

25.04.2023 | KGHM Polska Miedź
Znaczące obniżenie liczby wypadków w pracy oraz wparcie dla systemu ratownictwa w Zagłębiu Miedziowym – KGHM kompleksowo dba o życie i zdrowie, zarówno swojej załogi, jak i mieszkańców regionu. 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

KGHM, wspólnie ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź zorganizował w swojej siedzibie w Lubinie seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle. Bądź odpowiedzialny za siebie i innych”. Była to doskonała okazja do zaprezentowania szeregu działań miedziowej spółki w zakresie bezpieczeństwa. Uczestnicy seminarium złożyli kwiaty przy pomniku ofiar wypadków przy pracy oraz pamiątkową tablicą. 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy.

– Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych wartości KGHM a nasze działania można scharakteryzować jednym słowem: kompleksowość. Chronimy zdrowie pracowników, tworzymy przyjazne środowisko pracy i minimalizujemy zagrożenia. Co ważne, czuwają nad tym wszyscy pracownicy, przestrzegając procedur i zasad obowiązujących w spółce. Załoga ma dostęp do szkoleń z zasad BHP czy programów edukacyjnych – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes KGHM dodał, że w zakresie bezpieczeństwa w firmie stosowana jest innowacyjna organizacja pracy oraz działają systemy wczesnego ostrzegania. Do szkoleń wykorzystywana jest m.in. technologia VR (Virtual Reality), gdzie pracownicy uczą się zasad pracy na wysokościach, czy podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Co ważne w KGHM pomagamy też tym, którzy pomagają. Fundacja KGHM wspiera zarówno straż pożarną, jak i Ochotnicze Straże Pożarne w skali całego kraju. Ponieważ, jesteśmy dziś w Lubinie dodam tylko, że w zeszłym roku ponad 1 mln zł został przekazany takim jednostkom na zakupy wozów bojowych czy sprzętu ratowniczego – podkreślił Tomasz Zdzikot.

Myśl o konsekwencjach

Organizacja pracy w KGHM podporządkowana została zasadzie „Zero szkód”. Celem jest identyfikacja zagrożeń, właściwe przygotowanie pod względem bezpieczeństwa i wyposażenie w odpowiednie środki techniczne wszystkich stanowisk pracy w kopalniach i innych zakładach.

KGHM doskonali systemy chroniące ludzi w pracy pod ziemią – maszyny są np. wyposażane w kabiny kapsułowe zabezpieczające operatora czy w kamery zwiększające pole widzenia podczas manewrowania. Dodatkowo miedziowa spółka prowadzi projekty badawcze, mające na celu podniesienie efektywności i bezpieczeństwa pracy. Obejmują one m.in. mechanizację eksploatacji górniczej przez wprowadzenie zdalnie sterowanych maszyn i systemów monitoringu.

KGHM realizuje też Program Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Myśl o konsekwencjach” oraz Program niwelujący najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii. Na portalu wewnętrznym skierowanym do pracowników spółki została uruchomiona zakładka BHP, gdzie umieszczane są artykuły, infografiki, ogłoszenia dotyczące zasad bezpiecznych zachowań, regulacji wewnętrznych, krajowych i europejskich oraz dobrych praktyk stosowanych w kopalniach zagranicznych.

Na oddziałach powierzchniowym i podziemnych KGHM zostały umieszczone tablice przedstawiające prawidłowe wyposażenie pracownika produkcji dotyczące odzieży, obuwia i środki ochrony indywidualnej. Plakaty zostały spersonalizowane pod poszczególne oddziały – górnicze, hutnicze, Zakład Wzbogacania Rud oraz Zakład Hydrotechniczny.

Bezpieczeństwo i zdrowie

O zdrowie pracowników, ich rodzin oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego w Polsce dba Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie. Dzięki zakupom sprzętu, dokonywanym m.in. przez Fundację KGHM Polska Miedź, jest jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków na Dolnym Śląsku. Pracownicy mogą korzystać z oferty MCZ w ramach opieki abonamentowej. Koszt abonamentu pracowniczego, który opłaca pracodawca pozwala na korzystanie z porad lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych.

Ratownictwo na najwyższym poziomie

Ratownicy i strażacy z KGHM należą do najlepszych na świecie. Ich profesjonalizm i umiejętności były wielokrotnie doceniane. W ostatnich Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych (2022 rok) ratownicy górniczy KGHM w jednej z konkurencji zajęli III miejsce otrzymując brązowy medal.

W tym roku Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM otworzyła nową dyspozytornię i budynek administracyjny dla strażaków i ratowników. Obiekt w Sobinie wyposażony został w najwyższej jakości systemy łączności i nowoczesne systemy informatyczne. Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku i kosztowała ponad 5,5 mln zł. Ratownicy mają teraz lepsze warunki pracy, a to przekłada się na bezpieczeństwo nie tylko pracowników KGHM, ale całego Zagłębia Miedziowego.

Nowa dyspozytornia jest wyjątkowa nie tylko pod względem wyposażenia. Po raz pierwszy w historii KGHM daje możliwość poprowadzenia akcji ratowniczej czy ewakuacyjnej bezpośrednio z Sobina.

Pomagamy Zagłębiu Miedziowemu

KGHM regularnie wspiera projekty i działania związane z ratownictwem, ochroną ludności oraz bezpieczeństwem publicznym. Środki przeznaczane są w większości na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów specjalistycznych dla placówek interwencyjno-ratunkowych, m.in. jednostek straży pożarnej i policji. Tylko w 2022 roku Fundacja przekazała 42 darowizny finansowe na ponad 2 mln 200 tys. zł, w tym dofinansowała zakup 14 pojazdów specjalistycznych na Dolnym Śląsku.

Tydzień Bezpiecznej Pracy

W KGHM od wczoraj trwa akcja Tydzień Bezpiecznej Pracy. Na oddziałach miedziowej spółki można zapoznać się z najważniejszymi zasadami BHP, ale nie tylko.  Zorganizowane zostały stanowiska, podczas których będzie można porozmawiać z fizjoterapeutą, specjalistą ds. uzależnień i służbami BHP. Na miejscu będzie też możliwość zmierzenia ciśnienia krwi oraz poziomu cukru, przejścia krótkiego szkolenia z pierwszej pomocy w okularach VR czy poznania działania gaśnic.

Spadek wypadkowości

W ubiegłym roku w KGHM odnotowano znaczące obniżenie liczby wypadków przy pracy, liczonych rok do roku z poziomu 165 do 149 poszkodowanych (spadek o 16 wypadków). Większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 98,7%) miało charakter lekki.

Wskaźnik wynikowy dla KGHM LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2022 (tj. całkowita liczba wypadków przy pracy w spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM) ukształtował się na poziomie wartości 5,05. Był mniejszy o 72,8 proc. od wartości zanotowanej w roku 2010, a także o 10,3 proc. mniejszy od wartości zarejestrowanej w roku 2021. Jest to jak dotąd najlepszy wynik w historii KGHM.

kontakt dla mediów
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA
Kamil Kowaleczko

rzecznik@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA
Kamil Kowaleczko

rzecznik@kghm.com

informacje o firmie