nauka/edukacja/szkolenia

TAURON inwestuje w edukację. Szkoły dostaną po 100 tys. zł

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego wyłonione zostaną cztery szkoły, a każda z nich otrzyma 100 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. Szczegóły dostępne są na stronie laboratoria.tauron.pl. W programie mogą wystartować szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski. TAURON 21 marca br. ogłosił szczegóły programu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, który był beneficjentem ubiegłorocznej edycji.

- TAURON konsekwentnie rozwija gospodarkę opartą na wiedzy. Budując nowoczesną energetykę, opartą o źródła odnawialne, potrzebujemy fachowców, którzy będą gotowi sprostać nowym wyzwaniom. Myśląc więc o przyszłości firmy i gospodarki na południu Polski inwestujemy w szkoły, bo to właśnie wiedza daje najwyższą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Do programu mogą aplikować szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Docenione zostaną najatrakcyjniejsze prezentacje samych szkół, jak i planowanych pracowni. Zgłoszenia powinny być przygotowane w formie wideo lub prezentacji multimedialnych. Załączony powinien być także szczegółowy kosztorys wydatkowania 100 tysięcy złotych. Zgłoszenia należy wysłać mailem na adres tpe.laboratoria@tauron.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej laboratoria.tauron.pl.

- Nasza szkoła rok temu wysłała propozycję stworzenia Zielonego Laboratorium TAURONA. Wygraliśmy i od września ur. cieszymy się każdą chwilą spędzoną w nowoczesnej i świetnie zaprojektowanej klasopracowni. Uczniowie korzystają tu z najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego do zintegrowanej nauki przedmiotów ścisłych - biologii, fizyki, chemii, geografii i matematyki. Innowacyjne oprogramowanie pozwala uczniom obserwować obiekty i zjawiska przyrodnicze 3D w rozszerzonej rzeczywistości - referuje dyrektor Iwona Pochopień ze zwycięskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.

Harmonogram realizacji projektu:

  • 21 marca - 15 maja 2023 r. - rozpoczęcie projektu i przyjmowanie zgłoszeń.
  • 23 maja 2023 r. - ogłoszenie wyników projektu.
  • 24 maja - 30 czerwca 2023 r. - podpisanie umów ze szkołami, przekazanie środków finansowych.
  • 1 lipca - 31 sierpnia 2023 r. - czas dla wybranych szkół na wdrożenie projektów (remont i wyposażenie sali).
  • 1 września 2023 r. - otwarcie klas w szkołach, konferencja prasowa w każdej zmodernizowanej klasopracowni.

TAURON wspiera naukę

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Na platformie YouTube działa kanał edukacyjny w ramach programu „Bezpieczniki TAURONA – włącz dla dobra dziecka”’. Można na nim znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży, które w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawiają zagadnienia z dziedziny fizyki i energetyki. Ponadto na stronie edukacja.bezpieczniki.tauron.pl znajdują się m.in. gotowe scenariusze lekcji, gry online, quizy i ćwiczenia, a nawet instrukcje krok po kroku, jak w bezpieczny sposób, w domowych warunkach, przeprowadzić ciekawe doświadczenia. Co roku TAURON organizuje również konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny energetyki.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

tel: 508 006 292

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

tel: 508 006 292

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.