wydarzenia praca nauka/edukacja/szkolenia

KGHM partnerem gali „Zawodowiec Roku”

14.03.2023 | KGHM Polska Miedź
Najlepsi z najlepszych – nauczyciele ze szkół branżowych oraz Centrów Kształcenia Zawodowego z całej Polski otrzymali w Warszawie wyróżnienia w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Zawodowiec Roku”. KGHM był głównym partnerem wydarzenia.

Zawodowcem Roku 2022 mógł zostać każdy nauczyciel, który cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy, wspiera zainteresowania zawodowe uczniów, cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym oraz posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego. W sumie wyróżnionych zostało ponad 100 nauczycieli z całej Polski.

KGHM od lat promuje szkolnictwo branżowe i techniczne na Dolnym Śląsku. Od 2018 roku w Zagłębiu Miedziowym spółka realizuje program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. W programie, uczniowie kształcą się w zawodach istotnych z perspektywy przemysłu miedziowego. Pod opieką KGHM jest w sumie 9 szkół z Zagłębia Miedziowego.

W programie „Kompetentni w branży” bardzo ważni są uczniowie, ale nie zapominamy również o kadrze pedagogicznej. W KGHM mamy aktualnie 144 instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy są odpowiednio przygotowani, by opiekować się uczniami podczas praktyk i pokazywać jak w rzeczywistym środowisku pracy wykorzystywać posiadaną przez nich wiedzę – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uczniowie z szkół patronackich KGHM odbywają praktyki w oddziałach spółki, ale też biorą udział w konkursach, szkoleniach czy zawodach sportowych organizowanych przez spółkę. Celem programu „Kompetentni w branży” jest, aby już na etapie szkoły, uczniowie poznali KGHM jako pracodawcę, który dba o swoich pracowników i w przyszłości związali się z nami zawodowo. Po 4 latach trwania programu firma zatrudniła już 312 uczniów – absolwentów klas patronackich.

Program „Kompetentni w branży” zakłada ścisłą współpracę na linii szkoła – KGHM. To pozwala na edukację zgodną z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego. Proponowane kierunki nauki znajdują się na ministerialnej liście najbardziej potrzebnych zawodów w Polsce.

Lista szkół objętych programem patronackim KGHM:

  1. Zespół Szkół nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie
  2. Zespół Szkół MCKK w Lubinie
  3. Zespół Szkół w Chocianowie
  4. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
  5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
  6. Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
  7. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
  8. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
  9. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

Jednym z wyróżnionych nauczycieli w konkursie "Zawodowiec Roku" został nauczyciel przedmiotów elektrycznych z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie, Artur Libner. Pod opieką ma uczniów klas objętych patronatem KGHM kształcących się na kierunku technik elektryk.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie