budownictwo/nieruchomości środowisko naturalne/ekologia

Remont, który może zabić życie w Wiśle

19.12.2022 | WWF Polska

Wody Polskie ogłosiły przetarg na naprawę progu podpiętrzającego dolne stanowisko stopnia wodnego we Włocławku. Z opublikowanych dokumentów wynika, że planowane jest ograniczenie przepływu Wisły poniżej stopnia przez 45 dni oraz całkowite zatrzymanie przepływu przez 110 dni, czyli łącznie prawie 5 miesięcy! Kolejny już remont związany ze stopniem wodnym we Włocławku doprowadzi do zabicia życia w Wiśle. Próg ma być na całej długości obudowany płytami żelbetowymi, co spowoduje powstanie bariery uniemożliwiającej dotarcie ryb do przepławki w środkowym filarze stopnia.

 

Do takich zatrzymań przepływu doszło już podczas naprawy progu jesienią 2018 r. Trzydziestokrotne wstrzymanie doprowadziło wtedy do uśmiercenia ponad 4 mln ryb. Z kolei zrzut wody ze zbiornika w maju 2018 r. doprowadził do zniszczenia prawie 0,5 tys. ptasich gniazd na wiślanych wyspach. Toczy się w tej sprawie karne postępowanie sądowe dotyczące zniszczenia w świecie zwierzęcym o znacznych rozmiarach.

 

Olbrzymią kontrowersją jest też udzielenie zgody na “uszczelnienie” progu podpiętrzającego bez decyzji środowiskowej, z pominięciem procedury udziału społecznego. RDOŚ w Bydgoszczy miał obowiązek poinformować społeczeństwo o postępowaniu, dać wszystkim zainteresowanym 30 dni na złożenie uwag i uwzględnić te uwagi w wydanej decyzji. To zostało przez organ całkowicie pominięte. To chyba pierwszy przypadek w Polsce tak jawnego naruszenia zasady partycypacji społecznej gwarantowanej polskimi ustawami, dyrektywami UE i Konwencją z Aarhus.

 

Przyrodnicy zarzucają również, że wciąż nie wykonana została decyzja środowiskowa Prezydenta Włocławka z 2011 r. W szczególności: nie zmodernizowano progu „w taki sposób i w takim terminie, aby w momencie oddania zmodernizowanej przepławki do użytkowania próg podpiętrzający był w pełni drożny dla występujących wędrówek ryb”; oraz nie zbudowano nowej przepławki na lewym brzegu Wisły, ani nie zaadaptowano śluzy żeglugowej do potrzeb migracji ryb, mimo że ostateczny termin określony w decyzji to rok 2015. Obecna modernizacja progu jest działaniem w przeciwnym kierunku - uniemożliwi migrację ryb przez istniejącą przepławkę, co dla niektórych gatunków ryb, zwłaszcza dwuśrodowiskowych - łososia, troci wędrownej, czy certy oznacza brak możliwości dotarcia do ich tarlisk położonych w zlewni górnej Wisły.

- Koalicja apeluje o podjęcie radykalnych kroków i rozwiązania problemów stopnia Włocławek. Ciągłe naprawianie stopnia i progu podpiętrzającego nie są działaniami racjonalnymi zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym i ekonomicznym - podkreślają organizacje zrzeszone w KRR w piśmie przesłanym do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W tej sytuacji wyłączenie stopnia z eksploatacji musi być zawsze wariantem poważnie traktowanym we wszelkich planach dotyczących przyszłości środkowej i dolnej Wisły.

Pismo do PGWWP - w załączniku.

 

Kontakt:

email: koalicja@ratujmyrzeki.org.pl

tel. ws. komentarzy Jacek Engel, Fundacja Greenmind - Koalicja Ratujmy Rzeki: 691 384 242

kontakt dla mediów
Ewa Paluszkiewicz
specjalistka ds. komunikacji, WWF Polska
Ewa Paluszkiewicz

epaluszkiewicz@wwf.pl

tel: 691 101 696

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

załączniki

kontakt dla mediów
Ewa Paluszkiewicz
specjalistka ds. komunikacji, WWF Polska
Ewa Paluszkiewicz

epaluszkiewicz@wwf.pl

tel: 691 101 696

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.