zdrowie nauka/edukacja/szkolenia

Choroby rzadkie - wyzwania organizacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne

29.03.2023 | Puls Medycyny

4 kwietnia o godz. 14:00 w siedzibie PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie odbędzie się debata pt. “Choroby rzadkie - wyzwania organizacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne”, organizowana przez “Puls Medycyny”.


Tematami poruszanymi podczas spotkania będą m.in.:

  • harmonogram realizacji zadań w ramach aktualnego Planu dla Chorób Rzadkich;
  • najpilniejsze potrzeby refundacyjne, czyli jak zapewnić szeroki dostęp do technologii lekowych i nielekowych w chorobach rzadkich;
  • wyzwania diagnostyki genetycznej w Polsce;
  • badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich;
  • organizacja i finansowanie Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich.

  • Do debaty zostali zaproszeni:

prof. Marek Hus, kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w MZ;
prof. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich;
Stanisław Maćkowiak, prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN oraz Federacji Pacjentów Polskich;
Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia;
dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii metabolicznej, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
prof. Aleksandra Żurowska, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Debata transmitowana będzie na żywo na stronie pulsmedycyny.pl

 

 

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie