środowisko naturalne/ekologia rolnictwo

1 000 euro dla Rolnika Roku

09.03.2023 | WWF Polska

Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Mogą w nim wziąć udział rolnicy z całej Polski[1]. Nagrody są przyznawane za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2023 r.

Konkurs adresowany jest do rolników i rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej. Ma na celu promocję najlepszych praktyk i wyróżnienie rolników-liderów ograniczających spływ do wód substancji przyczyniających się do eutrofizacji[2] Morza Bałtyckiego.

By zahamować zamieranie Bałtyku, należy zredukować spływ związków azotu i fosforu, które znajdują się m.in. w stosowanych przez rolników nawozach. Sektor rolnictwa może znacznie ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do wód. Jak pokazuje konkurs WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku – mówi Weronika Kosiń, specjalistka ds. zrównoważonej gospodarki w WWF Polska.


Rolnicy, którzy ograniczają ilość przenikających do wód zanieczyszczeń, zwiększają szanse na ograniczenie eutrofizacji, prowadzącej nie tylko do powiększania zasięgu pustyń tlenowych, ale także do zamykania kąpielisk z powodu zakwitów sinic.

Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania praktyk rolnych przyjaznych dla Bałtyku było ograniczenie zapotrzebowania na nawozy sztuczne o ok. 70% w skali całego gospodarstwa, a to przekłada się na oczywiste oszczędności. Praktyki mające na celu ograniczenie emisji odorów pozwalają nam prowadzić duże gospodarstwo w centrum miejscowości bez narażania się na skargi sąsiadów. Retencja korytowa prowadzona od 2018 roku pozwoliła bez szwanku przetrwać dotkliwe susze nękające nasz region. Osiągnęliśmy wyłącznie pozytywne rezultaty. Zarówno dla kieszeni, jak i sumienia – mówi Patryk Kokociński, laureat krajowego etapu konkursu w 2021 r.


Nagrody:

I miejsce – 1000 euro
II miejsce – 500 euro
III miejsce – 300 euro


Konkurs organizowany jest pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Koalicji Żywa Ziemia. Nagroda została ufundowana w 2009 r. przez WWF w ramach Programu na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu – dołącz do nich!

Prosimy o nadsyłanie formularzy do 23 kwietnia 2023 r. Więcej informacji na stronie https://www.wwf.pl/rolnik-roku-2023

Odniesienia:
1. Nominowani rolnicy muszą prowadzić działalność w obrębie zlewiska Morza Bałtyckiego. Terytorium Polski w 99,7% znajduje się w zlewisku Bałtyku.
2. Eutrofizacja to negatywne w skutkach przeżyźnienie wód. Jej efektem jest powstawanie tzw. martwych stref, czyli obszarów wód o zawartości tlenu zbyt niskiej, by mogły w nim przeżyć organizmy oddychające tlenem.

 

kontakt dla mediów
Agnieszka Veljković
Rzeczniczka Prasowa, Fundacja WWF Polska
Agnieszka Veljković

aveljkovic@wwf.pl

tel: +48 691 690 601

Aleksandra Sadowska
Mł. specjalistka ds. kontatów z mediami, Fundacja WWF Polska
Aleksandra Sadowska

asadowska@wwf.pl

tel: +48 785 120 510

Żaneta Kowalska vel Kowalczyk
Starsza Specjalistka ds. Komunikacji, WWF Polska
Żaneta Kowalska vel Kowalczyk

zkowalczyk@wwf.pl

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

załączniki

kontakt dla mediów
Agnieszka Veljković
Rzeczniczka Prasowa, Fundacja WWF Polska
Agnieszka Veljković

aveljkovic@wwf.pl

tel: +48 691 690 601

Aleksandra Sadowska
Mł. specjalistka ds. kontatów z mediami, Fundacja WWF Polska
Aleksandra Sadowska

asadowska@wwf.pl

tel: +48 785 120 510

Żaneta Kowalska vel Kowalczyk
Starsza Specjalistka ds. Komunikacji, WWF Polska
Żaneta Kowalska vel Kowalczyk

zkowalczyk@wwf.pl

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.