zdrowie

LISTA STU 2022: znamy wyniki plebiscytu

06.03.2023 | Puls Medycyny

Już po raz 20. „Puls Medycyny” prezentuje sylwetki lekarzy, którzy mieli największy wpływ na rozwój polskiej medycyny. Od 2014 r. oceniamy też w oddzielnym rankingu osoby, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kto zwyciężył w tegorocznej edycji Listy Stu?

Plebiscyt Lista Stu jest swoistym podsumowaniem osiągnięć, którymi w danym roku wyróżniły się nominowane osoby w różnych dziedzinach medycyny i systemu ochrony zdrowia. Ostatnie lata wyraźnie pokazały jednak, że dla ostatecznej oceny nie bez znaczenia są wydarzenia, sytuacja społeczna, ekonomiczna czy historyczna podsumowywanego roku.

Doskonale pamiętamy, jak kształtowała się lista w czasach pandemii. Szczególnie zauważane były osoby, które z racji swojej specjalności czy pełnionej funkcji wykazywały się aktywnością na tym polu. Bywa, że czasy kształtują bohaterów. W minionym roku osiągnięcia zawodowe naszych laureatów przeplatają się z działalnością związaną z organizacją pomocy rannym i uchodźcom z Ukrainy.


Lista Stu 2022: kto zajął pierwsze miejsce

Za osobę najbardziej wpływową w polskiej medycynie kapituła uznała - już po raz trzeci w historii naszego plebiscytu - prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Henryka Skarżyńskiego - dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kierownika Światowego Centrum Słuchu. Prof. Henryk Skarżyński jest także m.in.: konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, członkiem korespondentem PAN, członkiem założycielem Światowego Forum Słuchu przy WHO.

– Miniony rok był dla mnie zarówno bardzo pracowity, jak i obfitujący w przeróżne wydarzenia, w których działalności: naukowa, kliniczna, organizacyjna, edukacyjna i artystyczna przeplatały się wzajemnie. Przede wszystkim był to rok, w którym na forum światowym, europejskim i krajowym przedstawiłem udokumentowany wkład w globalny rozwój nauki i medycyny w obszarze reprezentowanych przeze mnie specjalności, tj. otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii dziecięcej. Odnosiło się to do trzech niezwykle ważnych dla mnie osobiście rocznic, które odzwierciedlają mój faktyczny wpływ na rozwój komunikacji międzyludzkiej, co jest podstawą rozwoju współczesnych społeczeństw świata: 30. rocznicy rozpoczęcia leczenia głuchoty w Polsce; 25. rocznicy przedstawienia w Nowym Jorku nowej strategii zastosowania implantów ślimakowych nie tylko w całkowitej głuchocie; 20. rocznicy przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji częściowej głuchoty - podsumował prof. Skarżyński w rozmowie z “Pulsem Medycyny”.

Za osobę mającą największy pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia w Polsce jury po raz drugi uznało Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia odpowiedzialnego m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Budżetu i Finansów, Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Departament Lecznictwa w zakresie taryfikacji świadczeń oraz nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Instytutu Leków.

– Praca w Ministerstwie Zdrowia daje mi naprawdę wielką satysfakcję i poczucie sprawczości: jej efekty po prostu widać, a to zawsze mobilizuje do dalszego wysiłku. Tym bardziej że działania te są doceniane również przez branżę oraz pacjentów i lekarzy, którzy dzięki naszej pracy mogą leczyć bardziej nowocześnie i skutecznie - powiedział wiceminister Miłkowski w rozmowie z “Pulsem Medycyny”.

– Do swoich sukcesów zaliczam z pewnością to, że udało mi się osiągnąć stosunkowo dobre relacje ze wszystkimi środowiskami, z którymi współpracuję i dobre postrzeganie efektów pracy u przełożonych. Myślę, że jest to też powodem posiadania najdłuższego stażu na tym stanowisku - dodał zwycięzca Listy Stu 2022 w kategorii System ochrony zdrowia.


Promotorzy wiedzy

Po raz kolejny nasz plebiscyt poszerzyliśmy o kategorię „Promotor wiedzy”. W tym roku tytułem tym wyróżniliśmy troje ekspertów:

  • prof. dr hab. n. med. Monikę Adamczyk-Sowę, przewodniczącą Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownika Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  • prof. dr. hab. n. med. Artura Mamcarza, kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • Dorotę Korycińską, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska.

Jak powstaje Lista Stu

Ranking powstaje we współpracy z jurorami zaproszonymi przez „Puls Medycyny”. Głosują oni w dwóch kategoriach rankingowych: Medycyna oraz System ochrony zdrowia. Każdy zespół jurorów otrzymuje proponowaną listę kandydatów. Przed opracowaniem ostatecznego zestawienia jury może – niezależnie od wskazanych wcześniej – zgłosić innych kandydatów, którzy po zaakceptowaniu przez zespół redakcyjny „Pulsu Medycyny”, zostaną umieszczeni na liście.

Jurorzy oceniali kandydatów w trzech kategoriach:

Osiągnięcia i dokonania w roku 2022,
Pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w 2022 r.,
Siła publicznego oddziaływania.

Każdy z jurorów może przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów w każdej kategorii. O miejscu w rankingu decyduje łączna liczba punktów przyznanych przez jurorów we wszystkich kategoriach.

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów decyduje wynik w kategorii Osiągnięcia i dokonania w roku 2022. Gdy i w tej kategorii liczba punktów jest taka sama, decyduje liczba punktów w kategorii Pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w 2022 r. Jeśli także w tej ostatniej kategorii liczba punktów jest taka sama, decyduje liczba punktów w kategorii Siła publicznego oddziaływania w roku 2022. A jeśli liczba punktów za siłę publicznego oddziaływania jest taka sama, to o miejscu w rankingu decyduje organizator.

Jeżeli imię i nazwisko członka jury znajduje się na liście wśród kandydatów zaproponowanych przez organizatora, w takim przypadku członek jury nie może przyznawać punktów samemu sobie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej Kapituły za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tegorocznego plebiscytu, którzy mimo natłoku własnych obowiązków poświęcili czas na pomoc redakcji „Pulsu Medycyny”.


20 lat Listy Stu

Redakcja „Pulsu Medycyny” już od 20 lat przygotowuje rankingi Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Opracowanie, a następnie ogłoszenie listy nazwisk zawsze budzi wiele emocji. Bo choć rok po roku często się one powtarzają, to kolejność miejsc zawsze zaskakuje.


Kto był najczęściej w pierwszej dziesiątce LISTY STU?

Henryk Skarżyński: 14 razy
Konstanty Radziwiłł: 12 razy
Jacek Jassem: 10 razy
Marian Zembala: 8 razy
Witold Zatoński: 8 razy
Alicja Chybicka: 7 razy
Zbigniew Religa: 7 razy
Marek Balicki: 7 razy
Jarosław Pinkas: 6 razy
Maciej Piróg: 5 razy
Małgorzata Gałązka-Sobotka: 5 razy

Wydawać by się mogło, że stworzenie w 2014 r. drugiej Listy 100 i oddzielenie zasług na polu medycyny od zasług na rzecz systemu ochrony zdrowia sprawi, iż ranking będzie bardziej przewidywalny. Wyglądało na to, że na pierwszym miejscu zestawienia „systemowego” zawsze będzie minister zdrowia.

I tu też bywają niespodzianki. „Minister zdrowia przegrywa w rankingu z podsekretarzem stanu w swoim resorcie” – ten tytuł jednego z artykułów podsumowujących nasz ranking w 2002 r. moglibyśmy zastosować i w tym roku.


Ministrowie zdrowia na Liście 100 w pierwszej dziesiątce wg dat urzędowania

Marek Balicki - minister zdrowia od od 17 stycznia 2003 r. do 2 kwietnia 2003 r.

Lista Stu 2003 2. miejsce

Zbigniew Religa - minister zdrowia od 31 października 2005 r. do 7 września 2007 r. i ponownie od 10 września 2007 r. do 16 listopada 2007 r.

Lista Stu 2005 1. miejsce
Lista Stu 2006 1. miejsce
Lista Stu 2007 4. miejsce
Lista Stu 2008 1. miejsce

Ewa Kopacz - minister zdrowia od 16 listopada 2007 r. do 7 listopada 2011 r.

Lista Stu 2007 1. miejsce
Lista Stu 2009 1. miejsce
Lista Stu 2010 1. miejsce

Bartosz Arłukowicz - minister zdrowia od 18 listopada 2011 r. do 15 czerwca 2015 r.

Nigdy nie znalazł się w pierwszej 10 Listy 100

Marian Zembala - minister zdrowia od 16 czerwca 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

Lista Stu 2015 2. miejsce

Konstanty Radziwiłł - minister zdrowia od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r.

Lista Stu 2015, kategoria System ochrony zdrowia 1. miejsce
Lista Stu 2016, kategoria System ochrony zdrowia 2. miejsce
Lista Stu 2017, kategoria System ochrony zdrowia 2. miejsce

Łukasz Szumowski - minister zdrowia od 9 stycznia 2018 r. do 20 sierpnia 2020 r.

Lista Stu 2018, kategoria System ochrony zdrowia 1. miejsce
Lista Stu 2019, kategoria System ochrony zdrowia 1. miejsce

Adam Niedzielski - minister zdrowia od 26 sierpnia 2020 r.

Lista Stu 2020, kategoria System ochrony zdrowia 1. miejsce
Lista Stu 2021, kategoria System ochrony zdrowia 7. miejsce
Lista Stu 2022, kategoria System ochrony zdrowia 5. miejsce

 

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie