sprawy społeczne nauka/edukacja/szkolenia

Poczta Polska rozszerza współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie

21.03.2023 | Poczta Polska

21 marca br. Poczta Polska zawarła porozumienie z Powiatem Krakowskim – organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie. Dzięki podpisaniu dokumentu możliwe będzie udzielenie wsparcia finansowego dla tej wyjątkowej placówki edukacyjnej, a w konsekwencji – realizacja wielu prorozwojowych projektów dedykowanych podopiecznym. Wyjątkowej, ponieważ jako jedyna w kraju nosi imię Poczty Polskiej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie jest placówką przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w normie intelektualnej. Uczą się w nim także dzieci z Zespołem Downa, którego dzień obchodzimy właśnie 21 marca. Od 4 kwietnia 1996 r. Ośrodek nosi imię Poczty Polskiej jako jedyna instytucja w Polsce. Placówka promuje swojego patrona oraz historię działalności jednej z najstarszych rodzimych firm, nierozerwalnie związaną z dziejami Polski. Poczta wspiera zaś projekty realizowane w Skawinie.

Spółka organizuje m.in. wspomagane praktyki w pobliskiej placówce pocztowej. Na specjalnie przystosowanych stanowiskach praktykanci zajmują się segregacją i  porządkowaniem listów, paczek oraz obserwują obsługę klienta przy okienku. Pozwala im to na zapoznanie się z rynkiem pracy, zdobycie konkretnych umiejętności i doświadczeń na otwartym rynku pracy, a nie tylko na rynku pracy chronionej.

- Jesteśmy firmą przyjazną osobom z niepełnosprawnościami, co znajduje potwierdzenie w wielu wyróżnieniach, jakie dotychczas, jako pracodawca, otrzymaliśmy za otwartość. Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie jest kolejnym działaniem, wpisującym się w realizację strategii CSR. Wspieramy rozwój i edukację jego podopiecznych prowadzoną w szkole i poza nią. Chcemy, aby dzieci miały poczucie, że jesteśmy patronem nie tylko z nazwy, ale także realnie zaangażowanym w życie placówki – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Wsparcie finansowe, które symbolizuje czek przekazany przez prezesa Spółki Krzysztofa Falkowskiego i wiceprezesa Andrzeja Bodzionego, zostanie wykorzystane na organizację aktywności dla dzieci: spotkań i wycieczek edukacyjnych, konkursów czy pikniku integracyjnego.

- Wspieramy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie zarówno finansowo, jak i poprzez szerokie zaangażowanie w bieżące projekty realizowane w placówce. Z podopiecznymi łączą nas naprawdę bliskie relacje, ponieważ gościmy w tym miejscu nie pierwszy raz. Zależy nam na tym, aby być patronem, który towarzyszy dzieciom na co dzień. Wierzę, że poza wsparciem tutaj, na miejscu, Poczta dla wielu z nich stanie się także przyszłym miejscem pracy – przyjaznym i otwartym  – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Poczta Polska wspiera także dorosłe osoby zagrożone wykluczeniem z powodu niepełnosprawności. Aktualnie w spółce pracuje ok. 1830 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi 2,79% wszystkich zatrudnionych pracowników. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami systematycznie rośnie. W Spółce od dawna obwiązuje także „Polityka zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”, która wyznacza cele i kierunki działania, a także stanowi swoistą deklarację, dotyczącą wyrównywania szans zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Działa także Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością, zajmujący się m.in. koordynowaniem projektów związanych ze zwiększeniem poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie jest jedyną prowadzoną przez Powiat Krakowski placówką specjalną. Poprzez edukację, skuteczną terapię oraz troskę wychowawczą przygotowuje on dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do życia w społeczeństwie. Ośrodek tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i grupy wychowawcze.

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie